>>

Невідомий. Загальна економіка. 2013. 2013

Предмет економічної теорії та зміна підходів до його визначення. Функції економічної теорії Методи економічного дослідження Економічні категорії, принципи і закони

| >>
ПОТРЕБИ Й ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ
ТИПИ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ. РИНКОВА РІВНОВАГА
Тема ВИРОБНИЦТВО І ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА
ТИПИ РИНКОВИХ СТРУКТУР
ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
ПІДПРИЄМНИЦТВО. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
РОЗПОДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ДОХОДУ І ЙОГО СПОЖИВАННЯ
ФІНАНСОВА СИСТЕМА
КРЕДИТНА ТА БАНКІВСЬКА СИСТЕМА
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ'ЯЗКІВ

Книги и учебники по дисциплине Общая экономика:

  1. Неизвестный. Конспект лекций по экономике 2013 - 2013 год
  2. Неизвестный. ИНФЛЯЦИЯ. Лекция. 2013 - 2013 год
  3. Неизвестный. Инвестиционная политика России2012 - 2012 год
  4. Дж. Гобсон. Империализм - 2010 год