<<
>>

12.7. Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасового Уряду на Україні (4 серпня 1917 р.) 1.

На час до вирішення справ про місцеве врядування Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, которого призначає Тимчасовий уряд по пропозиціям Центральної Ради. 2.

Уповноваження Генерального Секретаріату поширюються на губернії: Київську, Волинську, Подільську, Полтавську і Чернігівську, з виключенням Мглинського, Сурожського, Стародубського та Новозиб- ківського повітів. Вони можуть бути поширені і на інші губернії, чи частини їх, в тім разі як утворені в цих губерніях на основі постанови Тимчасового уряду земські інституції висловляться за бажаність такого поширення. 3.

Генеральний Секретаріат складається з генеральних секретарів по відомствах: а) внутрішніх справ, б) фінансів, в) хліборобства, г) освіти, д) торгу і промисловости, е) праці, а також секретаря по національних справах і генерального писаря. Крім цього, при Генеральному Секретаріаті є для контролю його справ генеральний контрольор, що бере участь у засіданнях Генерального Секретаріату з правом рішаючого голосу. З числа секретарів не менше чотирьох повинні бути заміщені з особ, які не належать до української національності. При Секретарі по національних справах встановлюються три посади товаришів секретаря з тим, щоб всі чотири найбільш численні національності України мали кожна свого представника в особі секретаря або одного із його товаришів. 4.

Генеральний Секретаріат розглядає й подає на затвердження Тимчасового уряду проекти, що торкаються життя краю і його врядування. Проекти ці можуть бути перед поданням їх Тимчасовому уряду внесені на обговорення Центральної Ради. 5.

Уповноваження Тимчасового уряду по справах місцевого управління, що входять у компетенцію пойменованих у статті 3-ій відомств, здійснюються через генеральних секретарів. Докладніше визначення цих справ буде подане в особливому додаткові. 6.

По всіх справах, зазначених в попередній статті, місцева влада краю звертається до Генерального Секретаріату, яка після зносин з Тимчасовим урядом передає його розпорядження і накази місцевій владі. 7.

Генеральний Секретаріат подає список кандидатів на урядові посади, обов'язки яких торкаються пунктів, зазначених в статті 5 справ. 8.

Стосунки вищих державних установ і окремих громадських відомств з секретаріатом і окремими секретарями по належності, а також останніх з вищими державними установами і відомствами робляться через особливого комісара України в Петрограді. Так само йдуть і законодатні пропозиції і проекти, які торкаються місцевих справ України, як також і заходи загальнодержавного значіння, які виникли в окремих відомствах або обговорені міжвідомственними і відомствен- ними комісіями і вимагають через особливе відношення до України участи представника управління в зазначених комісіях. 9.

В негайних і настирливих випадках вищі державні установи і відомства сповіщають про свої накази місцеву владу безпосередньо, сповіщаючи одночасно про ці накази секретаріат.

Міністр-председатель О. Керенський

Міністр юстиції Зарудний

Петроград, R (17) серпня 1917 року.

Нова Рала. — 1917. — 6 серпня.

12.8. Склад Центральної Ради (з матеріалів доповіді Мандатної Комісії' VI сесії Центральної Ради) (серпень 1917 року)

Мандатна Комісія в своїх засіданнях 5, 6, 7 та 8 серпня 1917 року, розібравши всі мандати членів Української Центральної Ради і підрахувавши їх по групам, визнала числовий склад Центральної Ради таким чином: Члени Центральної Ради Повинно бути всіх членів Скільки обрано Скільки присутніх 1 2 3 4 1. Від Національного з'їзду "ї п. 2 6—8 квітня біжучого року 2. Від Всеукраїнської Ради Селянських Депутатів 212 149 92 3. Від Української Ради Військових Депутатів 132 132 100 4. Від Української Ради Робітничих Депутатів 100 100 80 5. Від Українського Військового Генерального Комітету 26 26 15 6. Від губерній великих міст повітів 81 26 8 7.

Від політичних партій 20 10 8 8. Від професійних, просвітніх та економічних організацій 16 10 9 Від націнальних меншостей України а) від російських С.Д. 20 17 17 б) від російських С.Р. 20 18 18 в) від партії Національної Свободи 10 9 2 г) від партії Народних Соціалістів 4 4 4 д) Від Совета Робітничих 50 31 31 і Солдатських депутатів Польські партії е) від демократичного центру 5 3 3 ж) від С.Д. польських 4 1 1 з) від польської соціалістичної партії 7 7 7 (лівиці) і) від польської С.Д. (P.P.) 4 — — Єврейські партії 1. Від Бунду 13 13 13 2. Від Паолей Ціон 9 9 9 3. Від Сіоністів 13 13 13 4. Від Об'єднаної єврейської 13 13 13 соціалістичної робітничої партії 5. Від Європейського 2 2 2 демократичного об'єднання 6. Від громадських організцій 10 # # 7. Від молдаван 4 # # 8. Від німців 3 # #

1 2 3 4 9. Від татар 3 # # 10. Від Білорусів Чехів, Греків, Болгар 5 # # 11. Запасних місць 9 # # УСІХ 792 643 447 Вісті з Української Центральної Рали. — 1917. — Листопал. — № 20—21.

<< | >>
Источник: А. С. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. М. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. І. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер — 656 с.. 2003

Еще по теме 12.7. Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасового Уряду на Україні (4 серпня 1917 р.) 1.:

 1. Распад Советского Союза и возрождение независимости Украины (1985-1991 гг.)
 2. § 2. Вызовы.
 3. 7.7. Посадові особи Запорозької Січі. Військова старшина, військові службовці, «отамання» та їх функції. «Батьки», або «сивоусі діди». Похідна і паланкова старшина
 4. 12.1. Про зречення імператора Миколи II від престолу російського та про зняття з себе верховної влади (2 березня 1917 р.)
 5. 12.S. II Універсал Центральної Ради (3 липня 1917 р.)
 6. 12.7. Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасового Уряду на Україні (4 серпня 1917 р.) 1.
 7. 12.9. Постанова Центральної Ради про склад і завдання правительства (9 вересня 1917 р.)
 8. 12.12. Ill Універсал Центральної Ради (7 листопада 1917 р.)
 9. 12.13. Тлумачення Генерального Секретаріату Ill Універсалу Української Центральної Ради (12 листопада 1917 р.)
 10. 12.16. Маніфест Раднаркому радянської Росії до українського народу з ультимативними вимогами до Української Центральної Ради (S грудня 1917 р.)
 11. 12.18. Нота Генерального Секретаріату урядам республік, утворених на території' Росії (S грудня 1917 р.)
 12. 12.30. Грамота до всього українського народу (29 квітня 1918 р.)
 13. 12.32. Ухвалений Радою Міністрів тимчасовий закон про верховне управління Державою на випадок смерті, тяжкої хвороби і перебування поза межами Держави ясновельможного Пана Гетьмана всієї України (1 серпня 1918 р.)