<<
>>

13.2S. Постанова ЦВК СРСР «Про утворення загальносоюзного народного комісаріату внутрішніх справ» (16 липня 1934 р.)

Центральний виконавчий комітет Союзу РСР постановляє: 1.

Утворити загальносоюзний народний комісаріат внутрішніх справ із включенням до його складу Об'єднаного державного політичного управління (ОДПУ). 2.

На Народний комісаріат внутрішніх справ покласти:

а) забезпечення революційного порядку й державної безпеки;

б) охорону громадської (соціалістичної) власності;

в) запис актів громадянського стану (запис народжень, смертей, одружень і розлук);

г) прикордонну охорону. 3.

У складі Народного комісаріату внутрішніх справ утворити такі управління:

а) Головне управління державної безпеки;

б) Головне управління робітничо-селянської міліції;

в) Головне управління прикордонної та внутрішньої охорони;

г) Головне управління пожежної охорони;

д) Головне управління поправно-трудових таборів і трудових селищ;

е) Відділ актів громадянського стану;

ж) Адміністративно-господарське управління. 4.

У союзних республіках організувати республіканські народні комісаріати внутрішніх справ, що діють на основі положення про загальносоюзний народний комісаріат внутрішніх справ. А в РСФРР встановити замість республіканського Народного комісаріату внутрішніх справ інститут уповноваженого Народного комісаріату внутрішніх справ Союзу РСР.

В автономних республіках, краях і областях організувати управління народних комісаріатів внутрішніх справ союзних республік. 5.

Судову колегію ОДПУ скасувати. 6.

Народному комісаріатові внутрішніх справ Союзу РСР і його місцевим органам справи розслідуваних ними злочинів, після закінчення слідства, спрямовувати до судових органів по підсудності за встановленим законом порядком. 7.

Справи щодо управління державної безпеки Народного комісаріату внутрішніх справ спрямовувати до Найвищого суду Союзу РСР, справи ж про такі злочини, як зрада батьківщині, шпигунство й подібні їм, передавати до військової колегії Найвищого суду Союзу РСР або до військових трибуналів за підсудністю. 8.

При народному комісарі внутрішніх справ Союзу РСР організувати особливу нараду, якій, на основі положення про неї, надати право застосовувати адміністративним порядком вислання, заслання, ув'язнення до поправно-трудових таборів на строк до 5 років і вислання за межі Союзу РСР. 9.

Доручити Народному комісаріатові внутрішніх справ Союзу РСР подати до Ради народних комісарів Союзу РСР положення про загальносоюзний народний комісаріат внутрішніх справ.

Голова ЦВК Союзу РСР М. Калінін

Секретар ЦВК Союзу РСР А. Єнукідзе

Москва, Кремль. 16 липня 1934 г.

Збірник законів СРСР. — 1934. — № 36. — С. 283.

13.26. Постанова ЦВК і РНК СРСР «Про особливу нараду при НКВС СРСР» (S листопада 1934 р.)

В развитие ст. 8 постановления Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР от 10 июля 1934 г. «Об образовании общесоюзного Народного Комиссариата Внутренних Дел» (СЗ СССР 1934 г., ст. 283) Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляют: 1.

Предоставить Народному Комиссариату Внутренних Дел Союза ССР право применять к лицам, признаваемым общественно-опасными:

а) ссылку на срок до 5 лет под гласный надзор в местности, список которых устанавливается Народным Комиссариатом Внутренних Дел Союза ССР;

б) высылку на срок до 5 лет под гласный надзор с запрещением проживания в столицах, крупных городах и промышленных центрах Союза ССР;

в) заключение в исправительно-трудовые лагеря на срок до 5 лет;

г) высылку за пределы Союза ССР иностранных подданных, являющихся общественно-опасными. 2.

Для применения мер, указанных в ст. 1, при Народном Комиссаре Внутренних Дел Союза ССР под его председательством учреждается Особое Совещание в составе:

а) Заместителей Народного Комиссара Внутренних Дел Союза ССР;

б) Уполномоченного Народного Комиссариата Внутренних Дел Союза ССР по РСФСР;

в) Начальника Главного Управления Рабоче-Крестьянской Милиции;

г) Народного комиссара внутренних дел союзной республики, на территории которой возникло дело. 3.

В заседаниях Особого Совещания обязательно участвует Прокурор Союза ССР или его заместитель, который, в случае несогласия как с самим решением Особого Совещания, так и с направлением дела на рассмотрение Особого Совещания, имеет право протеста в Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.

В этих случаях исполнение решения Особого Совещания приостанавливается впредь до постановления по данному вопросу Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР. 4.

В решении Особого Совещания о ссылке и заключении в исправительно-трудовой лагерь каждого отдельного лица должно быть указано основание применения этих мер, а также определен район и срок ссылки или заключения в лагерь. 5.

Особому Совещанию предоставляется право: а) в зависимости от поведения сосланных или заключенных в исправительно-трудовые лагеря, на основании отзывов соответствующих органов Народного Комиссариата Внутренних Дел Союза ССР, сокращать срок пребывания в ссылке или исправительно-трудовом лагере;

б) освобождать от дальнейшего пребывания в специальных трудовых поселениях.

Сборник законов СССР. — 1935. — № 11. — С. 84.

<< | >>
Источник: А. С. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. М. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. І. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер — 656 с.. 2003

Еще по теме 13.2S. Постанова ЦВК СРСР «Про утворення загальносоюзного народного комісаріату внутрішніх справ» (16 липня 1934 р.):

 1. 12.16. Маніфест Раднаркому радянської Росії до українського народу з ультимативними вимогами до Української Центральної Ради (S грудня 1917 р.)
 2. 13.10. Постанова Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету про завершення роботи та припинення діяльності Всеукраїнського революційного комітету і створення Ради Народних Комісарів УСРР (19 лютого 1920 р.)
 3. 13.15. Декларація про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік (30 грудня 1922 р.)
 4. 13.16. Договір про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік (30 грудня 1922 р.)
 5. 13.17. Нотифікація Уряду Української РСР про зовнішні зносини республіки, вручена Народним Комісаріатом Закордонних Справ УСРР іноземним представникам у Москві (23 липня 1923 р.)
 6. 13.20. Постанова ЦВК і РНК СРСР «Про установлення єдиної паспортної системи по Союзу РСР і обов'язкову прописку паспортів» (27 грудня 1932 р.)
 7. 13.2S. Постанова ЦВК СРСР «Про утворення загальносоюзного народного комісаріату внутрішніх справ» (16 липня 1934 р.)
 8. 13.27. Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки (1937 р.)
 9. РОЗДІЛ VII. Місцеві органи державної влади
 10. РОЗДІЛ VIII. Бюджет Української радянської соціалістичної республіки
 11. I4.11. Постанова Раднаркому УСРР про ознаки, які визначали селянське господарство як куркульське (13 серпня 1929 р.)
 12. 14.13. Постанова ЦВК і РНК СРСР про застосування розстрілу та 10-річного ув'язнення за розкрадання колгоспного майна (7 серпня 1932 р.)