<<
>>

16.1. Лист секретаря ЦК ВКП(б) Й. Сталіна рейхсканцлеру Німеччини А. Гітлеру (21 серпня 1939 р.)

Рейхсканцлеру Німеччини пану А. Гітлеру Дякую за лист.

Сподіваюсь, що німецька угода про ненапад створить поворот до серйозного покращення політичних відносин між нашими країнами.

Народи наших країн потребують мирних відносин між собою.

Погодження німецького уряду на укладення пакту ненападу створює базу для ліквідації політичної напруги та встановлення миру і співробітництва між нашими країнами.

Радянський уряд доручив мені повідомити Вам, що він згоден на приїзд до Москви п. Ріббентропа 23 серпня.

Й. Сталін

Межлунаролная жизнь. — 1989. — № 9. — С. 113.

16.2. Договір про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом (23 серпня 1939 р.)

Уряд СРСР і Уряд Німеччини

керовані бажанням укріплення справи миру між СРСР і Німеччиною та виходячи із основних положень договору про нейтралітет, який було укладено між СРСР і Німеччиною у квітні 1926 року, прийшли до такої угоди:

Стаття І

Обидві Договірні Сторони зобов'язуються утримуватися від будь-якого насильства, від будь-яких агресивних дій і будь-якого нападу у відношенні один до одного, як окремо, так і разом з іншими державами.

Стаття II

У випадку, якщо одна із Договірних Сторон стане об'єктом воєнних дій зі сторони третьої держави, друга Договірна Сторона не буде підтримувати ні в якій формі цю державу.

Стаття III

Уряди обох Договірних Сторон залишаються в майбутньому в контакті один з одним для консультації, щоб інформувати один одного в питаннях, що порушують їх спільні інтереси.

Стаття IV

Ні одна із Договірних Сторон не буде брати участь у будь-якому угрупованні держав, що прямо або побічно направлено проти другої сторони.

Стаття V

У випадку виникнення спорів або конфліктів між Договірними Сторонами з питань того чи іншого роду, обидві сторони будуть вирішувати ці спори або конфлікти виключно мирним шляхом у порядку дружнього обміну думками або в необхідних випадках шляхом створення комісій по урегулюванню конфлікту.

Стаття VI

Цей договір укладається строком на десять років з тим, що, оскільки одна із Договірних Сторон не денонсує його за рік до закінчення строку, строк дії договору буде вважатися автоматично продовженим на наступні п'ять років.

Стаття VII

Цей договір підлягає ратифікації у можливо короткий строк.

Обмін ратифікаційними грамотами повинен відбутися в Берліні. Договір вступає в силу негайно після його підписання. Складений у двох оригіналах, на німецькій та російській мовах, у Москві, 23 серпня 1939 року.

За уповноваженням Уряду СРСР В. Молотов

За Уряд Німеччини І. Ріббентроп

Газета «Известия». — 1938. — 14 серпня.

16.3. Таємний додатковий протокол (23 серпня 1939 р.)

При підписанні договору про ненапад між Німеччиною і Союзом Радянських Соціалістичних Республік уповноважені обох сторін, які нижче підписалися, обговорили в суворо конфіденційному порядку питання про розмежування сфер обопільних інтересів в Східній Європі. Це обговорення привело до результату, що приводиться нижче: 1.

У випадку територіально-політичного перевлаштування областей, що входять до складу Прибалтійських держав (Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва), Північний кордон Литви одночасно стає кордоном сфер інтересів Німеччини і СРСР. При цьому інтереси Литви стосовно Віденської області визнаються обома сторонами. 2.

У випадку територіально-політичного перевлаштування областей, які входять до складу Польської Держави, межа сфер інтересів Німеччини і СРСР буде приблизно проходити по лінії річок Нарви, Вісли і Сяну.

Питання, чи є в обопільних інтересах бажаним збереження незалежної Польської Держави і якими будуть кордони цієї держави, може бути остаточно з'ясовано тільки в ході подальшого політичного розвитку.

У всякому разі, обидва уряди будуть вирішувати це питання в порядку дружньої обопільної згоди. 3.

Стосовно південного сходу Європи з радянської сторони підкреслюється інтерес СРСР до Бесарабії.

З Німецької сторони заявляється про її повну політичну незацікавленість в цих областях. 4.

Цей протокол буде зберігатися в суворій таємниці.

Москва, 23 серпня 1939 р.

Уповноважений Урядом СРСР В. Молотов

За Уряд Німеччини І. Ріббентроп

Межлунаролная жизнь. — 1989. — № 9. — С. 91—92.

16.4. Німецько-Радянський договір про дружбу і кордони між СРСР і Німеччиною (28 вересня 1939 р.)

Уряд СРСР і Уряд Німеччини після розпаду Польської держави розглядає виключно як своє завдання відновити мир і порядок на цій території і забезпечити народам, які там проживають, мирне існування, відповідно їх національним особливостям.

З цією метою вони прийшли згоди в наступному:

Стаття2І

Уряд СРСР і Уряд Німеччини встановлюють в якості кордону між спільними державними інтересами на території колишньої Польської держави лінію, яка нанесена на карту, що до цього додається, і більш детально буде описана в додатковому протоколі.

Стаття2ІІ

Обидві сторони визнають встановлений в Статті І кордон спільних державних інтересів кінцевим і ліквідують будь-яке втручання третіх держав в це рішення.

Стаття2ІІІ

Необхідну державну перебудову на території західніше вказаної в Статті І лінії проводить Уряд Німеччини, на території східніше цієї лінії — Уряд СРСР.

Стаття IV

Уряд СРСР і Уряд Німеччини розглядають вище наведену перебудову, як надійний фундамент для подальшого розвитку дружніх відносин між своїми народами.

Стаття V

Цей договір підлягає ратифікації. Обмін ратифікаційними грамотами повинен відбутися якомога скоріше в Берліні. Договір вступає в силу з момента його підписання.

Москва, 28 вересня 1939 р.

За уповноваженням

За Уряд СРСР В. Молотов

За Уряд Німеччини І. Ріббентроп

Правла. — 1939. — 29 вересня.

<< | >>
Источник: А. С. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. М. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. І. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер — 656 с.. 2003

Еще по теме 16.1. Лист секретаря ЦК ВКП(б) Й. Сталіна рейхсканцлеру Німеччини А. Гітлеру (21 серпня 1939 р.):

 1. Н. И. Николаева НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ АНТИАМЕРИКАНСКОЙ КАМПАНИИ В СССР В КОНЦЕ 40 - НАЧАЛЕ 50-Х ГОДОВ
 2. Послевоенное восстановление и развитие Украины в 1945 — в начале 50-х гг.
 3. 3. Внутренняя политика СССР в последние годы жизни И.В. Сталина
 4. Информация к размышлению: Споры об «оттепели» и роли Н.С. Хрущева в истории
 5. Курс Л.И. Брежнева
 6. Глава 9. «Но пасаран!» Битва за Мадрид. Октябрь – декабрь 1936 года
 7. Глубинные движения троцкистов
 8. Неожиданно найден новый классовый враг
 9. 13.24. Інструкція усім партійно-радянським працівникам і усім органам ОДПУ, суду і прокуратури (8 травня 1933 р.)
 10. 16.1. Лист секретаря ЦК ВКП(б) Й. Сталіна рейхсканцлеру Німеччини А. Гітлеру (21 серпня 1939 р.)
 11. Идеология и культура
 12. 5.4. ТРАГИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА В ИСТОРИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
 13. ПРИЛОЖЕНИЕ З НАРОДНЫЕ КОМИССАРЫ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (1917—1945 гг.)
 14. 8.2. Основные этапы и сражения Великой Отечественной войны.
 15. 9.1. Восстановление разрушенного хозяйства СССР. Возврат к довоенной внутренней политике.
 16. 2. Общественно-политическая жизнь страны. От реформаторских настроений к укреплению тоталитаризма.
 17. ГЛАВА 4 Гитлер
 18. Превентивные провокации и горькая реальность
 19. Усиление контроля за СМИ
 20. Перестройка системы СМИ