<<
>>

16.5. Довірчий протокол (28 вересня 1939 р.)

Уряд СРСР не буде перешкоджати німецьким громадянам та іншим особам німецького походження, які проживають в сферах його інтересів, якщо вони будуть мати бажання переселитися в Німеччину чи в сфери німецьких інтересів.
Він згідний, що це переселення буде проводитись уповноваженим Уряду Німеччини у згоді з місцевою владою і що при цьому не будуть порушені майнові права переселенців. Дане зобов'язання приймає на себе Уряд Німеччини відносно осіб українського чи білоруського походження, які проживають в сферах його інтересів.

Москва, 28 вересня 1939 р.

За уповноваженням

За Уряд СРСР В. Молотов

За Уряд Німеччини І. Ріббентроп

Межлунаролная жизнь. — 1989. — № 9. —

С. 92—93. 16.6.

З Декларації' Українських Народних Зборів про прийняття Західної України до складу

Союзу Радянських Соціалістичних Республік і включення її до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки (27 жовтня 1939 р.)

... Українські Народні Збори, будучи виразником непохитної волі і сподівань народу Західної України, постановляють:

Просити Верховну Раду Союзу РСР прийняти Західну Україну до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік, включити Західну Україну до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки з тим, щоб з'єднати український народ в єдиній державі, покласти край віковому роз'єднанню українського народу.

Народні Збори висловлюють тверду впевненість у тому, що Верховна Рада Союзу Радянських Соціалістичних Республік задовольнить цю просьбу народу Західної України, щоб він в єдиній і дружній сім'ї народів Союзу Радянських Соціалістичних Республік, під керівництвом Комуністичної партії (більшовиків), ішов шляхом нового і щасливого життя.

Хай живе вільна Радянська Україна!

Хай живе братство народів!

Хай живе Союз Радянських Соціалістичних Республік — Вітчизна трудящих усього світу!

Возз'єлнання українського наролу в єлиній українській ралянській лержаві (1939—1949 рр.): Збірник локументів і матеріалів.

— К., 1949. — С. 44—45. 16.7.

З Декларації' Українських Народних Зборів

про націоналізацію банків та великої промисловості Західної України (28 жовтня 1939 р.)

[...] З метою нещадного подавления експлуататорів і знищення всякої експлуатації людини людиною, виявляючи одностайну волю всього народу Західної України, ідучи за прикладом Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Українські Народні Збори проголошують націоналізацію банків і великої промисловості на Західній Україні.

Віднині всі цінності банків, всі великі фабрики, заводи, всі копальні та залізниці оголошуються всенародним добром, тобто державною власністю.

Віднині на нашій визволеній землі нема і не буде місця паразитам- фабрикантам, заводчикам та банкірам.

Українські Народні Збори, проголошуючи націоналізацію банків та великої промисловості Західної України, закликають усіх трудящих до залізної революційної дисципліни, до пильної охорони всенародного добра — державної власності, закликають зміцнювати нашу перемогу, кувати наше щастя. [...]

Возз'єлнання українського наролу в єлиній українській ралянській лержаві (1939—1949 рр.): Збірник локументів і матеріалів. — К., 1949. — С. 49.

16.8. З Декларації Українських Народних Зборів Західної України про конфіскацію земель поміщицьких, монастирських та великих державних урядовців (28 жовтня 1939 р.)

[•••]

У цілковитій відповідності до одностайної волі і прагнень трудящих Західної України, захищаючи їхні кровні та життєві інтереси, слідуючи за прикладом народів Радянського Союзу, Українські Народні Збори проголошують на території Західної України конфіскацію земель поміщицьких, монастирських та великих державних урядовців зі всім їхнім живим та мертвим інвентарем та їх садибними будівлями.

Народні збори затверджують відібрання поміщицьких земель без викупу, через селянські комітети, під керівництвом тимчасових управлінь, і передачу їх у користування трудовому селянству. Питання про землі осадників вирішують селянські комітети.

Віднині вся земля Західної України з її надрами, всі ліси та ріки оголошуються всенародним добром, тобто державною власністю.

Віднині на нашій вільній землі нема і не буде місця паразитам-по- міщикам та їхнім посібникам.

Українські Народні Збори закликають усіх трудівників землі, селянські комітети до залізної революційної дисципліни, до охорони від розтягання колишніх поміщицьких маєтків і будівель і інвентаря, що є віднині священним і недоторканним добром народу.

Тільки селянські комітети мають право розподіляти поміщицькі землі.

Тільки селянські комітети мають право порядкувати майном, яке належало поміщикам.

Хай живе розкріпачена праця селянина на визволеній землі Західної України! [...]

Возз'єлнання українського наролу в єлиній українській ралянській лержаві (1939—1949 рр.): Збірник локументів і матеріалів. — К., 1949. — С. 49—50.

16.9. Закон про включення Західної України до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік і з'єднання її' з Українською Радянською Соціалістичною Республікою (1 листопада 1939 р.)

Верховна Рада Союзу Радянських Соціалістичних Республік, заслухавши заяву Повноважної Комісії Народних Зборів Західної України,

постановляє: 1.

Задовольнити просьбу Народних Зборів Західної України і включити Західну Україну до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік із з'єднанням її з Українською Радянською Соціалістичною Республікою. 2.

Доручити Президії Верховної Ради призначити день виборів депутатів у Верховну Раду СРСР від Західної України. 3.

Запропонувати Верховній Раді Української Радянської Соціалістичної Республіки прийняти Західну Україну до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. 4.

Просити Верховну Раду Української Радянської Соціалістичної Республіки подати на розгляд Верховної Ради СРСР проект розмежування районів і областей між Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Білоруською Радянською Соціалістичною Республікою.

Голова Президії Верховної Ради СРСР М. Калінін.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР О. Горкін.

Москва, Кремль. 1 листопада 1939 року.

Возз'єлнання українського наролу в єлиній українській ралянській лержаві (1939—1949 рр.): Збірник локументів і матеріалів. — К., 1949. — С. 71—72.

16.10. Закон про прийняття Західної України до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки (15 листопада 1939 р.)

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки, заслухавши заяву Повноважної Комісії Народних Зборів Західної України,

постановляє: 1.

Вітати всемірно історичну постанову Верховної Ради СРСР від 1 листопада 1939 року про включення Західної України до складу Радянського Союзу. 2.

Прийняти Західну Україну до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки і возз'єднати тим самим великий український народ в єдиній українській державі. 3.

Доручити Президії Верховної Ради УРСР призначити день виборів депутатів у Верховну Раду УРСР від Західної України. 4.

Доручити Президії Верховної Ради УРСР визначити адміністративний поділ областей і районів Західної України і, у відповідності з пунктами «в» і «г» статті 19 Конституції УРСР, подати на затвердження Верховної Ради СРСР проект про утворення нових областей та проект розмежування районів і областей між Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Білоруською Радянською Соціалістичною Республікою.

Голова Президії Верховної Ради УРСР М. Гречуха.

Секретар Президії Верховної Ради УРСР О. Межжерін.

м. Київ, 15 листопада 1939 року.

Возз'єлнання українського наролу в єлиній українській ралянській лержаві (1939—1949 рр.): Збірник локументів і матеріалів. — К., 1949. — С. 85.

16.11. Указ Президії Верховної Ради СРСР про утворення Волинської, Дрогобицької, Львівської, Ровенської, Станіславської і Тернопільської областей в складі Української РСР (4 грудня 1939 р.)

Затвердити подання Президії Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки про утворення в складі Української РСР таких нових областей: 1.

Волинської області з центром в місті Луцьку. У склад Волинської області включити: місто Луцьк і повіти: Володимир-Волинський, Горохівський, Камінь-Каширський, Ковельський, Луцький, Лю- бомльський з включенням в склад Камінь-Каширського повіту населених пунктів Кобринського і Дрогичинського повітів БРСР, які відійшли до УРСР. 2.

Дрогобицької області з центром в місті Дрогобичі. У склад Дрогобицької області включити: місто Дрогобич і повіти: Дрогобицький, Добромильський (в нових кордонах), Жидачівський, Лисківський (в нових кордонах), Мостиський, Перемишльський, Рудківський, Самбірсь- кий, Стрийський, Турківський. 3.

Львівської області з центром в місті Львові. У склад Львівської області включити: місто Львів і повіти: Бобркський, Бродівський, Горо- доцький, Жовківський, Золочівський, Кам'янський, Любачівський (в нових кордонах), Львівський, Перемишлянський, Рава-Руський, Радехі- вський, Сокальський, Яворівський. 4.

Ровенської області з центром в місті Ровно. У склад Ровенської області включити: місто Ровно і повіти: Дубнівський, Здолбунівський, Костопільський, Ровенський і Сарненський, з включенням у склад Сар- ненського повіту населених пунктів Пінського і Столинського повітів БРСР, які відійшли до УРСР. 5.

Станіславської області з центром в місті Станіславі. У склад Ста- ніславської області включити: місто Станіслав і повіти: Городенківсь- кий, Долинський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянсь- кий, Рогатинський, Снятинський, Станіславський, Тлумацький. 6.

Тернопільської області з центром в місті Тернополі. У склад Тернопільської області включити: місто Тернопіль і повіти: Бережанський, Борщівський, Бучацький, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Кременецький, Копичинський, Підгаєцький, Скалатський, Тернопільський, Теребовлянський, Чортківський.

Голова Президії Верховної Ради СРСР М. Калінін.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР О. Горкін.

Москва, Кремль. 4 грудня 1939 року.

Возз'єлнання українського наролу в єлиній українській ралянській лержаві (1939—1949 рр.): Збірник локументів і матеріалів. — К., 1949. — С. 85—86.

<< | >>
Источник: А. С. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. М. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. І. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер — 656 с.. 2003

Еще по теме 16.5. Довірчий протокол (28 вересня 1939 р.):

 1. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ УКРАИНЫ (1914-1939 гг.)
 2. Советская модернизация Украины (1929-1939 гг.)
 3. Западноукраинские земли в 1921-1939 гг.
 4. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ УКРАИНЫ (1939-2008 гг.) -1945 гг.)
 5. Украина во время Второй мировой войны (1939
 6. Источники, используемые в книге
 7. 7.2. «Протоколы сионских мудрецов» после 1917 года
 8. 16.1. Лист секретаря ЦК ВКП(б) Й. Сталіна рейхсканцлеру Німеччини А. Гітлеру (21 серпня 1939 р.)
 9. 16.5. Довірчий протокол (28 вересня 1939 р.)
 10. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 1 КАРАОБИНСКОГО ВОЛОСТНОГО ИСПОЛКОМА УРАЛЬСКОГО УЕЗДА 0 РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ ИСПОЛКОМА 4 сентября 1919 г. 1.
 11. ^ш § 6. Заставне право
 12. § 3. Консенсуальні контракти
 13. Права і обоє ’язки сторін в договорі купівлі-продажу
 14. 1. Начало Второй мировой войны: причины, характер. Международная деятельность политического руководства СССР в 1939—1941 годах.
 15. 2. Начало Второй мировой войны: причины, характер. Международная деятельность политического руководства СССР в 1939—1941 годах.
 16. Советско-монгольский протокол 1936 г
 17. 3. Мудрецы и протоколы
 18. ГЛАВА 3 ГОА 1939-Й. Необъявленная война в пустыне. Река Халхин-Гол