<<
>>

17.1. Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Чехословацькою Республікою про Закарпатську Україну (29 червня 194S р.)

Президія Верховної Ради Союзу РСР і Президент Чехословацької Республіки, сповнені бажання, щоб народи Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Чехословацької Республіки жили у вічній і щирій дружбі, щоб їм, у взаємному близькому співробітництві, було забезпечене щасливе майбутнє, вирішили з цією метою укласти Договір і призначили своїми Уповноваженими:

Президія Верховної Ради СРСР — Вячеслава Михайловича Молотова, Заступника Голови Ради Народних Комісарів Союзу РСР і Народного Комісара Закордонних Справ Союзу РСР;

Президент Чехословацької Республіки — Зденека Фірлінгера, Голову Ради Міністрів, і Володимира Клементіса — статс-секретаря Міністерства Закордонних Справ, які, обмінявшись своїми повноваженнями, визнаними у належній формі і в повному порядку, погодились про таке:

Стаття I

Закарпатська Україна (що носить, згідно з Чехословацькою Конституцією, назву Підкарпатська Русь), яка на підставі Договору від 10-го вересня 1919 року, укладеного в Сен-Жермен ан Ле, увійшла як автономна одиниця в межі Чехословацької Республіки, возз'єднується, в згоді з бажанням, проявленим населенням Закарпатської України, і на підставі дружньої угоди обох Високих Договірних Сторін, з своєю споконвічною батьківщиною — Україною і включається до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки.

Кордони між Словакією і Закарпатською Україною, які існували до дня 29 вересня 1938 року, стають, з внесеними змінами, кордонами між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Чехословацькою Республікою згідно з картою, що додається.

Цей Договір підлягає затвердженню Президії Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Чехословацьких Національних Зборів.

Обмін ратифікаційними грамотами буде зроблений в Празі.

Цей Договір складений у Москві, в трьох примірниках, кожний російською, українською і словацькою мовами.
При тлумаченні всі три тексти мають однакову силу.

За уповноваженням Президії Верховної Ради

Союзу Радянських Соціалістичних Республік В. Молотов.

За уповноваженням Президента

Чехословацької Республіки Зд. Фірлінгер, В. Клементіс.

29 червня 1945 року.

Возз'єлнання українського наролу в єлиній українській ралянській лержаві (1939—1949 рр.): Збірник локументів і матеріалів. — К., 1949. — С. 169—170.

17.2. Указ Президії' Верховної Ради СРСР про утворення Закарпатської області в складі Української РСР (22 січня 1946 р.)

Затвердити подання Президії Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки про утворення Закарпатської області з центром в місті Ужгород.

До складу Закарпатської області включити міста: Ужгород, Мукачеве та округи: Берегівську з центром в місті Берегове, Великоберезнянсь- ку з центром у селі Великий Березний, Воловську з центром в селі Волове, Іршавську з центром в селі Іршава, Мукачівську з центром у місті Мукачеве, Перечинську з центром в селі Перечин, Рахівську з центром в селі Рахів, Свалявську з центром в селі Свалява, Севлюську з центром в місті Севлюш, Тячівську з центром в селі Тячів, Ужгородську з центром у місті Ужгород і Хустську з центром у місті Хуст.

Голова Президії Верховної Ради СРСР М. Калінін

Секретар Президії Верховної Ради СРСР О. Горкін

Москва, Кремль. 22 січня 1946 року.

Возз'єлнання українського наролу в єлиній українській ралянській лержаві (1939—1949 рр.): Збірник локументів і матеріалів. — К., 1949. — С. 183. 17.3. Постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У «Про хід хлібозаготівель по областях Української РСР» (23 січня 1946 р.)

Совершенно секретно

Совет Народных Комиссаров УССР и Центральный комитет КП(б)У отмечают, что отдельные исполкомы облсоветов и обкомы КП(б)У не приняли всех необходимих мер к обеспечению выполнения решения декабрьского Пленума ЦК КП(б)У об окончании плана хлебозаготовок к 1 января 1946 г.

Во многих областях Украинской ССР, не выполнивших своих обязательств перед государством на 1 января 1946 г., за последнее время серьезно ослаблено внимание партийных и советских организаций к делу хлебозаготовок.

В этих областях не только не принимаются меры к усилению заготовок в январе, а допущено резкое снижение хлебозаготовок, и в отдельных областях даже свернули сдачу хлеба, тогда как колхозы и совхозы Украины должны еще сдать государству из урожая 1945 р. около 68 млн. пудов хлеба, из них: Полтавская область — 11301 тыс. пудов, Днепропетровская — 9455 тыс. пудов, Сумская — 2712 тыс. пудов, Харьковская — 6848 тыс. пудов, Ворошиловградская — 3025 тыс. пудов, Винницкая — 5834 тыс. пудов.

Совнарком УССР и ЦК КП(б)У располагают фактами, свидетельствующими о том, что в некоторых областях УССР руководители партийных и советских организаций не ведут решительной борьбы с противогосударственной практикой укрытия хлеба от сдачи государству и допускают в руководстве хлебозаготовками серьезные ошибки и недостатки, дезорганизующие хлебозаготовки.

В Сумской и Днепропетровской областях отдельные земельные органы доводят до колхозов неправильные задания по засыпке семян на весенний сев 1946 г. независимо от выполнения ими плана сдачи зерна государству, тогда как по установленному законом порядку колхозы до выполнения своих обязательств перед государством имеют право засыпать семена только с семенных участков.

В результате такого нарушения закона, в Штеповском районе Сумской области, в колхозе им. Чапаева, при невыполнении плана сдачи хлеба на 634 ц, засыпано было семян с несеменных участков в размере 114 ц; в колхозе «Червоний Перекоп», не вьполнившем своих обязательств на 805 ц, засыпано семян с несеменных участков 102 ц. Такое же положение имело место в колхозах «Червона Зірка», им. Кирова, им. Чапаева.

В колхозе «Коммунар» Апостоловского района Днепропетровской области при невыполнении обязательств перед государством излишне было засыпано семян под весенний сев в размере 209 ц, в колхозе «Трудовая смычка» — 314 ц, в колхозе «Серп и Молот» — 138 ц, в колхозе «Червона Зірка» — 183 ц, в колхозе им. 1 Мая — 288 ц, а в целом по району свыше 2 тис.

500 ц. Такое же положение имеет место и в ряде других районов Днепропетровской области.

В отдельных областях и особенно в Днепропетровской, Сумской, Запорожской, при попустительстве местных партийных и советских органов получила широкое распространение антигосударственная практика составления неправильних хлебофуражних балансов на основе заниженных данных колхозов о фактическом намолоте хлебов, что приводит к сдерживанию хлебозаготовок и к укрытию хлеба от сдачи государству.

Во многих колхозах до выполнения плана хлебозаготовок незаконно создаются разного рода фонды, а также имеют место многочисленные случаи грубого нарушения закона о хлебопоставках, когда колхозы расходуют зерно на внутриколхозные нужды значительно больше 15% от сданного хлеба государству, что тормозит успешное проведение хлебозаготовок.

Совет Народных Комиссаров УССР и Центральный Комитет КП(б)У в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 20 января 1946 г. постановляют: 1.

Обязать исполкомы облсоветов и обкомы КП(б)У:

а) немедленно устранить серьезные недостатки в руководстве хлебозаготовками и покончить с имеющейся в отдельных районах антигосударственной практикой укрытия хлеба от сдачи государству, а виновных в этом строго наказать;

б) в 10-дневный срок проверить во всех колхозах и совхозах, не выполнивших своих обязательств перед государством, засыпку семенных фондов с семенных участков, и неправильно засыпанные семена в нарушение существующего закона сдать государству по плану хлебозаготовок;

в) принять самые решительные меры к усилению хлебосдачи всеми колхозами и совхозами по государственным обязательствам из урожая 1945 г. и обеспечить в течение января-февраля 1946 г. выполнение государственного плана хлебозаготовок. 2.

Отмечая продолжающееся недопустимое состояние выполнения колхозниками своих обязательств перед государством по зернопостав- ке за 1945 г., обкомам КП(б)У и исполкомам облсоветов немедленно организовать в каждом районе сплошную проверку выполнения обязательств каждым хозяйством колхозника и обеспечить не позже 15 февраля 1946 г.

выполнение обязательств по зернопоставке всеми хозяйствами колхозников с их приусадебных участков.

3. Исполкомам облсоветов и обкомам КП(б)У доложить Совнаркому УССР и ЦК КП(б)У к 1 февраля 1946 г. о принятых мерах для обеспечения окончания плана хлебозаготовок.

Голол в Україні 1946—1947. Аокументи і матеріали. — Київ—Нью-Йорк, 1996. — С. 17—18.

17.4. Закон СРСР «Про перетворення Ради Народних Комісарів СРСР в Раду Міністрів СРСР і Рад Народних Комісарів союзних і автономних республік — в Ради Міністрів союзних і автономних республік» (1S березня 1946 р.)

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет: 1.

Преобразовать Совет Народных Комиссаров СССР в Совет Министров СССР и Народные комиссариаты СССР — в Министерства СССР. В соответствии с этим впредь именовать Председателя Совета Народных Комиссаров СССР — Председателем Совета Министров СССР, заместителей Председателя Совета Народных Комиссаров СССР — заместителями Председателя Совета Министров СССР и Народных Комиссаров СССР — Министрами СССР. 2.

Преобразовать Советы Народных Комиссаров союзных и автономных республик в Советы Министров союзных и автономных республик и Народные комиссариаты союзных и автономных республик — в Министерства союзных и автономных республик. В соответствии с этим впредь именовать Председателей Советов Народных Комиссаров союзных и автономных республик — Председателями Советов Министров союзных и автономных республик, заместителей Председателей Советов Народных Комиссаров союзных и автономных республик — заместителями Председателей Советов Министров союзных и автономных республик и Народных Комиссаров союзных и автономных республик — Министрами союзных и автономных республик. 3.

Внести необходимые изменения в соответствующие статьи Конституции СССР.

Сборник законов СССР и указов Прези- лиума Верховного Совета СССР 1945— 1946 гг. — М., 1947. — С. 13—14.

<< | >>
Источник: А. С. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. М. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. І. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер — 656 с.. 2003

Еще по теме 17.1. Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Чехословацькою Республікою про Закарпатську Україну (29 червня 194S р.):

 1. 12.25. Мирний договір між Українською Народною Республікою з одної, а Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією і Туреччиною з другої сторони (9 лютого 1918 р.)
 2. 12.40. Передвступний договір, заключений дня 1 грудня 1918 року в м. Фастові між Українською Народньою Республікою й Західно-Українською Народньою Республікою про маючу наступити злуку обох українських держав в одну державну одиницю 1.
 3. 13.6. Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки, ухвалена Президією III Всеукраїнського З'їзду Рад (14 березня 1919 р.)
 4. 13.10. Постанова Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету про завершення роботи та припинення діяльності Всеукраїнського революційного комітету і створення Ради Народних Комісарів УСРР (19 лютого 1920 р.)
 5. 13.15. Декларація про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік (30 грудня 1922 р.)
 6. 13.16. Договір про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік (30 грудня 1922 р.)
 7. 13.17. Нотифікація Уряду Української РСР про зовнішні зносини республіки, вручена Народним Комісаріатом Закордонних Справ УСРР іноземним представникам у Москві (23 липня 1923 р.)
 8. ПОДІЛ II Організація Радянської влади. Органи центральної влади
 9. 13.27. Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки (1937 р.)
 10. РОЗДІЛ V. Найвищі органи державної влади Молдавської автономної радянської соціалістичної республіки
 11. РОЗДІЛ VIII. Бюджет Української радянської соціалістичної республіки
 12. 16.1. Лист секретаря ЦК ВКП(б) Й. Сталіна рейхсканцлеру Німеччини А. Гітлеру (21 серпня 1939 р.)
 13. 16.5. Довірчий протокол (28 вересня 1939 р.)
 14. 16.12. Закон про включення північної частини Буковини і Хотинського, Акерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії в склад Української Радянської Соціалістичної Республіки (2 серпня 1940 р.)
 15. 16.24. Постанова ДКО № ГОКО-192сс «Про членів сімей зрадників Батьківщини» (24 червня 1942 р.)
 16. 17.1. Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Чехословацькою Республікою про Закарпатську Україну (29 червня 194S р.)
 17. 17.13. Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки (1978 р.)
 18. 17.15. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про мови в Українській РСР» (28 жовтня 1989 р.)
 19. 17.16. Закон СРСР «Про розмежування повноважень між Союзом РСР і суб'єктами федерації» (26 квітня 1990 р.)