<<
>>

8.1S. Розпорядження Московського уряду стольникові О. Ізмайлову про проведення перепису населення українських міст і сіл для уточнення його оподаткування89(січень 1666 р.)

Року 1666, січня... за государя, царя і великого князя Олексія Михайловича всієї Великої і Малої, і Білої Росії самодержця, указом і за наказом із Приказу Малої Росії за приписом дяка Івана Михайловича велено стольникові Олександрові Тимофійовичу Ізмайлову їхати в малоросійські міста Переяслав, Вороньків, Баришпіль, Баришівку, Гель- мязів, Пісчаний, Домонтів, Кропивну, Іркліїв, Буромлю, Воршицю, Золотоношу, Ніжин, Борзну, Носівку, Кобижчу, Козар, Вольшівку, Дівицю Володькову, Березну, Сиволож, Володьковичі, Іван Городище, а, приїхавши йому в малоросійські міста, велено сказати тих міст жителям, війтам, і бурмистрам, і радникам, і лавникам, і всяким жилець- ким, і промисловим, і ремісничим людям і поселянам, що великий государ із свого государського милосердного розсуду і за чолобиттям боярина і гетьмана Війська Запорозького Івана Мартиновича Брюхо- вецького і всього Війська Запорозького, і війтів, і бурмистрів, і всяких чинів малоросійських жителів наказав у своїй государській споконвічній отчині в малоросійських городах, містах і в містечках переписати всяких чинів жилецьких, промислових і тяглих людей, і в селах, і в поселеннях, і бобилів по іменах, і відати ними своїм, царської, величності, боярам, і воєводам, і приказним людям, і від старшин, і від усяких чинів, і від козаків оберігати, і утисків, і обид їм нікому чинити не давати, і поборів на старшину, і на всяких чинів начальних людей, і на козаків ніяких не збирати, а звичайну повинність, хлібні і грошові побори, наказав великий государ на них накласти для своїх, великого государя, ратних людей, які тепер є і надалі будуть у малоросійських містах для оборони; а накласти ті хлібні і, грошові побори наказав великий государ відповідно до їх же чолобиття малоросійських міст жителів, війтів, і бурмистрів, і радників і лавників, і всяких чинів жилецьких людей відповідно до розпису, який вони подали в Приказ Малої Росії, щоб малоросійським жителям під силу було, а не в тяготу, а великого государя ратним людям було б з чого ситими бути; і вони, війти, і бурмистри, і кращі люди, хлібними і грошовими поборами самі ж себе обклали по своїх пожитках, і по промислах, і по торгах, і по нивах, і по угіддях по правді, і в тих городах, містах, і містечках, і слободах велено переписати всяких чинів жилецьких тяглях людей двори і в них людей, старших, середніх і молодших, а в селах і в поселеннях—селянські і бобильські двори, і в них—селян і бобилів, а також старшої, середньої, і молодшої групи окремо, і до тих городів, і міст, і містечок, і сіл, і поселень — угіддя, ріки, озера, і рибні ловлі, боброві гони і звірині стойла, і бортні угіддя, і пасіки, і млини, і рудні, і о скількох колесах той чи інший млин і рудня, і інші всякі заводи, хто саме, якими угіддями володіє і скількома волами чи кіньми землю оре, і своїми чи чужими, крім козаків і козачих земель та угідь, і велено то записати в ці книги докладно, окремо по статтях, а, переписавши все докладно, у війтів, у бурмистрів, і у кращих людей, у окладчиків тих городів, і міст, і містечок, і слобід, і сіл, і поселень взяти списки відповідно до свого перепису, хто чим і з яких торгів, і промислів, і пожитків, і з нив, і з угідь хлібними і грошовими оброками обложений, і на який строк, і в якому городі віддавати буде, а після того, як це все буде зроблено, велено писати в книги окремо по статтях, та ті книги за своєю рукою і за окладчиковими руками і роспись привезти в Москву і подати в Приказ Малої Росії; та йому ж, Олександрові, велено переписати, скільки в тих містах окремо ранд, і перевозів, і ярмарків, і в які дні бувають на ярмарках торги, і на яких ріках перевози; і по указу великого государя царя і великого князя Олексія Михайловича всієї Великої, і Малої, і Білої Росії самодержця, стольник Одександр Ізмайлов з товаришами в указані малоросійські міста Переяслав і в міста які записані вище, жилецьким людям і поселянам указ великого государя відповідно до наказу об'явив і в городах, і містах, і містечках, і в слободах усяких чинів жилецьких тяглих людей двори, а в них людей старших, і середньої групи, і молодших, і в селах, і поселеннях селянські і бобильські двори, а в них — селян і бобилів, що до тих городів, і міст, і містечок, і сіл, і поселень, і на яких ріках млини, і перевози, і рибні ловлі, і всякі угіддя, і хто саме тими угіддями володіє переписав, а скільки за переписом і за їх стольника Олександра Ізмайлова, відомостями людей і угідь виявилося, і скільки яких городів, і міст, і містечок, війтів, і бурмистів, і кращих людей окладчиків, і хто саме жилецькі тяглі люди, в які оклади і оброки обкладені, то те все записано в цих книгах нижче цього окремо по статтях. А на окладі були міста Переяслава виборні люди війт Іван Степанів, бурмистр Федір Куклич, радники і лавники Григорій Семенів, Юрій Семенів, Семен Левонтіїв, Юрій Іванов, Кирило Савонов, Яків Олександров, Лазар Іванов, Василь Остафіїв.

Переяславські міщани, які положені в оклад першої статті, — по карбованцю, середньої — по полтинику, меншої статті — по полтиника з диму на рік, а котрі міщани з цих же статей ниву орють волами і кіньми, то ті положені відповідно до визначеної статті з плуга на вісім волів — грошей по карбованцю та хліба по півмірки на рік, жита і вівса пополам, а в мірці — по вісім осьмачок, а за коней у плузі грошей і хліба — вдвоє проти вола, а в кого волів і коней в плугах більше чи менше, то з тих волів і коней грошей і хліба по розрахунку.

Переписні книги 1666 року.

— К., 1933.
— С. 203—204.

<< | >>
Источник: А. С. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. М. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. І. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер — 656 с.. 2003

Еще по теме 8.1S. Розпорядження Московського уряду стольникові О. Ізмайлову про проведення перепису населення українських міст і сіл для уточнення його оподаткування89(січень 1666 р.):

 1. 5.I. Хроніка Київського Михайлівського монастиря про початок загарбання литовськими феодалами українських земель у 1362 р.
 2. 6.9. Із скарги шляхтича І. Коленди на ігумена Київського Миколопустинського монастиря І. Трохимовича за побиття селян села Ходосова і за знущання над ними (1645 р.)
 3. 7.7. Посадові особи Запорозької Січі. Військова старшина, військові службовці, «отамання» та їх функції. «Батьки», або «сивоусі діди». Похідна і паланкова старшина
 4. 8.3. Договір, укладений Богданом Хмельницьким з польським командуванням біля Зборова (серпень 1649 р.)74
 5. 8.1S. Розпорядження Московського уряду стольникові О. Ізмайлову про проведення перепису населення українських міст і сіл для уточнення його оподаткування89(січень 1666 р.)
 6. 8.16. Глухівські статті, схвалені царським урядом при обранні на гетьманство Д. Многогрішного (6 березня 1669 р.)
 7. ГЛАВА ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА Про злодіїв і покарання їх, також про інші злочинні діяння
 8. 9.14. Уривок із звернення шляхти Київського воєводства до коронного гетьмана Й. Потоцького з проханням надати допомогу в боротьбі проти гайдамацьких загонів (червень 17S0 р.)
 9. 12.1. Про зречення імператора Миколи II від престолу російського та про зняття з себе верховної влади (2 березня 1917 р.)
 10. 12.7. Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасового Уряду на Україні (4 серпня 1917 р.) 1.
 11. 12.18. Нота Генерального Секретаріату урядам республік, утворених на території' Росії (S грудня 1917 р.)
 12. 12.30. Грамота до всього українського народу (29 квітня 1918 р.)
 13. 13.1. Резолюція першого з'їзду Рад України про зрив роботи з'їзду Рад у Києві (11 грудня 1917 р.)
 14. ПОДІЛ II Організація Радянської влади. Органи центральної влади
 15. 14.9. Постанова ВУЦВК і РНК УСРР «Про заходи забезпечення рівноправності мов і про допомогу розвиткові української мови» (1 серпня 1923 р.)
 16. 1S.1. Маніфест делегації Української Національної Ради в Чернівцях до населення Буковини 1 (S листопада 1918 р.)
 17. 16.12. Закон про включення північної частини Буковини і Хотинського, Акерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії в склад Української Радянської Соціалістичної Республіки (2 серпня 1940 р.)
 18. 16.17. Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про режим робочого часу робітників і службовців в період війни» (26 червня 1941 р.)
 19. 16.2З. Секретна інструкція Розенберга Еріху Коху, райхскомісару України (18 листопада 1941 р.)
 20. Споживання, заощадження, інвестиції та їх взаємозв’язок