<<
>>

IS.II. Маніфест Центральної Української Народної Ради з приводу початку угорської окупації' частини Закарпаття та перенесення столиці Підкарпатської Держави до м. Хуст (10 листопада 1938 р.)

Український народе Підкарпаття!

Довгі століття поливаєш Ти кров'ю і потом свою рідну землю. Важкою працею на полях і в лісах, в горах і долинах заробляєш Ти хліб для себе й для дітей своїх.

Великі скарби Твоєї землі, найбагатші простори та поклади забрали від Тебе ворожі сусіди, а Тебе, господаря цієї землі, зробили і поставили на службу панів та мадярських магнатів.

Довгі століття своєю працею творив Ти багатства для гнобителів, які голодом і холодом морили Тебе і дітей Твоїх. Тяжка тисячелітня мадярська неволя чорною хмарою повисла була над Твоїм споконвічним краєм і не було видно просвітку визволення.

Але прийшов час і Ти підніс свою могутню голову, повстав мов велетень зі сну та на цілий світ проголосив 20 років тому, то Ти живеш, що Ти хочеш бути господарем на своїй рідній землі. І 20 років тяжко боровся знову за своє право під проводом найкращих синів своїх.

Тепер Ти виборов собі свободу; наше дороге Підкарпаття стало незалежною державою, котра має свою рідну народню владу на чолі з прем'єром д-ром Августином Волошином.

Український Народе Підкарпаття!

Важку хвилину переживаєш тепер Ти. Твої відвічні вороги сіють роздор і безладдя, обманом і підступом хочуть завести Тебе в нове ярмо неволі. Вороги побачили, що Ти в своїй вільній і незалежній Підкарпатській Державі побудуєш щасливе життя, не будеш більше працювати на своїх гнобителів, а всі вироби мозолистих рук своїх будеш сам уживати, з багатств своїх будеш сам хосен мати.

Великою ненавистю до свободи Твоєї наповнилися серця ворогів. Повели вони завзяту боротьбу проти Твого визволення, проти свободи Твоєї.

З болем у серці сповіщаємо Тебе, що на вимогу Мадярщини дві великі держави, які створили арбітражну комісію для полагодження спору за границі молодої нашої Підкарпатської Держави, приділили Ма- дярщині великий шматок нашої споконвічної землі спільно з містами Ужгород, Мукачів та Берегово.

Опираючися на фальшиву статистику ворогів, вони відірвали від живого тіла українського багато сіл і міст, де живе переважаюча більшість українців-русинів. Тепер старовинні міста наші, як город князя Лаборця Ужгород та город князя Федора Корято- вича Мукачів дня 10 листопада 1938 р. були передані мадярам. Наші представники на міжнародній конференції у Відні змушені були погодитися на умови, що їх запропонувала арбітражна комісія. Але народ наш і під чужою займанщиною не спустить прапору боротьби і сподіваємось, що настануть часи, коли всі сини українського народу повернуться до своєї матірної землі.

Одначе відступлення частини земель наших Мадярщині нехай не спричинює зневіри. Під владою Підкарпатської Держави полишилися великі простори, які дадуть нам змогу будувати своє господарство й промисел, щоб виживити весь народ.

Великі держави Німеччина, Італія, Англія та Франція забезпечили непорушність наших нових границь, а Польща й Мадярщина визнали їх та гарантують перед великими державами невтручання до наших внутрішніх справ.

Тому наша Підкарпатська Держава перенесла столицю свою до міста Хуст, звідки почнеться нова сторінка нашої славної історії.

Перша Центральна Українська Народна Рада, турбуючись долею всього українського народу нашого, котрий стільки поніс жертв у боротьбі за свою волю, тепер проголошує, що вона з повною відповідальністю перед народом і його майбутніми поколіннями буде й надалі стояти на сторожі права та здобутої свободи українського народу. А для того, щоб народ наш був всебічно забезпечений, на внесок Першої Центральної Української Народної Ради влада чим скорше зробить наступне: 1.

Переведе земельну та лісову реформу на справедливих основах, приділюючи вільні землі безземельним та малоземельним селянам. 2.

Побудує промисел для обробки та переробки сирівців, що їх стільки має на землі й під землею наш край. 3.

Подбає про піднесення й розвиток хліборобства, скотарства й садівництва, щоб одиниця земельної площі та сільські господарства давали більше виробів. 4.

Створить кооперативну організацію працюючих людей, відкриваючи споживчі й кредитові дружества та дружества для збуту виробів. 5.

Розбудує модерне молочарство за взірцем гірських країн, які своїми молочними продуктами постачають цілий світ і живуть багато у своїх горах. 6.

Побудує фабрики та пили для спрацювання лісових матеріялів, фабрики для спрацювання овочів та інших харчових рослин. 7.

Побудує дороги, залізниці, мости й закріпить береги та зреґулює ріки, щоб вони не нищили ґрунтів наших господарів. 8.

Приступить до великого будівництва домів, шкіл, залізничних станцій, лічниць і інших споруджень, щоб забезпечити населення вигідними помешканнями та загалом піднести його життєвий рівень. 9.

Розбудує шкільництво різних ступнів, збільшуючи кількість на- родніх та середніх шкіл і створить свою українську високу школу — університет. Подбає про те, щоб діти незаможпіх родичів могли вчитися в середніх та високих школах. 10.

Подбає про тілесне виховання народу, сприяючи організації товариств для плекання спорту й гімнастики.

Все виконає наша влада в прискоренім порядкові, щоби скорими кроками наздогнати передові народи світу й вивести наш народ на широкий шлях поступу й щасливого життя.

Своїй народній владі Перша Центральна Українська Народня Рада обіцяє повну підтримку та закликає всі верстви українського громадянства без різниці віри й станової чи клясової приналежності стати в спільні об'єднані лави й під проводом своєї народної влади будувати Підкарпатську Державу.

Хоч і відійшла велика кількість мадярського та жидівського населення Підкарпаття до Мадярщини в наслідок приділенння тій державі наших земель, але на терені нашої держави полишились групи населення, яке належить до інших народностей.

Наша влада й Підкарпатська Держава забезпечить вільний розвиток за кожним, хто з пошаною ставиться до наших народніх змагань та респектує наш державно-політичний устрій. Український2Народе2Підкарпаття!

Сміливо й гордо подивися на простори та природні багатства.

Тепер Ти є господарем і власником їх. Вже ніхто від Тебе не відбере споконвічної землі Твоєї. Наша Підкарпатська Держава опирається на силу цілого 50-ти мільйонового українського народу, який пробудився до державного життя й недалека та пора, коли українська правда переможе. Наша держава опирається на міцний союз чехів і словаків, з якими український народ Підкарпаття творить спільну конфедеративну державу. За нами стоїть могутня Німеччина, яка висунула етнографічну засаду при будуванні нових держав. Наші границі забезпечили великі світові держави, які будуть підпирати нас в державно-політичнім, господарськім та культурнім будівництві. Але ми опираємося на власні сили народу й провадимо працю та боротьбу в інтересах лише свого народу.

До творчої будівничої праці кличемо всіх вірних синів нашої нації, які довго терпіли чужинецьку неволю й тепер скинули кайдани з рук. Осяяні визвольним ідеалом, наповнені вірою в велике майбутнє, сини й дочки Твої, Український Народе, простягають свої вільні руки, щоб обняти всю нашу націю й запалити світло волі в своїй Батьківщині на вічні часи.

Хай живе Підкарпатська Держава!

Хай живе український народ!

В Хусті, дня 10 листопада 1938.

Перша Українська Центральна Народна Рада.

Стерчо П. Карпато-українська лержава. Ао історії визвольної боротьби карпатських українців у 1919—1939 роках. — Торонто, 1965. — С. 231—234.

<< | >>
Источник: А. С. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. М. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. І. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер — 656 с.. 2003

Еще по теме IS.II. Маніфест Центральної Української Народної Ради з приводу початку угорської окупації' частини Закарпаття та перенесення столиці Підкарпатської Держави до м. Хуст (10 листопада 1938 р.):

 1. 12.13. Тлумачення Генерального Секретаріату Ill Універсалу Української Центральної Ради (12 листопада 1917 р.)
 2. 12.16. Маніфест Раднаркому радянської Росії до українського народу з ультимативними вимогами до Української Центральної Ради (S грудня 1917 р.)
 3. 12.25. Мирний договір між Українською Народною Республікою з одної, а Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією і Туреччиною з другої сторони (9 лютого 1918 р.)
 4. 12.29. Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вольності УНР) (29 квітня 1918 р.)
 5. 12.36. Декларація Української Директорії' (1918 р.)
 6. 12.37. Статут Української Національної Ради, прийнятий у Львові (18 жовтня 1918 р.)
 7. 12.40. Передвступний договір, заключений дня 1 грудня 1918 року в м. Фастові між Українською Народньою Республікою й Західно-Українською Народньою Республікою про маючу наступити злуку обох українських держав в одну державну одиницю 1.
 8. 13.6. Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки, ухвалена Президією III Всеукраїнського З'їзду Рад (14 березня 1919 р.)
 9. 13.17. Нотифікація Уряду Української РСР про зовнішні зносини республіки, вручена Народним Комісаріатом Закордонних Справ УСРР іноземним представникам у Москві (23 липня 1923 р.)
 10. 13.27. Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки (1937 р.)
 11. РОЗДІЛ VIII. Бюджет Української радянської соціалістичної республіки
 12. 14.9. Постанова ВУЦВК і РНК УСРР «Про заходи забезпечення рівноправності мов і про допомогу розвиткові української мови» (1 серпня 1923 р.)
 13. 1S.1. Маніфест делегації Української Національної Ради в Чернівцях до населення Буковини 1 (S листопада 1918 р.)
 14. IS.II. Маніфест Центральної Української Народної Ради з приводу початку угорської окупації' частини Закарпаття та перенесення столиці Підкарпатської Держави до м. Хуст (10 листопада 1938 р.)
 15. 16.12. Закон про включення північної частини Буковини і Хотинського, Акерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії в склад Української Радянської Соціалістичної Республіки (2 серпня 1940 р.)
 16. 16.28. Закон Української РСР «Про утворення союзно-республіканського Народного комісаріату закордонних справ УРСР» (4 березня 1944 р.)
 17. 16.30. Платформа Української Головної Визвольної Ради (липень 1944 р.)
 18. ГЛАВА 12 Верховна Рада Української РСР
 19. 17.14. Постанова колегії Міністерства освіти УРСР «Про додаткові заходи по вдосконаленню вивчення російської мови в освітніх школах і педагогічних навчальних закладах Української РСР» 148(29 червня 1983 р.)