<<
>>

Фактори (ресурси) виробництва, їх характеристика. Плата за ресурси. Обмеженість економічних ресурсів

Під економічними ресурсами, або факторами виробництва розуміють усі природні, людські та виготовлені людиною ресурси, які використовуються для виробництва товарів і послуг. До них відносяться земля, сировинні ресурси, техніка і технологія, людські здібності тощо.

Отже, у сучасній економічній науці виділяють чотири фактори виробництва: праця, земля, капітал, підприємництво. Праця - це сукупність фізичних і духовних здібностей людей, які вони застосовують при виробництві тих чи інших благ.

Поняття земля як фактор виробництва охоплює не лише земельні ділянки як сільськогосподарські угіддя чи ділянки під будівництво, а й усі природні ресурси, які застосовуються у виробничому процесі: родовища корисних копалин, водоймища, ліси, природну сировину тощо. Капітал, або інвестиційні ресурси - це всі засоби виробництва, вироблені людиною. Це поняття охоплює будівлі, споруди, верстати, машини, обладнання, інструменти, напівфабрикати, складські приміщення, транспортні засоби, тобто всі засоби виробництва, що застосовуються для виробництва товарів і доведення їх до споживача. Особливе значення для сучасного виробництва має специфічний економічний ресурс, який називається підприємницькою діяльністю. Підприємець має кілька функцій, які роблять його діяльність винятково важливою:

він бере на себе ініціативу поєднання всіх інших ресурсів у єдиний виробничий

процес, виступає каталізатором і рушійною силою виробництва;

бере на себе відповідальність приймати основні рішення, визначає курс діяльності підприємства;

він новатор, постійно турбується про оновлення і вдосконалення виробництва;

він - людина, яка йде на ризик, ризикуючи не лише своїм часом, працею та діловою репутацією, але й вкладеним капіталом, як власним, так і своїх компаньйонів. Оскільки процес виробництва постійно вдосконалюється під впливом розвитку

НТП, виникають нові фактори, які дуже суттєво впливають на цей процес і мають самостійне значення. До них, наприклад, відносять науку, інформацію, екологічні фактори. Наука - це форма людської діяльності, спрямована на отримання та систематизацію нових знань про природу, суспільство і мислення. Наука вважається безпосередньою продуктивною силою, оскільки вона виокремилась у самостійну сферу діяльності з особливим професійним складом робітників, із специфічною матеріальною базою і кінцевою продукцією. Інформація - це збирання, обробка та систематизація різноманітних знань людини з метою використання їх у певних сферах. Екологічний фактор - спрямованість на раціональне використання природних ресурсів, охорону навколишнього середовища, на його відтворення.

Основну роль у розвиткові процесів виробництва відіграє науково-технічний прогрес 0ТП), який може відбуватися у еволюційний (поступові зміни) та революційній формі (кардинальні зміни) - науково-технічної революції (НТР).

<< | >>
Источник: Невідомий. Загальна економіка. 2013. 2013

Еще по теме Фактори (ресурси) виробництва, їх характеристика. Плата за ресурси. Обмеженість економічних ресурсів:

 1. Лекция 17. География мировых природных ресурсов:ресурсы Мирового океана, климатические и космические,рекреационные ресурсы
 2. РАЗДЕЛ 1. Факторы и ресурсы Что такое факторы?
 3. Лекция 16. География мировых природных ресурсов:водные и биологические ресурсы суши
 4. Лекция 15. География мировых природных ресурсов:минеральные и земельные ресурсы
 5. 7.3.1 Общая характеристика земельных ресурсов
 6. 16.8. ЭФФЕКТИВНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИ ОГРАНИЧЕННЫХ РЕСУРСАХ ПЕРВИЧНЫХ ФАКТОРОВ
 7. 16.6. ЭФФЕКТИВНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИ НЕОГРАНИЧЕННЫХ РЕСУРСАХ ПЕРВИЧНЫХ ФАКТОРОВ
 8. ГЛАВА 2. СОСТОЯНИЕ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РЕСУРСА НА СУБРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
 9. 2.2. Факторы, определяющие состояние человеческих ресурсов в малых городах Тамбовской области
 10. § 12. Природные ресурсы. Ресурсобес1еченность ипрогнозирование состояния природных ресурсов
 11. Командна економічна система та її характеристики
 12. Тема ВИРОБНИЦТВО І ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА
 13. Поняття витрат виробництва. Теорія витрат виробництва та її сучасна концепція
 14. Природные ресурсы
 15. Природные ресурсы
 16. Рекреационные ресурсы
 17. Природные ресурсы
 18. 7.2 МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
 19. ПОТРЕБИ Й ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ
 20. Природные ресурсы