<<
>>

Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації суспільного розвитку


Сучасна наука розрізняє два підходи до періодизації етапів суспільного розвитку - формаційний (К.Маркс) та цивілізаційний (О. Тоффлер Л.Морган, Дж. Гелбрейт, Р.Арон, У.Ростоу, Д.Белл, Р.Кроуфорд та інші).

Формаційний підхід - історичний, який передбачає вивчення закономірностей розвитку ряду способів виробництва              (первіснообщинного, рабовласницького,
феодального, капіталістичного і комуністичного).
Сучасна наукова література пропонує цивілізаційний підхід. Цивілізація (від латинського „civilis” - громадянський, суспільний)              -              це історично конкретний стан
суспільства, який характеризується досягнутим рівнем продуктивних сил, особливою формою виробництва і відповідною духовною культурою.              Сучасна наука визначає сім
цивілізацій:              неолітична, східно-рабовласницька, антична, ранньофеодальна, перед
індустріальна, індустріальна, постіндустріальна.
Цивілізаційний підхід дає можливість по-іншому дивитися на процеси, що відбуваються в сучасному світі. Він дозволяє зробити такі висновки:
Сучасний стан економіки - це результат природного ходу розвитку, зумовлений цілим рядом факторів;
Перехід до ринкової економіки - це об’єктивна необхідність, що визначається переходом від індустріальної до постіндустріальної цивілізації (яка характеризується як соціальне ринкове господарство);
Суть переходу - не в формуванні ринку як такого (він існував протягом тривалого періоду в різних формах), а в зміні цивілізації.
Цивілізаційний підхід дає можливість зрозуміти глобальні тенденції розвитку світової економіки.
<< | >>
Источник: Невідомий. Загальна економіка. 2013. 2013
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації суспільного розвитку:

 1. Суспільно-політичний лад і право в українських землях другої половини XVII — 70-х рр. XVIII ст. у складі Речі Посполитої
 2. Суспільно-політичний устрій і право Галичини, Буковини та Закарпаття в складі Австро-Угорської імперії (XIX - початок XX ст.)
 3. ^ш § 1. Періодизація розвитку Римської держави і права
 4. Філософія розвитку (діалектика буття)
 5. ТЕМА 8 ТРАДИЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ (2 год.)
 6. Сучасне релігієзнавство — віхи історичного розвитку
 7. Генезис розвитку релігії та її ранніх форм
 8. Класичний сократівський період розвитку
 9. Структура й етапи розвитку світової валютної системи
 10. § 2. Основні етапи розвитку римського спадкового права
 11. Конспективний виклад теми Особливості розвитку і характерні риси етнонаціональних релігій
 12. Конспективний виклад теми Особливості виникнення й розвитку світових релігій
 13. § 2. Роль римського приватного права у виникненні й розвитку правових систем у країнах Європи
 14. Питання модульної контрольної роботи № 2
 15. Філософія історії: сутнісні характеристики історичного процесу та його сенс
 16. і І ЗАГАЛЬНА МЕТА Й ЗАВДАННЯ леті дисципліни «ФІЛОСОФІЯ»
 17. Тема 12 Соціальна філософія (4 год.)
 18. Тематика рефератів за модулем 2
 19. Соціальна філософія: особливості соціальної дійсності та її пізнання