<<
>>

І.Монополізація економіки та основні типи ринкових структур

Класифікація ринкових структур базується на таких параметрах:

Кількість продавців, яка фактично визначає ступінь конкурентності залежно від їх чисельності та частки кожного у загально-галузевому випуску.

Тип продукту - стандартизований (однаковий, такий, що не має якісних відмінностей), диференційований (що відрізняється від продукції інших фірм за низкою якісних характеристик) чи унікальний (такий, що не має аналогів чи замінників і дуже важливий у споживанні).

Контроль над ціною.

Ця характеристика визначає, чи може окрема фірма вплинути на зміну ринкової ціни товару.

Умови входження в галузь визначають, чи може ще одна фірма ввійти у дану галузь і які для цього знадобляться зусилля.

Нецінова конкуренція визначає специфіку форм і методів ведення конкурентної боротьби, пов’язану із специфічними характеристиками продукту, представленого на даному ринку.

Доступність інформації визначає умови, за яких кожна фірма може отримати необхідний обсяг ринкової інформації про ціни, обсягши попиту і пропозиції, ринку збуту, валютні курси тощо.

За цими ознаками розрізняють такі види ринків (таб.2.4.1).

Із чотирьох моделей дві - чиста конкуренція і чиста монополія - вважаються ідеальними структурами. Їх так назвали не тому, що вони бездоганні, а тому, що у чистому вигляді вони не існують. Адже важко знайти будь-яку галузь, у якій би справджувались усі характеристики цих структур. Однак для дослідників вони представляють великий інтерес з таких причин: а) існують дуже схожі на них моделі ринку (наприклад, ринок сільськогосподарської продукції); б) аналіз цих ринків є відправним пунктом для аналізу інших, реальних ринкових структур; в) ці ринки - певний стандарт, з яким можна порівнювати інші ринки. На відміну від досконалої конкуренції та монополії, олігополія і монополістична конкуренція значно ліпше описують велику різноманітність реально існуючих ринків.

За ступенем конкурентності найбільш конкурентним виступає ринок досконалої конкуренції (найбільше учасників ринкових відносин), а найменш конкурентним - ринок чистої монополії.

<< | >>
Источник: Невідомий. Загальна економіка. 2013. 2013

Еще по теме І.Монополізація економіки та основні типи ринкових структур:

 1. ТИПИ РИНКОВИХ СТРУКТУР
 2. Ринкова економіка вільної конкуренції, її характерні риси
 3. Об’єкти ринкових відносин і структура ринку. Суть та функції ринкової інфраструктури. Ринкова кон’юнктура
 4. Структура національної економіки. Макроекономічні пропорції
 5. Етапи становлення та основні риси світового господарства, його структура. Міжнародні економічні відносини
 6. ТИПИ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
 7. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ. РИНКОВА РІВНОВАГА
 8. Змішана економіка сучасних розвинутих країн.
 9. Макроекономічний підхід до економіки як цілого
 10. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
 11. 2.1. Типи раціональності. Граничне обгрунтування етичних норм
 12. Дефекти (“фіаско”) ринку та необхідність державного втручання в економіку
 13. Суть економічної системи та її основні елементи
 14. Ринковий механізм розподілу доходів. Проблема нерівності в доходах Крива Лоренца. Індекс Джині
 15. РОЗДІЛ з Джерела та основні риси права Київської Русі