<<
>>

Об’єкти ринкових відносин і структура ринку. Суть та функції ринкової інфраструктури. Ринкова кон’юнктура


Об ’єкти ринку - це специфічні групи товарів і послуг, що мають стійкий попит, стабільно надходять на ринок і розрізняються за характером, способом і цілями споживання.
Суб’єкти ринку - це фізичні (окремі люди) та юридичні (фірми, організації, установи) особи, що вступають у ринкові взаємовідносини або як покупці, або як продавці.
Структура ринку визначається за багатьма критеріями:
1 .За економічним призначенням об ’єктів ринкових
За типом конкурентного середовища 3.3а просторовими ознаками.
За суб’єктами ринкових відносин визначають ринки гуртової, роздрібної торгівлі, державних закупівель тощо.
Із урахуванням законності розрізняють легальні (офіційні) і нелегальні (тіньові)
ринки.
За ступенем насичення.
Сучасний ринок не може обійтися без організацій, фірм, установ, що обслуговують ринкові взаємозв’язки. Всі разом вони складають ринкову інфраструктуру. Це певний економічний простір, що існує між виробниками і споживачами, функцією якого є доведення об’єктів ринку від виробника до споживача.
Інфраструктура виконує низку функцій: правове та економічне консультування підприємств, захист їхніх інтересів у державних та інших структурах; страховий захист підприємницької діяльності; забезпечення фінансової підтримки і кредитування підприємств; підвищення оперативності, ефективності роботи суб’єктів ринку; створення умов для ділових контактів підприємців; сприяння матеріально-технічному забезпеченню і реалізації товарів та послуг; регулювання руху робочої сили; здійснення маркетингового, інформаційного та рекламного обслуговування.
<< | >>
Источник: Невідомий. Загальна економіка. 2013. 2013
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Об’єкти ринкових відносин і структура ринку. Суть та функції ринкової інфраструктури. Ринкова кон’юнктура:

 1. Суть і структура фінансової системи. Суб’єкти фінансових відносин
 2. ТИПИ РИНКОВИХ СТРУКТУР
 3. І.Монополізація економіки та основні типи ринкових структур
 4. Ринкова економіка вільної конкуренції, її характерні риси
 5. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ. РИНКОВА РІВНОВАГА
 6. Міжнародні валютні відносини, їх суть, умови виникнення
 7. Ринковий механізм розподілу доходів. Проблема нерівності в доходах Крива Лоренца. Індекс Джині
 8. Суть і функції кредиту. Форми кредиту та їх характеристика. Принципи кредитування
 9. З.Податки, їх функції та структура. Система оподаткування
 10. Етапи становлення та основні риси світового господарства, його структура. Міжнародні економічні відносини
 11. Тема 1 Філософія як світогляд, її предмет, структура та функції (2 год.)
 12. Ринок товарів і послуг та його інфраструктура.
 13. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
 14. Ринок природних ресурсів. Земля як об’єкт купівлі-продажу. Ціна землі
 15. Дефекти (“фіаско”) ринку та необхідність державного втручання в економіку