<<
>>

Ринкова економіка вільної конкуренції, її характерні риси

Ринкова економіка вільної конкуренції існувала у XVII-XIX ст. у розвинутих на той час країнах і до сьогодні її механізм вважається однією із загальнолюдських цінностей, оскільки міг забезпечити максимальну економічну ефективність та раціональне використання ресурсів на основі дії об’єктивних економічних законів. Її характерні риси:

Приватна власність на всі види економічних ресурсів.

Вільний доступ на ринок і вільний вихід з нього, тому кількість учасників ринку нічим не обмежується.

Масовий характер ринку, вільна конкуренція великої кількості виробників, що веде до вирівнювання та стабільності ринкової ціни.

Повна свобода в переміщенні матеріальних, фінансових і людських ресурсів.

Право кожного учасника ринкових відносин на повну інформованість про попит та пропозицію, про ціну, прибуток, специфікацію товару, що дозволяє кожному виробнику та споживачу зробити найкращий вибір з наявних можливостей.

Виключення будь-яких привілеїв для будь-яких груп продавців.

Обмеження ролі держави в регулюванні економічних процесів на ринку.

<< | >>
Источник: Невідомий. Загальна економіка. 2013. 2013

Еще по теме Ринкова економіка вільної конкуренції, її характерні риси:

 1. Ринок досконалої конкуренції, його характерні риси
 2. Ринок монополістичної конкуренції: поняття, поширення, характерні риси
 3. І.Монополізація економіки та основні типи ринкових структур
 4. Конспективний виклад теми Особливості розвитку і характерні риси етнонаціональних релігій
 5. Об’єкти ринкових відносин і структура ринку. Суть та функції ринкової інфраструктури. Ринкова кон’юнктура
 6. ТИПИ РИНКОВИХ СТРУКТУР
 7. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ. РИНКОВА РІВНОВАГА
 8. Макроекономічний підхід до економіки як цілого
 9. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
 10. Змішана економіка сучасних розвинутих країн.
 11. РОЗДІЛ з Джерела та основні риси права Київської Русі
 12. Структура національної економіки. Макроекономічні пропорції
 13. Дефекти (“фіаско”) ринку та необхідність державного втручання в економіку
 14. Ринковий механізм розподілу доходів. Проблема нерівності в доходах Крива Лоренца. Індекс Джині
 15. Феномен німецької класичної філософії I II та її основні риси
 16. Етапи становлення та основні риси світового господарства, його структура. Міжнародні економічні відносини
 17. Невідомий. Загальна економіка. 2013, 2013
 18. Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації суспільного розвитку
 19. Модуль 2
 20. Командна економічна система та її характеристики