<<
>>

Ринок досконалої конкуренції, його характерні риси

Нагадаємо основні характеристики ринку досконалої або чистої конкуренції:

Велика кількість самостійно діючих покупців і продавців ресурсів і товарів (тому цей ринок ще називається поліполією).

Фірми випускають стандартизовану продукцію, яка не має значних відмінностей від продукції інших фірм.

Не існує нецінових чинників у конкурентній боротьбі - для зростання прибутків фірми прагнуть зменшити витрати. Рекламні компанії не такі важливі й обов'язкові, оскільки для продажу пропонуються тільки однорідні товари, ринок прозорий і відсутні будь-які переваги.

Таблиця 2.4.1

Характерні риси основних типів ринку

Характерні риси

Типи ринкових структур

Чиста

конкуренція

Монополістична

конкуренція

Олігополія Монополія
Кількість фірм Дуже велика Велика Декілька Одна
Тип продукту Стандартизован

ий

Диференційо

ваний

І стандартизований, і диференційований Унікальний, не має замінювачів
Контроль за ціною Відсутній Певний, у вузьких рамках Обмежений взаємною залежністю, значний при таємній змові Значний
Умови входження в галузь Дуже легкі, обмежень не існує Порівняно легкі Існують перешкоди Заблоковано
Нецінова

конкуренція

Відсутня Реклама, торгові марки і знаки Досить типова, особливо при диференціації продукту Переважно

реклама

Доступність

інформації

Однаковий доступ до інформації

П е в н і о б м е ж е н н я

Типові

приклади

галузей

Сільське

господарство

Виробництво одягу, взуття Виробництво капіталомістких продуктів (метал, автомобілі, верстати) Місцеві

підприємства

суспільного

користування

(електроенерге

тичне

господарство,

водогін)

Зміни в ціні якогось продавця викликають відповідну реакцію тільки серед покупців, але не серед інших продавців. Ніхто із учасників ринку не може вплинути на економічні рішення інших.

Ринок відкритий для кожного, існує абсолютна мобільність матеріальних, фінансових та інших видів ресурсів.

На ринку з подібною структурою ціна визначається взаємодією попиту та пропозиції.

<< | >>
Источник: Невідомий. Загальна економіка. 2013. 2013

Еще по теме Ринок досконалої конкуренції, його характерні риси:

 1. Ринок монополістичної конкуренції: поняття, поширення, характерні риси
 2. Ринкова економіка вільної конкуренції, її характерні риси
 3. Конспективний виклад теми Особливості розвитку і характерні риси етнонаціональних релігій
 4. З.Ринок монополії та його ознаки
 5. Ринок товарів і послуг та його інфраструктура.
 6. Етапи становлення та основні риси світового господарства, його структура. Міжнародні економічні відносини
 7. РОЗДІЛ з Джерела та основні риси права Київської Русі
 8. Феномен німецької класичної філософії I II та її основні риси
 9. Ринок природних ресурсів. Земля як об’єкт купівлі-продажу. Ціна землі
 10. Особливості ринку праці. Служба зайнятості і ринок праці в Україні
 11. РОЗПОДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ДОХОДУ І ЙОГО СПОЖИВАННЯ
 12. § 2. Шлюб та його види
 13. 29. Строковий трудовий договір та особливості його укладення
 14. Центральний банк та його функції
 15. Поняття попиту і фактори, що його визначають
 16. 4. Метод трудового права та його особливості
 17. § 1. Поняття зобов’язання та його роль у цивільному обороті
 18. 66. Поняття робочого часу та його види за трудовим законодавством
 19. Конспективний виклад теми Сутність буття та його основні форми
 20. Філософія історії: сутнісні характеристики історичного процесу та його сенс