<<
>>

Ринок товарів і послуг та його інфраструктура.


Ринок товарів - це найпоширеніший вид ринку. Тут здійснюється купівля-продаж предметів споживання та засобів виробництва, тому він поділяється на споживчий ринок і ринок засобів виробництва. Його класифікують за товарними групами (ринок товарів виробничого призначення, продовольчих товарів, сировини), за видами продукції (ринок золота, нафти, пшениці тощо).
На споживчому ринку відбувається обмін товарів особистого споживання (їжі, одягу, взуття, автомобілів, предметів домашнього вжитку та інші). У зв’язку із приватизацією житла з’явився ринок житла.
Ринок послуг - це ринок, на якому продаються послуги виробничого або особистого призначення. Частина послуг належить до сфери матеріального виробництва (наприклад, ремонтні роботи), а інша - до сфери нематеріального виробництва. Розрізняють особисті та колективні послуги.

РИНКОВА ІНФРАСТРУКТУРА

ПІДСИСТЕМИ
Організаційно - Фінансово- Державно-
Науково-дослідне
технічна: кредитна: регулятивна
та інформаційне
- товарні біржі; - банки; - законодавче
забезпечення:
- оптові ринки; - фондові біржі; регулювання
- консалтингові
- аукціони; - валютні біржі; ринкових
компанії;
- торговельно- - фінансові відносин;
- інформаційні
промислові небанківські - біржі праці
агентства;
палати; інститути; (служби
- рекламні
- сервісні - страхові зайнятості);
агентства;
центри; компанії; - ліцензування;
- спеціальні
- ярмарки; - інвестиційні, - оподаткування;
навчальні
- транспортні пенсійні та інші - митна система;
заклади;
комунікації; фонди; - державні фонди
- юридичні

ріелтерські фірми;
земельні аукціони.

ощадні каси;
ломбарди і т. ін.
сприяння діловій активності тощо.
контори.

Рис 2.3.1. Елементи ринкової інфраструктури
Сегмент - це частина ринку, група споживачів чи виробників, вид продуктів, що мають спільні ознаки. Такими ознаками можуть бути:
географічні (за регіонами, адміністративним поділом, кліматом, щільностю населення);
демографічні (за віком, статтю, рівнем доходів, професійним складом, національною приналежністю тощо);
психографічні              (за              достатком,              стилем              життя,              особистісними
характеристиками);
поведінкові (за особливостями поведінки на ринку, наприклад, постійні чи випадкові покупці).
Основним механізмом товарного ринку є торгівля.
Розрізняють гуртову і роздрібну торгівлю
Особливими підвидами товарних ринків, роль яких значно зросла останнім часом, є ринок інформації та ринок інтелектуальної власності.
Інфраструктура ринку товарів та послуг охоплює дуже багато елементів: заклади гуртової та роздрібної торгівлі, підприємства сфери послуг, товарні біржі, аукціони; ярмарки; торгово-промислові палати тощо.
Найбільш крупною ланкою цієї інфраструктури є товарна біржа. Товарна біржа - це організаційна форма гуртової торгівлі стандартними товарами.
Товарні біржі поділяються на універсальні й спеціалізовані.
На усіх існуючих товарних біржах здійснюються як реальний, так і ф'ючерсний товарний обіг. Угоди з реальним товаром здійснюються у найближчий час. Вони складають близько 10% торгівлі. Термінові угоди - це угоди на майбутній період. До них відносяться:
• ф'ючерсна угода - на поставку товару в майбутньому за раніше встановленою
ціною (наприклад, на майбутній урожай);
угода з опціоном - премією, яка встановлюється на певний термін і від якої можна відмовитись, виплативши наперед певну суму;
хеджирування - страхування угод;
угоди з фіксацією цін або наказом, що має виконуватись -у таких випадках одна сторона угоди надає право іншій встановлювати ціни у період між підписанням контракту і поставкою товару.
Головними дійовими особами товарних бірж є брокери і дилери.
Важливими елементами ринкової інфраструктури є ярмарки та аукціони.
<< | >>
Источник: Невідомий. Загальна економіка. 2013. 2013

Еще по теме Ринок товарів і послуг та його інфраструктура.:

 1. З.Ринок монополії та його ознаки
 2. Ринок досконалої конкуренції, його характерні риси
 3. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
 4. Об’єкти ринкових відносин і структура ринку. Суть та функції ринкової інфраструктури. Ринкова кон’юнктура
 5. Ринок природних ресурсів. Земля як об’єкт купівлі-продажу. Ціна землі
 6. Ринок монополістичної конкуренції: поняття, поширення, характерні риси
 7. Особливості ринку праці. Служба зайнятості і ринок праці в Україні
 8. РОЗПОДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ДОХОДУ І ЙОГО СПОЖИВАННЯ
 9. § 2. Шлюб та його види
 10. § 1. Поняття зобов’язання та його роль у цивільному обороті
 11. 29. Строковий трудовий договір та особливості його укладення
 12. Центральний банк та його функції
 13. Поняття попиту і фактори, що його визначають
 14. 4. Метод трудового права та його особливості
 15. 66. Поняття робочого часу та його види за трудовим законодавством
 16. Конспективний виклад теми Сутність буття та його основні форми
 17. Юрген Габермас Єдність розуму в розмаїтті його голосів
 18. Філософія історії: сутнісні характеристики історичного процесу та його сенс
 19. Етапи становлення та основні риси світового господарства, його структура. Міжнародні економічні відносини