<<
>>

Смаки споживачів


Під впливом моди, реклами та інших факторів смаки споживачів змінюються з тією чи іншою швидкістю, що призводить до зміни попиту. Наприклад,              виробництво
одягу разом із популярною музикою відносяться до тих галузей, де смаки змінюються найшвидше, тому й попит у цих галузях дуже мінливий.
Технологічні зміни у вигляді появи нового продукту теж можуть виступати одним із факторів зміни споживчих
смаків.
Зміна доходів споживачів. Вплив цього фактора на зміну попиту дещо складніший. Із збільшенням доходів у споживачів виникатиме все більший попит на модний сучасний одяг, дорогі меблі, аудіо- та відеотехніку. Ці товари називають товарами вищої категорії, або нормальними товарами. Проте водночас із зростанням доходів споживачів знизиться попит на однокімнатні комунальні квартири, окремі продукти харчування (хліб, картопля, капуста, маргарин), ношений одяг та інші вживані речі тощо. Такі товари називають товарами нижчої категорії, або товарами Гіффена.
Зміна цін на взаємопов ’язані товари, тобто товари, споживання яких певним чином пов’язане зі споживанням даного товару. В цій ситуації напрямок зміни попиту залежить від того, якими є спряжені              товари:              взаємозамінними чи
взаємодоповнюваними. Наприклад, яловичина і свинина є взаємозамінними товарами. Коли ціна на яловичину зростає, покупці куплятимуть її в меншій кількості, але в той же час зросте їхній попит на свинину. Тобто, коли два товари є взаємозамінними, між ціною на один із них і попитом на другий завжди існує прямий взаємозв’язок. А інші товари, наприклад, магнітофони і касети до них, є взаємодоповнюваними в тому плані, що попит на ці так звані супутні товари пред’являється одночасно. Коли знижується ціна магнітофонів, споживачі купують їх охочіше, і, відповідно, збільшується попит на магнітофонні касети. Отже, якщо товари є взаємодоповнюваними, то між ціною на один із них і попитом на інший існує зворотний взаємозв’язок.
<< | >>
Источник: Невідомий. Загальна економіка. 2013. 2013
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Смаки споживачів:

  1. Очікування споживачів
  2. Поняття попиту і фактори, що його визначають
  3. Ринок монополістичної конкуренції: поняття, поширення, характерні риси
  4. Макроекономічний підхід до економіки як цілого
  5. Система маркетингу у діяльності сучасного підприємства
  6. Ринок товарів і послуг та його інфраструктура.
  7. Потреби і споживчі блага. Корисність споживчих благ. Закон спадної граничної корисності
  8. Методи економічного дослідження
  9. 11              ¦ •              •••••              •              •              U . Підприємництво: механізм реалізації та значення в економічній системі
  10. Підприємство і його функції. Види підприємств