<<
>>

Витрати виробництва у довгостроковому періоді діяльності фірм

У довгостроковому періоді всі витрати фірми є змінними. Якщо у межах короткострокового періоду зміни у виробничому апараті фірми не можуть бути проведені, то у довгостроковому періоді змінюються виробничі потужності й адекватно цьому - кількість робітників. Звідси у довгостроковому періоді середніх постійних витрат AFC не існує. Середні змінні витрати AVC дорівнюють середнім загальним витратам. Тому у довгостроковому періоді

використовується єдине поняття - середні витрати АТС.

При розширенні фірми відбувається зміна валових витрат.

Як і в короткостроковому періоді, вони спочатку будуть скорочуватися за рахунок ефекту масштабу, але після досягнення мінімуму почнуть збільшуватися. На графіку (рис. 2.16) координати А1 В1; А2 В2 і наступні виражають величини валових витрат при зростанні виробничих потужностей фірми. Можна бачити, що вони мінімальні у 3-му варіанті, а потім починають зростати.

Витрати виробництва у довгостроковому періоді

Рис. 2. 16. Витрати виробництва у довгостроковому періоді Реальна динаміка валових витрат при збільшенні виробничих потужностей буде виражена кривою В1 В2 В3 В4 В5, яка відображає ламану криву, кожний із елементів якої відповідає певному етапу зростання потужностей фірми. Разом із тим, дана крива - крива вибору фірми. Змінилася ситуація на ринку - необхідно приймати нове рішення: збільшувати чи скорочувати потужності.

У реальному житті для більшості видів виробництва можливості вибору розмірів підприємства значно ширші, ніж це відображено на рис.2.16, а отже кількість можливих розмірів підприємства не обмежена. Тому найменші зміни обсягу випущеної продукції з часом підштовхують до відповідних змін розмірів підприємства.

<< | >>
Источник: Невідомий. Загальна економіка. 2013. 2013

Еще по теме Витрати виробництва у довгостроковому періоді діяльності фірм:

  1. Витрати виробництва у короткостроковому періоді діяльності фірми
  2. Поняття витрат виробництва. Теорія витрат виробництва та її сучасна концепція
  3. Тема ВИРОБНИЦТВО І ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА
  4. Економічні і бухгалтерські витрати
  5. Система маркетингу у діяльності сучасного підприємства
  6. Фактори (ресурси) виробництва, їх характеристика. Плата за ресурси. Обмеженість економічних ресурсів
  7. 17.6. Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про виселення у віддалені райони осіб, які злісно ухиляються від трудової діяльності у сільському господарстві і ведуть антигромадський паразитичний спосіб життя» (2 червня 1948 р.)
  8. 13.10. Постанова Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету про завершення роботи та припинення діяльності Всеукраїнського революційного комітету і створення Ради Народних Комісарів УСРР (19 лютого 1920 р.)
  9. Прибуток. Фактори, що зумовлюють диференціацію прибутку
  10. Ринок досконалої конкуренції, його характерні риси