<<
>>

Тема 1 Релігія як різновид світогляду та її осмислення в релігієзнавстві [2 год.)

План семінару 1.

Проблема визначення поняття «релігія». 2.

Філософсько-соціологічні концепції природи релігії. 3.

Структура та функції релігії. Класифікація релігій. 4.

Релігієзнавство: об’єкт і предмет дослідження, головні проблеми, принцип поліметодології.

Список рекомендованої літератури

Академічне релігієзнавство. — К., 2000.

Гараджа В. Й. Религиоведение. — М., 1998.

Калінін Ю. А.,Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство. — К., 1994. Классики мирового религиоведения. — М., 1998.

Малерб М. Религии человечества. — М., 1992.

Присухін С. І. Релігієзнавство. — К.: КНЕУ, 2005.

Релігієзнавство: предмет, структура, методологія. — К., 1996. Угринович Д. М. Введение в религиоведение. — М., 1985.

Яблоков И. Н. Религиоведение. — М., 1998.

Тема 2

Генезис становлення і розвитку релігійних систем (2 год.)

План семінару 1.

Проблема становлення та розвитку релігійних систем у релігієзнавстві. 2.

Ранні форми релігійних вірувань (анімізм, тотемізм, фетишизм, магія). 3.

Етнонаціональні релігії: загальні характеристики формування віросповідання та культу (індуїзм, джайнізм, конфуціанство, даосизм, зороастризм, іудаїзм).

Список рекомендованої літератури

Васильєв Л. С. История религий Востока. — М., 1988.

Васильев Л. С. Культы, религии, традиции в Китае. — М., 1970.

Зыбковец В. Ф. Дорелигиозная эпоха. — М.,1959.

История религий мира. Энциклопедия: В 2-х т. — М., 1956.

Классики мирового религиоведения. — М., 1996.

Кривелев И. История религий: В 2-х т. — М., 1983.

Лобовик Б. А. Религиозное сознание и его особенности. — К., 1986. Марлею М. Религии человечества. — М., 1997.

Мирнина 3., Померанц И. Великие религии мира. — М., 1995. Мистика, религия, наука. — М., 1996.

Паскаль Б. Думки про релігію. — Львів, 1995.

Присухін С. І. Релігієзнавство. — К.: КНЕУ, 2005.

Тейлор Б. Первобытная культура. — М., 1989.

Токарев С. Ранние формы религии. —М., 1990.

Токарев С. Религия в истории народов мира. — М., 1976.

Филиппович Л. Этнология религии. — К., 2000.

Фрезер Д. Золотая ветвь. — М., 1980.

Фрейд 3. Я и Оно. — М., 1990.

Хук С. Г. Мифология Ближнего Востока. — М., 1991.

Тема 3

Світові релігії та неокульти (2 год.)

План семінару 1.

Світові релігії: загальні характеристики формування віросповідання та культу. 2.

Буддизм: основи віровчення, культу й сучасний стан розвитку. 3.

Християнство: основи віровчення, культу й сучасний стан розвитку. 4.

Іслам: особливості віросповідання й культу та сучасний стан розвитку. 5.

Сучасні релігійні течії.

6.

Принципи свободи совісті та толерантності у розв’язанні міжконфесійних суперечностей.

Список рекомендованої літератури

Абу Аля Ал-Мадуді. Принципи ісламу. —Львів, 1995.

Академічне релігієзнавство. — К., 2000.

Валько В. Первісне християнство. — Львів, 1997.

Васильев П. История религий Востока. — М., 1999.

Головащенко С. Історія християнства. — К., 1999.

Ислам. Энциклопедический словарь. — М., 1991.

Ислам: происхождение, история, современность. — М., 1984.

Керке Э. Дорогами христианства. — М., 1995.

Кочетов А. Буддизм. — М., 1986.

Малерб М. Религии человечества. — М.; СПб., 1997.

Маляк С. Ислам. Введение и подход. — Минск, 1996.

Пшат Б. В. Две тайны Христа. — М., 2001.

Поснов М. История Христианской Церкви. — Брюссель, 1964. Присухін С. І. Релігієзнавство. — К.: КНЕУ, 2005.

Тальберг Н. История христианской церкви. — М., 1994. Християнство: контекст світової історії і культури. — К., 2000. Эрикер К. Буддизм. — М., 1999.

ЯнгДж. Христианство. — М., 1998

<< | >>
Источник: В. X. Арутюнов, С. В. Бондар, Ю. М. Вільчинський та ін.. Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ. — 312 с.. 2008

Еще по теме Тема 1 Релігія як різновид світогляду та її осмислення в релігієзнавстві [2 год.):

 1. § 57 Место лекционных курсов 1920-1921 гг. в философии религии Хайдеггера
 2. В. X. Арутюнов, С. В. Бондар, Ю. М. Вільчинський та ін.. Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ. — 312 с., 2008
 3. дисципліни «Філософія» (філософія, релігієзнавство, логіка) 0 Навчальна програма
 4. 2 і Предмет дисципліни «Філософія»
 5. Модуль 1
 6. Модуль 2
 7. Логічні основи доведення й спростування
 8. Тема 1 Філософія як світогляд, її предмет, структура та функції (2 год.)
 9. Тема 3 Філософія Середньовіччя (2 год.)
 10. Тема 1 Релігія як різновид світогляду та її осмислення в релігієзнавстві [2 год.)
 11. Тема 5 Логічні основи доведення й спростування (2 год.)
 12. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
 13. Філософія як різновид світогляду
 14. Система філософії
 15. ТЕМА 14 РЕЛІГІЯ ЯК РІЗНОВИД СВІТОГЛЯДУ, її ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ В РЕЛІГІЄЗНАВСТВІ (2 год.)
 16. Конспективний виклад теми Проблема визначення поняття «релігія»
 17. Функції релігії. Класифікація релігії
 18. Сучасне релігієзнавство — віхи історичного розвитку
 19. ТЕМА 18 РЕЛІГІЯ Й СУЧАСНІСТЬ (2 год.)