• Тарасенко Н. Г.. Экономические районы Украины. Пособие для школьников, абитуриентов, студентов, учителей. 1999
  • В работе на основании новых школьных программ и программы для поступающих в высшие учебные заведения, а также достижений современной экономике— географической науки дается характеристика производительных сил экономических районов Украины. Освещаются вопросы территориальной организации народного хозяйства, характеризуются новые экономические районы и их крупные промышленные узлы. Пособие рассчитано на школьников, абитуриентов, студентов, учителей. Им может воспользоваться широкий круг читателей, интересующихся народным хозяйством Украины.
  • Паламарчук М.М., Паламарчук О.М.. Економічна і соціальна географія України з основами теорії: Посібник для викладачів економічних і географічних факультетів вузів, наукових працівників, аспірантів. 1998
  • Цей посібник визнано одним із кращих, представлених на конкурс, організований Міністерством освіти України та Міжнародним фондом «Відродження» в рамках Програми «Трансформація гуманітарної освіти в Україні». Головне завдання Програми полягає в сприянні гуманізації освіти через створення умов для розробки та впровадження нової генерації підручників і навчальних посібників, зорієнтованих на цінності вітчизняної та світової культури, що притаманні сучасним суспільствам демократичного типу. Міжнародний фонд «Відродження», який репрезентує всесвітню мережу фондів, заснованих відомим американським підприємцем та громадським діячем Джорджем Соросом, буде щиро вдячний за відгуки, пропозиції та зауваженння щодо цього видання під час його експериментальної перевірки в навчальних аудиторіях.