Деловой язык

Потелло Н. Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч.
посібник.— К.: МАУП, 1999.— 132 с.— Бібліогр.: с. 129.
§ 3. ДОРУЧЕННЯ
Це один з найважливіших документів. Доручення подіг ""ль на офіційні й особисті.

Офіційні доручення можуть видаватися на одержання товарно-матеріальних цінностей, здійснення господарсь портних операцій тощо.

Особисті доручення складають особи, які передають власні права іншим особам.

Це може бути право на одержання заробітної плати, поштового переказу тощо.

Наводимо зразки таких доручень-

Зразок офіційного доручення (разового) на право одержання товарно-матеріальних цінностей

Доручення дійсне до ....................

(дата)

Управління виробничо-технологічноТ • комплектації тресту "Київшляхбуд", м. Київ, вул. Кіквідзе, 41.

Рахунок № 0006080 у Печерському відділенні Промінвестбанку України.

ДОРУЧЕННЯ N° 18

.............................. 199 р.

(дата)

Видане експедитору управління Білецькому Миколі Петровичу (паспорт: № ................. серія ...............................

виданий ..........................................................................................................

(ким)

........................................................................................................................)

на одержання в господарському управлінні товарно-матеріальних цінностей за нарядом № 94 .........................

199 р. .

(далі йде перелік цінностей).

Підпис особи, яка одержала доручення, ................................ засвідчуємо.

Начальник управління П. Р. Луговський Голов, бухгалтер Є.

Г. Фещенко

Зверніть увагу:

а) прикметники виробничо-технічний, товарно-матеріальний пишуть через дефіс;

б) слова управління, доручення, одержання, цінності пишуть з двома н;

в) прізвища Фещенко, Савенко пишуть за загальними нормами українського правопису відповідно до усталеної вимови. У прізвищах Білецький, Луговський пишуть ь, оскільки в усіх слов'янських прізвищах незалежно від походження у суфіксах -ськ- і -цьк- пишуть ь.

Зразок особистого доручення на одержання зарплати

ДОРУЧЕННЯ

Я, Савенко Микола Федорович, доручаю Савенко Ніні Андріївні одержати у касира управління належну мені зарплату за травень 1998 р. Доручення дійсне до 2 жовтня 1998 р.

06.05.98

М. Ф. Савенко

(підпис)

Засвідчення

Підпис інженера Савенка М. Ф. засвідчую:

Начальник управління

виробничо-технологічної

комплектації (підпис)

П. О. Луговський

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

  1. Культура XIV-XVI - Культурология
  2. § 2. ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ - Деловой язык
  3. § 3. ДОРУЧЕННЯ - Деловой язык
  4. § 2. ВІДМІНЮВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ - Деловой язык
  5. § 3. Список. НАКЛАДНА - Деловой язык
  6. § 3. АВТОБІОГРАФІЯ - Деловой язык

Другие научные источники направления Деловой язык: