Деловой язык

Потелло Н. Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч.
посібник.— К.: МАУП, 1999.— 132 с.— Бібліогр.: с. 129.
§ 3. ВІДОМІСТЬ
Відомість — це різновид документа, який найчастіше використовують у бухгалтерській справі, у системі банку та ін.

Відомості бувають платіжні, накопичувальні, на виплату пенсій, заробітної плати та ін.

31

Наводимо зразки відомостей:

Підприємство Цех (відділ)

У касу для оплати у строк з .....

по .... У сумі ....................

До розрахункової відомості ..............

Директор .. Голов, бух.

ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ № .....

за .................... 199 р.

коп.)

За даною платіжною відомістю виплачено гривень ..............

І депоновано гривень

........(................. грн. ................. коп.)

Касир ..................................

Перевірив бухгалтер ........... 199... p.

Касовий ордер № ... від ...........199... р. № п^п

Табельний номер

Прізвище, ім'я та по батькові

Сума

Підпис

1

моріальний ордер N° .... ............................ 199 f

).

РА)О Ж

Підприємство (центральна бухгалтерія)

Me за

НАКОПИЧУВАЛЬНА 3 Л

ВІДОМІСТЬ ДЛЯ РОЗ ІМІТОВАНИХ КНИЖС

'НКІВ ЧЕКАМИ

Дата

виписки банку

Підприємство

Постачальник

За що

Номер рахунка, дата

Номер

чека

Кредит суб-ра-хунка № 131

У дебеті субрахунків

Другий

запис

Сума

№ №

Мі

Де- " бет суб-рахун-ка №

Кредит субрахункам:

Разом:

Укладачі: головний бухгал (старший)

Додаток аркушах

тер .........................

(підпис)

Відомість склав

(підпис)

Відомість перевірив (підпис)

ВІДОМІСТЬ

на виплату пенсій працюючим пенсіонерам

за ............................ 199 р.

Табельний

Номер повідом-

Прізвище, ім'я, по батькові

Призначена пенсія відповідно до відділу соцзабезпечення

Розрахунок пенси', що підлягає виплаті

лення

пенсіонера

Вид

Заро-

Розмір

Строк

За який

Сума

Сума

Підпис

пенсії

біток,

при-

закін-

МІСЯЦЬ

заро-

пенсії

за

з роз-

значе-

чення

випла-

бітку

на ви-

одер-

рахунку

ної МІ-

виплати

чено

за

плату

жану

якого

СЯЧНОЇ

пенсії

пенсію

даний

пенсію

призна-

пенси

МІ-

чено

СЯЦЬ

пенсію

Разом:

199 р.

Керівник організації (підпис)

Головний бухгалтер (підпис)

Голова профкому (підпис)

32

33

Зверніть увагу: слова Відділ, одержання, соцзабезпечення, повідомлення, закінчення, страхування мають подвоєння приголосних. Слово ім'я пишуть з апострофом.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

  1. ЕПОХА ПРОСВІТНИЦТВА - Культурология
  2. § 3. ВІДОМІСТЬ - Деловой язык

Другие научные источники направления Деловой язык: