Деловой язык

Киє
ва з 1986 року на посаді старшого інженера.

За період роботи зарекомендував себе працелюбним, дисциплінованим, скромним, вимогливим до себе та ін.

Бере активну участь у громадському житті колективу.

Самостійно підвищує професійний рівень.

Користується повагою й авторитетом у колективі. Характеристика видана для подання в міську колегію адвокатів.

Т. К. С^вокінь О. І. Тарасенко

Керуючий

Жовтневим відділенням Промінвестбанку (підпис)

Головний інженер Жовтневого

відділення Промінвестбанку_____________(підпис)

36

АТЕСТАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

економіста планово-економічного відділу Дніпровського відділення Промінвестбанку м. Києва Матвієнко Юлії Анатоліївни

Матвієнко Ю. А. працює на посаді економіста з 1985 року. У 1980 році закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д. С. Коротченка за спеціальністю

"Фінанси й кредит".

Службові обов'язки виконує добросовісно. Має високий професійний рівень з питань планування грошового обігу та кредитних ресурсів, оплати праці, бухгалтерського обліку. Потребує підвищення знань з інженерно-технічного контролю та господарсько-фінансової діяльності.

Підвищує свою кваліфікацію.

Розпочала освоювати електронно-обчислювальну машину "Роботрон — 1715", користується нею на практиці.

Користується повагою та авторитетом у колективі.

Матвієнко Ю. А. рекомендується більше уваги приділяти питанням інженерно-технічного контролю та господарсько-фінансової діяльності.

05.12.98

Керуючий

Дніпровським відділенням Промінвестбанку (підпис) М. І. Гордєєв

Начальник відділу (підпис) О. Г. Антоненко

Зверніть увагу:

а) прикметники планово-економічний, інженерно-технічний, господарсько-фінансовий, електронно-обчислювальний пишуть через дефіс.

Першу частину прикметника електронна- пишуть з двома н;

б) слова відділ, відділення, планування, питання мають подвоєння приголосних;

в) прізвища Матвієнко, Антоненко пишуть за загальними нормами українського правопису.

Прізвище Гордєєв пишуть з двома є, тому що російський суфікс -ев(-еев) передається українською мовою літерою Е після всіх приголосних, крім шиплячих та ц.

Києва з 1986 року на посаді старшого інженера.

За період роботи зарекомендував себе працелюбним, дисциплінованим, скромним, вимогливим до себе та ін.

Бере активну участь у громадському житті колективу. Самостійно підвищує професійний рівень.

Користується повагою й авторитетом у колективі. Характеристика видана для подання в міську колегію адвокатів.

Т. К. С^вокінь О. І. Тарасенко

Керуючий

Жовтневим відділенням Промінвестбанку (підпис)

Головний інженер Жовтневого

відділення Промінвестбанку_____________(підпис)

36

АТЕСТАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

економіста планово-економічного відділу Дніпровського відділення Промінвестбанку м. Києва Матвієнко Юлії Анатоліївни

Матвієнко Ю. А. працює на посаді економіста з 1985 року. У 1980 році закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д. С. Коротченка за спеціальністю

"Фінанси й кредит".

Службові обов'язки виконує добросовісно. Має високий професійний рівень з питань планування грошового обігу та кредитних ресурсів, оплати праці, бухгалтерського обліку. Потребує підвищення знань з інженерно-технічного контролю та господарсько-фінансової діяльності.

Підвищує свою кваліфікацію.

Розпочала освоювати електронно-обчислювальну машину "Роботрон — 1715", користується нею на практиці.

Користується повагою та авторитетом у колективі.

Матвієнко Ю. А. рекомендується більше уваги приділяти питанням інженерно-технічного контролю та господарсько-фінансової діяльності.

05.12.98

Керуючий

Дніпровським відділенням Промінвестбанку (підпис) М. І. Гордєєв

Начальник відділу (підпис) О. Г. Антоненко

Зверніть увагу:

а) прикметники планово-економічний, інженерно-технічний, господарсько-фінансовий, електронно-обчислювальний пишуть через дефіс. Першу частину прикметника електронна- пишуть з двома н;

б) слова відділ, відділення, планування, питання мають подвоєння приголосних;

в) прізвища Матвієнко, Антоненко пишуть за загальними нормами українського правопису.

Прізвище Гордєєв пишуть з двома є, тому що російський суфікс -ев(-еев) передається українською мовою літерою Е після всіх приголосних, крім шиплячих та ц.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Портал Изба-Читальня - электронные книги и бесплатные учебники по всем научным направлениям!
 2. География Портал Изба-Читальня - электронные книги и бесплатные учебники по всем научным направлениям!
 3. Курсовые работы по праву Портал Изба-Читальня - электронные книги и бесплатные учебники по всем научным направлениям!
 4. ПЕДАГОГИКА. Учебное пособие для студентов педагогических вузов и педагогических колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. - М: Педагогическое общество России, 1998. - 640 с. - Педагогика
 5. Шпаргалки по міжнародному праву - Шпаргалки по праву
 6. Культурология: Учеб. для студ. техн. вузов / Н.Г. Багдасарьян, Г.В. Иванченко, А.В. Литвинцева и др.; Под ред. Н.Г.Багдасарьян.—.4-е изд., испр.— М.: Высш. шк., 2002.— 511 с. - Культурология
 7. Основания освобождения от доказывания: теоретическое и практическое значение - Курсовые работы по праву
 8. 2.1. Эпоха ранней Древности (конец IV - конец П тыс. до н.э.) - Исторические науки
 9. Глава 5. Становление европейской цивилизации - Исторические науки
 10. 5.1 Общая характеристика западноевропейского Средневековья (V - XVH вв.) - Исторические науки
 11. 5.3. Классическое Средневековье (XI - XV вв.) - Исторические науки
 12. 5.4. Позднее Средневековье (XVI - нач. XVO вв.) - Исторические науки
 13. 13.3. Формирование индустриальной цивилизации - Исторические науки
 14. 14.3. Россия во второй половине XIX в. - Исторические науки
 15. Глава 15. Мировые войны XX века. Причины и последствия - Исторические науки
 16. 15.2. Зарождение фашизма. Мир накануне Второй мировой войны - Исторические науки
 17. 15.3. Вторая мировая война - Исторические науки
 18. Глава 17. Крушение колониальной системы. Развивающиеся страны и их роль в международном развитии - Исторические науки
 19. Потенциальные боевые компоненты космического эшелона широкомасштабной противоракетной системы - Технические науки
 20. 1.1. Лазерное оружие - Технические науки

Другие научные источники направления Деловой язык: