Деловой язык

Потелло Н. Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч.
посібник.— К.: МАУП, 1999.— 132 с.— Бібліогр.: с. 129.
§ 1. ПРОФЕСІЙНА ЛЕКСИКА
Прочитайте текст. Дайте відповідь на запитання: що сприяє розвитку професіонал/змів?

Науково-технічний прогрес, що охопив усі сторони нашого життя, наповнив мову новими поняттями, які характеризують різні професії. Мова представників різних галузей виробництва дедалі збагачується, і цей процес відбувається завдяки формуванню мови представника будь-якої професії, усуненню мовних примітивізмів, збагаченню науково-технічною, суспільно-політичною лексикою і термінологією, появою нових понять.

Що ж означає лінгвістичний термін "професіоналізм"? Це слово чи словосполучення, властиве мові певної вузької професії.

Профе-сіоналізми виникають, коли та чи інша спеціальність або вид занять не має розвинутої термінології (мова мисливців, рибалок тощо).

Друга група професіоналізмів — це загальнозрозумілі слова, які, проте, не є літературними.

Знати мову професії — означає знати лексику, логіку висловлювання, структуру формулювань. Професіоналізм и наявні в повсякденному мовленні працівників багатьох підприємств, установ.

Якщо для ділових документів споріднених установ професіоналі-зми можливі й зрозумілі, то для міжвідомчих справ вони небажані.

До професіоналізмів належать слова загальнонародної мови, але вжиті в особливому значенні, специфічному для певної професійної сфери.

Наприклад, літературна норма не допускає вживання абстрактних іменників у множині, а в мові професійній такі випадки зустрічаються.

Часто слова загальнонародної мови означають наявність якихось ознак (якісний, кваліфікований). У деяких професійних колективах вони означають високий (найвищий) рівень тієї самої ознаки.

У межах одного колективу, однієї спеціальності може народжуватись безліч нових професіоналізмів.

Ці нові слова виникають за рахунок словоскладання, нових префіксів та суфіксів. Найпоширенішими є префікси до- (доукомплектувати, дообладнати), недо-(недопромисел, недовнесок), за- (задебетувати, запроцентува-ти), над-, серед- та суфікси -ість, -ат, -ація.

38

Чим вищою буде мовна культура і організованішим колектив, тим менше з'являтиметься професіоналізмів, особливо в діловому мовленні.

Псують мову службових документів і недоречно вжиті застарілі слова, що давно вийшли з ужитку. Проте в мові документів законодавчого характеру трапляються слова, які в загальнонародній мові вважаються застарілими, а в юридичних документах вживання їх має певний сенс.

Застарілі слова в офіційних документах іноді вживають і з певною стилістичною метою, надаючи мові урочистості.

Запитання

1. Які групи професіоналізмів ви знаєте?

2. Чи є професіоналізми відхиленням від літературної норми?

3. Яке значення мають застарілі слова в діловому мовленні?

4. Які професіоналізми зустрічаються у вашій діяльності?

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Культура Київської Русі - Культурология
 2. Культура XIV-XVI - Культурология
 3. § 1. МОВА й ПРОФЕСІЯ - Деловой язык
 4. § 1. ПРОФЕСІЙНА ЛЕКСИКА - Деловой язык
 5. Портал Изба-Читальня - электронные книги и бесплатные учебники по всем научным направлениям!
 6. Деловой язык Портал Изба-Читальня - электронные книги и бесплатные учебники по всем научным направлениям!
 7. 1.3. Структура педагогической науки - Педагогика
 8. 2.3. Логика педагогического исследования - Педагогика
 9. 2.5. Методологическое обеспечение преобразований в педагогике - Педагогика
 10. 5.3. Задачи и функции дидактики, ее понятийный состав - Педагогика
 11. 6. б. Учение как познавательная деятельность школьника в целостном процессе обучения - Педагогика
 12. 13.2. Методы и формы контроля - Педагогика
 13. ВСТУП - Культурология
 14. ЧАСТИНА І. ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ - Культурология
 15. КУЛЬТУРА ЄГИПТУ - Культурология
 16. АНТИЧНА КУЛЬТУРА - Культурология
 17. КУЛЬТУРА ЄВРОПИ, ВІЗАНТІЇ - Культурология
 18. Українське національно-культурне відродження - Культурология
 19. Культура XX століття - Культурология
 20. ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПОСІБНИКОМ - Деловой язык

Другие научные источники направления Деловой язык: