Деловой язык

Потелло Н. Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч.
посібник.— К.: МАУП, 1999.— 132 с.— Бібліогр.: с. 129.
§ 3. ДОГОВІР
Договір — це документ, що фіксує угоду між двома чи кількома партнерами.

Договір має відповідати закону і за змістом, і за формою. Він вважається укладеним тоді, коли сторони досягли згоди з усіх пунктів і відповідно оформили його.

Наводимо зразки договорів між службовими особами й двома підприємствами.

Зразок договору між службовими особами:

ДОГОВІР

. 199

м. Київ

Ми, що нижче підписалися, директор Київського технікуму радіоелектронного приладобудування Анненков В. П., який діє на підставі наказу Міністерства народної освіти України про технікуми, з одного боку, і Береговий М.

Ф., який працює в технікумі на посаді заступника директора з господарської частини, проживає за адресою ..................................................................................................................................

.......................................... паспорт ................................................................................

з іншого боку, уклали цей договір про таке:

1. Технікум доручає, а Береговий М. Ф. бере на себе матеріальну відповідальність за довірені йому товарно-матеріальні цінності.

2. При виявленні нестачі матеріальних цінностей, що прирівнюється до крадіжки, Береговий М.

Ф. зобов'язаний відшкодувати збитки.

3. Береговий М. Ф. зобов'язується чітко виконувати встановлені в технікумі правила, накази, розпорядження щодо приймання, зберігання й видачі товарно-матеріальних і майнових цінностей, а також вести їх облік і звітність.

4. Технікум зобов'язується надати відповідні ізольовані приміщення для зберігання товарно-матеріальних цінностей.

(Закінчення)

(підпис) (підпис)

5. Цей договір про матеріальну відповідальність укладено на строк перебування на зазначеній посаді Берегового М. Ф. й набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами.

Директор КТРП Матеріально-відповідальна особа

Зверніть увагу:

а) слова товарно-матеріальний, матеріально-відповідальний пишуть через дефіс;

б) слова виявлення, цінності, розпорядження, приймання, зберігання, приміщення, перебування, підписання пишуть з двома н;

в) слово зобов'язаний пишуть з одним н і апострофом;

г) у прізвищах Анненков, Береговий пишуть е, тому що російська е після приголосних передається в українській мові літерою е.

Зразок трудової угоди між двома підприємствами:

ТРУДОВА УГОДА

.199 р.

Виробниче об'єднання "Укргазпром"

Київська фабрика ім. В. Боженка об'єднання "Київдерево", що далі ^іменуватиметься "Фабрика", з одного боку, і виробниче об'єднання "Укргазпром", що далі іменуватиметься "Укргазпром", з іншого боку, уклали цю угоду про таке:

1. "Укргазпром" замовляє, а "Фабрика" зобов'язується виготовити для "Укргазпрому" столи .....

(кількість), стільці ..... (кількість).

2. Розмір, форму й фарбування столів і стільців визначає "Укргазпром . "Фабрика" виконує замовлення згідно з вимогою.

3. "Фабрика" зобов'язується виготовити названі меблі для "Укргазпрому" високоякісно. "Укргазпром" зобов'язується виплатити за меблі ціну, визначену у прейскуранті "Фабрики".

4. Столи й стільці, зроблені недоброякісно, "Укргазпром" не приймає и не

оплачує.

5.

"Укргазпром" зобов'язується виплатити "Фабриці" за даною угодою аванс у розмірі ............. грн., решту грошей за вартість меблів сплатити протягом двох днів

з дня приймання від "Фабрики" меблів.

6. "Фабрика" зобов'язується виконати замовлення протягом місяця з дня підписання цієї угоди.

7. У разі виникнення суперечностей за цією трудовою угодою вони вирішуватимуться судовими органами району, де розміщується "Фабрика".

........... по ........... 199 р.

(підпис)

8. Трудова угода складається у двох примірниках, один з яких зберігається на фабриці, а другий — у "Укргазпромі". Ця трудова угода складена на період з

Директор фабрики ім. В. Боженка

Генеральний директор

(підпис)

виробничого об'єднання "Укргазпром"

49

48

4-591

Зверніть увагу:

а) слово зобов'язується пишуть з апострофом-

6) слова замовлення, підписання пишуть з двома н-

в) прізвище Боженко в родовому відмінку має закінчення -а бо

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. ЕПОХА ПРОСВІТНИЦТВА - Культурология
 2. § 2. ВЖИВАННЯ м´якого ЗНАКА й АПОСТРОФА. Подвоєння ТА ПОДОВЖЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ - Деловой язык
 3. § 3. ДОГОВІР - Деловой язык
 4. § 3. АВТОБІОГРАФІЯ - Деловой язык
 5. 6.Особливості норм мп. - Шпаргалки по праву
 6. 9. Спввідношення мп та національного зак-ва України. - Шпаргалки по праву
 7. 14. Співвідношення м/н звичаю та м/н договору. - Шпаргалки по праву
 8. 32.Держава як головний суб’єкт МП - Шпаргалки по праву
 9. 71. Чинність та дійсність МД. - Шпаргалки по праву
 10. 73 Тлумачення міжнародних договорів. - Шпаргалки по праву
 11. 75. Форми вираження згоди на обов’язковість МД. - Шпаргалки по праву
 12. 76 Застереження до міжнародного договору. - Шпаргалки по праву
 13. 117. М-н канали. Визначення. Приклади. - Шпаргалки по праву
 14. 6.Особливості норм мп. - Шпаргалки по праву
 15. 9. Спввідношення мп та національного зак-ва України. - Шпаргалки по праву
 16. 14. Співвідношення м/н звичаю та м/н договору. - Шпаргалки по праву
 17. 32.Держава як головний суб’єкт МП - Шпаргалки по праву
 18. 71. Чинність та дійсність МД. - Шпаргалки по праву
 19. 73 Тлумачення міжнародних договорів. - Шпаргалки по праву
 20. 75. Форми вираження згоди на обов’язковість МД. - Шпаргалки по праву

Другие научные источники направления Деловой язык: