Деловой язык

Потелло Н. Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч.
посібник.— К.: МАУП, 1999.— 132 с.— Бібліогр.: с. 129.
§ 2. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ
Прикметники, які утворилися складанням двох і трьох основ, називають складними. Наприклад: яснозорий, життєрадісний, темно-зелений, лексико-граматичний, сіро-буро-малиновий, напів-грубововняний та ін.

Елементи складних прикметників з'єднуються сурядним або підрядним способом.

При сурядному способі зв'язку основи, в яких утворюються складні прикметники, сполучаються як рівноправні: хіміко-біологіч-ний, робітничо-селянський. При підрядному способі зв'язку одна основа синтаксично залежить від. іншої: великопанельний, малопоживний, густонаселений, свіжоскошений, малосольний.

У складних прикметниках при обох способах поєднання основ (сурядному і підрядному) використовують сполучні голосні о, е, є. Якщо першою частиною складного прикметника є числівник, прислівник і прийменникове сполучення, то складові елементи з'єднуються без сполучних голосних, наприклад: повсякчасний, двоповерховий, багатообіцяючий, вічнозелений.

Разом пишуть:

1. Прикметники, утворені сполученням основ прикметника й іменника — сизокрилий, рудоволосий, зовнішньополітичний.

2.

Прикметники, утворені сполученням основ іменника й прикметника — паровозоремонтний, трактороскладальний, вагонопро-катний.

3.

Прикметники, утворені сполученням основ прислівника й прикметника — вічнозелений, малописьменний.

4. Прикметники, утворені сполученням основ числівника й іменника — п'ятипроцентний, шестиповерховий, семитонний, стокілометровий.

5. Прикметники, утворені сполученням основ іменника і дієслова — водолікувальний, грязелікувальний, сталеплавильний, нафтопереробний, овочесушильний, овочезбиральний.

6. Складні прикметники, що означають терміни, утворені з двох і більше неоднорідних прикметників — складнопідрядний, поперечношліфувальний, новогрецький, геологорозвідувальний, староцерковнослов'янський та ін.

Через дефіс пишуть:

1. Складні прикметники, утворені: а) від сполучення складних іменників, які пишуть через дефіс — нью-йоркський, бурят-мон-гольський, північно-східний; б) сполученням імен та прізвищ — лев-толстовський, ромен-ролланівський, вальтер-скоттівський.

2. Складні прикметники, утворені від двох або трьох прикметникових основ — робітничо-селянський, українсько-англійський,

74

мовно-літературний, опукло-ввігнутий, блідо-рожевий, синьо-біло-червоний.

3. Складні прикметники, що означають: а) якість з додатковим відтінком — кисло-солодкий, добродушно-хитрий, крикливо-яскравий, гіркувато-солоний; б) відтінки й поєднання кольорів — чорно-білий, яскраво-ліловий, блідо-рожевий, жовтувато-чорний, фіолетово-сірий, смарагдово-зелений, біло-блакитний (але жовтогарячий — один колір).

4. Складні прикметники, що входять до складу географічних та адміністративних назв — Східно-Сибірське плоскогір'я, Південно-Африканський Союз, Східно-Китайське море.

5. Складні прикметники, утворені сполученням прикметника та іменника, але з перестановкою елементів — літературно-художній (художня література), науково-медичний (медична наука).

6. Складні прикметники, перша основа яких утворена від слів іншомовного походження — діалектико-матеріалістичний, хімі-ко-технологічний, медико-хірургічний.

Вправа 1. Напишіть слова разом і через дефіс. Поясніть їх написання.

Геолого/мінералогічний, дванадцяти/дюймовий, багато/кольоровий, біло/чорний, верхньо/волзький, жовто/зелений, моторно/парусний, навколо/планетний, мало/знайомий, класико/романтичний, нижче/наведений, серцево/судинний, сімдесят/літній, ранньо/середньо/вічний, сіро/кам'яний, темно/водий, електро/вимірю-вальний.

Вправа 2.

З поданими словами складіть речення.

Багатообіцяючий, вічнозелений, довгорукий, самозакоханий, своєрідний, високошановний, блакитноокий, трипроцентний, всевидющий, сивобородий.

Вправа 3. Доберіть синоніми до прикметників і складіть з ними речення. Великопанельний, грубововняний, малосольний, густонаселений, малопоживний.

Вправа 4. Перекладіть тексти українською мовою і дайте заголовки.

Зима разукрасила скверы и сады Киева, опушила каждую ветку, превратила заснувшие почки в пышные цветы, выстлала улицы белым ковром. Пирамидальные тополя, кудрявые каштаны, торжественные и неподвижные, стояли по обеим сторонам улицы.

Владимирская горка белым прибоем вскипала на фоне голубого неба, большие зеркальные витрины зима задернула тончайшим тюлем с диковинными тропическими цветами и листьями.

Даже фонарные столбы и гранитные цоколи зданий были покрыты сверкающей изморозью (3. Воскресенська).

Одно из наиболее распространенных деревьев субтропических кавказских лесов — бук восточный. Орешки бука съедобны. Из ядра орешков добывают масло, которое применяется и как пищевое, и как техническое.

5ук — поставщик высококачественной древесины. Она используется как строительный материал, из нее делают мебель, бочки для хранения сливочного масла, паркет, некоторые части музыкальных инструментов. Буковые дрова — хорошее топливо, они дают много тепла (За В. Петровим).

75

§ 3. АКТ

Акт — це документ правового значення. Акти бувають законодавчі й адміністративні.

Законодавчі акти містять рішення законів, указів, постанов. Адміністративні складаються на підтвердження фактів, подій, вчинків, пов'язаних із діяльністю установ, підприємств, організацій чи окремих їх осіб.

Як правило, акти складаються постійно діючими експертними комісіями, спеціально уповноваженими особами або представниками сторонніх організацій.

їх складають з різних причин.

Це можуть бути результати обстеження чи ревізій, прийняття та передача основних засобів виробництва, зміна керівництва, інвентаризація, нещасні випадки, аварія тощо.

Отже, складати акти можна з будь-якого приводу. Але текст їх має бути викладений і оформлений в установленому порядку, тобто мати вступну й констатуючу частини.

Іноді в констатуючій частині відомості повторюються, їх можна подати у вигляді таблиць.

Підписують акт усі особи, які брали участь у його складанні.

Наводимо зразок акта: Київський технікум електронного радіоп

Затверджую

99 р.

АКТ ліквідації малоцінного інвентаря 99 р. №

Підстава: Комісія у

наказ .......

............................... від ............................................199 р.

складі

склала акт про те, що назване далі майно в результаті тривалої експлуатації стало непридатним і підлягає списанню.

Порядковий номер

Інвентарний номер

Найменування Рік списуваного уведення Вартість Номер малоцінного інвентаря в дію

Голова комісії Члени комісії

(ПІДПИС)

(підписи)

Зверніть увагу: слова електронний, малоцінний, списання, найменування, введення пишуть з двома н.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. § 2. ВЖИВАННЯ м´якого ЗНАКА й АПОСТРОФА. Подвоєння ТА ПОДОВЖЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ - Деловой язык
 2. § 2. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ - Деловой язык
 3. § 3. АВТОБІОГРАФІЯ - Деловой язык
 4. § 2. ПРАВОПИС ПРІЗВИЩ, ІМЕН по БАТЬКОВІ - Деловой язык
 5. Потелло Н. Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч. посібник.— К.: МАУП, 1999.— 132 с.— Бібліогр.: с. 129. - Деловой язык
 6. ВСТУП - Культурология
 7. ЧАСТИНА І. ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ - Культурология
 8. КУЛЬТУРА ЄГИПТУ - Культурология
 9. АНТИЧНА КУЛЬТУРА - Культурология
 10. КУЛЬТУРА ЄВРОПИ, ВІЗАНТІЇ - Культурология
 11. ЕПОХА ВІДРОДЖЕННЯ - Культурология
 12. ЕПОХА ПРОСВІТНИЦТВА - Культурология
 13. XIX СТОЛІТТЯ - Культурология
 14. КУЛЬТУРА XX СТОЛІТТЯ - Культурология
 15. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ - Культурология
 16. Культура Київської Русі - Культурология
 17. Культура XIV-XVI - Культурология
 18. Розвиток культури в Україні у другій половині XVII-XVIII - Культурология
 19. Українське національно-культурне відродження - Культурология
 20. Культура XX століття - Культурология

Другие научные источники направления Деловой язык: