Деловой язык

Потелло Н. Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч.
посібник.— К.: МАУП, 1999.— 132 с.— Бібліогр.: с. 129.
§ 2. ВІДМІНЮВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ
В українській мові кількісні числівники відмінюють за відмінками. Числівник один відмінюють за родами, наприклад: один протокол, одне підприємство, одна довідка. Числівник два також має граматичне значення роду: два при зв'язку з іменниками чоловічого й середнього роду (два міста, два управління), дві у поєднанні з іменниками жіночого роду (дві установи, дві фабрики). Це значення роду виражають лише у формах називного й знахідного відмінків.

Значення роду також мають числівники іншомовного походження, наприклад: нуль градусів, тисяча карбованців, мільйон гектарів, мільярд кілометрів, мільйон кілограмів. У реченні такі числівники можуть виступати зі своїм давнім іменниковим значенням, і тоді вони мають форму множини на відміну від числівників, які множини не мають.

Наприклад: тисяча демонстрантів вийшло на площу, мільйон трудящих живе в цьому мікрорайоні.

В усному мовленні числівник один може опускатися при іменнику (карбованець, літр, кілограм, метр), наприклад: не вистачає карбованця, купили кілограм цукру, зекономили тонну пального.

78

При числівниках два (дві), три, чотири називного та знахідного відмінків у назвах неживих предметів вживають іменники у формі називного відмінка множини, хоча наголос зберігається такий, як в однині.

Наприклад: дві статті, три зошити, чотири документи.

Числівники п'ять, шість і т.

д. у формах називного й знахідного відмінків керують іменниковою формою родового відмінка множини, наприклад: п'ять заяв, шість протоколів, двадцять доручень, двадцять п'ять угод.

Кількісні числівники узгоджуються з іменниками у непрямих відмінках, наприклад: до двох місяців, трьома термінами, чотирма способами, у п'яти районах, на семи поверхах, у п'ятнадцяти

школах.

Числівники сорок, дев'яносто, сто у непрямих відмінках мають закінчення^-а, наприклад: сорока вагонів, дев'яноста карбованців, ста процентів.

У числівниках від двохсот до дев'ятисот відмінюються обидві частини, наприклад: двохсот метрів, двомстам робітникам, двомастами підприємствами, на двохстах заводах.

У складених числівниках відмінюються всі слова, наприклад: двохсот двадцяти, тисячі п 'ятистам, тисячею сьомастами.

При складених числівниках, що закінчуються на один, одна, одне, іменник ставлять в однині, наприклад: сорок один карбованець, шістдесят одна організація. Якщо іменник стоїть у множині, то числівник один також вживають у множині, наприклад: двадцять одні двері, сто сімдесят одні окуляри.

При числівниках, що закінчуються на два, три, чотири, іменники стоять у називному відмінку, наприклад: п'ятдесят два дні, тридцять дві станції, сорок чотири роки, вісімдесят три ящики.

Якщо у групі підмета є слова типу більшість, меншість, решта, частина, ряд, група, безліч, багато, мало тощо, присудок вживають у формі однини. Наприклад: більшість організацій прийшла на збори, на столах лежало багато протоколів, переважна більшість справ уже розглянута.

Форму множини присудка використовують, якщо підмет або присудок є однорідними членами речення. Наприклад: / вже не один, а безліч фактів підтверджували його правоту.

Якщо у складі підмета вживають числівники до десяти, то присудок найчастіше має форму множини. Наприклад: п'ять підприємств виконують свої плани вчасно.

79

Зверніть увагу:

а) слова розпорядження, відрядження, виконання, завдання, найменування пишуть з двома н;

б) слова ім'я, пред'явити пишуть з апострофом.

Коли використовують числівники на позначення великої кількості, а також іменники сто, тисяча, мільйон, мільярд, переважає присудок у формі однини.

Наприклад: чотириста двадцять інженерів підвищило свою кваліфікацію.

Збірні числівники означають кількість предметів у їх єдності, наприклад: троє підприємств, четверо об'єднань.

До складу збірних числівників входять також слова обоє, обидва, обидві.

Наприклад: обидва директори, обидві фабрики, обоє завдань.

Вправа 1. Складіть 10 речень, у яких були б сполучення іменників з числівниками.

Вправа 2

:. Напишіть наведені цифри словами. Провідмінюйте їх 18, 783, 211, 3294, 1599, 19765, 254784, 7932205, 11 843059.

Вправа 3. Перекладіть сполучення українською мовою і складіть з ними речення.

Двум братьям. Четырьмя годами. Пятью вагонами. Шестидесяти инженеров. Семьюдесятью машинами. На семидесяти двух предприятиях. Двумстам пятидесяти восьми строителям.

Вправа 4. Перекладіть тексти українською мовою.

Близ испанской деревни Альтамира сохранилась пещера — жилище первобытного человека. Скалистые выступы на потолке очерчены линиями и покрыты краской. Это изображения бизонов. Один щиплет траву, другой лежит, третий падает от стрелы охотника. Эти ранние формы графики были первыми попытками передачи информации об окружающем мире последующим поколениям. Они представляли собой своеобразный учебник жизни (В. Александров, В. Шнейдеров).

На территории Украины встречаются солонцовые почвы и солонцы. Высокое содержание натрия и магния в них приводит к сильному набуханию и заплыванию при увлажнении, уплотнению и растрескиванию на крупные и прочные частицы при высушивании. При этом резко ухудшается водно-воздушный и питательный режим почвы. Использовать их под овощные культуры можно лишь после гипсования.

Для гипсования используют сыромолотый гипс и фосфогипс, а также отходы промышленности.

Поскольку солонцы южных районов Украины находятся в засушливой зоне, гипсование их целесообразно только при орошении (О. Барабаш).

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

  1. Потелло Н. Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч. посібник.— К.: МАУП, 1999.— 132 с.— Бібліогр.: с. 129. - Деловой язык
  2. § 2. ВІДМІНЮВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ - Деловой язык
  3. § 3. АВТОБІОГРАФІЯ - Деловой язык
  4. ЧАСТИНА І. ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ - Культурология
  5. Культура XX століття - Культурология
  6. § 2. ПРАВОПИС ПРІЗВИЩ, ІМЕН по БАТЬКОВІ - Деловой язык
  7. § 1. ЧИСЛІВНИКИ, ЗАЙМЕННИКИ Й ДІЄСЛОВА В ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ - Деловой язык
  8. 5.2. ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА - География
  9. 5.3. ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА - География
  10. 11.6. РЕФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ АПК В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВИХ ВІДНОСИН - География

Другие научные источники направления Деловой язык: