Деловой язык

Потелло Н. Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч.
посібник.— К.: МАУП, 1999.— 132 с.— Бібліогр.: с. 129.
§ 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Розпорядження видають організації, установи та службові особи. Вони охоплюють певне коло питань і діють протягом зазначеного в них строку. Розпорядження можуть бути загальними для всього колективу або стосуватися окремих ділянок його роботи.

80

tttnБЛОК 14tttk

aaan§ 1.

СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВИХ ПАПЕРІВaaak

sssnПрочитайте текст. Дайте відповідь на запитання: які особливості синтаксису ділових паперів?

Ділові папери мають специфічний синтаксис. Здебільшого це прямий порядок слів з узгодженими й неузгодженими означеннями. Вставні слова, що призначені для пояснення окремих слів чи систематизують виклад, в основному ставлять на початку речення. Щодо структури речень ділових документів, то майже всі присудки використовують у теперішньому часі. Наприклад: Завод "Арсенал" пропонує організацію виробництва у три зміни.

Поширеними є пасивні структури типу закони приймаються, наказ виконується, вимоги висуваються.

Синтаксис ділової документації визначається ще й уживанням інфінітивних конструкцій. Наприклад: створити комісію з національних питань; викликати працівників сільського господарства.

Важливою ознакою ділових паперів є часте використання дієприкметникових і дієприслівникових зворотів, що робить ділові документи стислішими.

Крім того, у діловому листуванні переважає непряма мова, а пряму мову вживають лише тоді, коли потрібно дослівно передати зміст законодавчих справ.

Стислість викладу інформації визначає і специфіку синтаксису.

Найчастіше віддають перевагу простим реченням.

Якщо ж використовують складні речення, то переважно невеликі: одне-два підрядних або дієприкметниковий чи дієприслівниковий звороти.

Типовою ознакою ділового стилю є часте використання віддієслівних іменників, їхня роль — дати загальне уявлення про дію. Наприклад: Провести огляд машин до 15 вересня 1999 року.

Подати звіт до 20 серпня 1999 року.

Віддієслівні іменники забезпечують однозначність, узагальненість змісту і надають документам певної офіційності.

У ділових документах допустимим є розщеплення присудків. Це мотивується тим, що вони конкретніші порівняно з дієслівними відповідниками. Наприклад: Пропонуємо проводити змагання після роботи. Рекомендуємо віддавати перевагу дітям-сиротам.

82

До складу розщепленого присудка може входити іменник-термін, одне або кілька означенЬь.

У мові ділових документів є такі словосполучення дієслівного типу, які багато разів використовуються у конкретній виробничій чи адміністративно-виробничій ситуації. Це такі словосполучення: взяти за основу, взяти до уваги; взяти на себе обов'язок, зобов'язання тощо.

Запитання

1. Який порядок слів переважає в ділових документах? Наведіть приклад.

2. Яку роль виконують інфінітивні конструкції в ділових паперах?

3. Яку роль відіграють віддієслівні іменники у ваших ділових паперах?

4. Яку роль виконують дієприкметникові звороти?

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

  1. КУЛЬТУРА ЄВРОПИ, ВІЗАНТІЇ - Культурология
  2. Українське національно-культурне відродження - Культурология
  3. Культура XX століття - Культурология
  4. § 1. МОВА — СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ - Деловой язык
  5. § 2. ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ - Деловой язык
  6. § 3. ДОГОВІР - Деловой язык
  7. § 2. ВІДМІНЮВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ - Деловой язык
  8. § 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ - Деловой язык
  9. § 3. АВТОБІОГРАФІЯ - Деловой язык
  10. 1. Класифікація конституцій - Контрольные работы по праву

Другие научные источники направления Деловой язык: