Деловой язык

Потелло Н. Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч.
посібник.— К.: МАУП, 1999.— 132 с.— Бібліогр.: с. 129.
§ 1. СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ
Прочитайте текст. Дайте відповідь на запитання: які особливості синтаксису ділових паперів?

Ділові папери мають специфічний синтаксис. Здебільшого це прямий порядок слів з узгодженими й неузгодженими означеннями.

Вставні слова, що призначені для пояснення окремих слів чи систематизують виклад, в основному ставлять на початку речення. Щодо структури речень ділових документів, то майже всі присудки використовують у теперішньому часі. Наприклад: Завод "Арсенал" пропонує організацію виробництва у три зміни.

Поширеними є пасивні структури типу закони приймаються, наказ виконується, вимоги висуваються.

Синтаксис ділової документації визначається ще й уживанням інфінітивних конструкцій. Наприклад: створити комісію з національних питань; викликати працівників сільського господарства.

Важливою ознакою ділових паперів є часте використання дієприкметникових і дієприслівникових зворотів, що робить ділові документи стислішими.

Крім того, у діловому листуванні переважає непряма мова, а пряму мову вживають лише тоді, коли потрібно дослівно передати зміст законодавчих справ.

Стислість викладу інформації визначає і специфіку синтаксису.

Найчастіше віддають перевагу простим реченням.

Якщо ж використовують складні речення, то переважно невеликі: одне-два підрядних або дієприкметниковий чи дієприслівниковий звороти.

Типовою ознакою ділового стилю є часте використання віддієслівних іменників, їхня роль — дати загальне уявлення про дію. Наприклад: Провести огляд машин до 15 вересня 1999 року. Подати звіт до 20 серпня 1999 року.

Віддієслівні іменники забезпечують однозначність, узагальненість змісту і надають документам певної офіційності.

У ділових документах допустимим є розщеплення присудків.

Це мотивується тим, що вони конкретніші порівняно з дієслівними відповідниками. Наприклад: Пропонуємо проводити змагання після роботи. Рекомендуємо віддавати перевагу дітям-сиротам.

82

До складу розщепленого присудка може входити іменник-термін, одне або кілька означенЬь.

У мові ділових документів є такі словосполучення дієслівного типу, які багато разів використовуються у конкретній виробничій чи адміністративно-виробничій ситуації. Це такі словосполучення: взяти за основу, взяти до уваги; взяти на себе обов'язок, зобов'язання тощо.

Запитання

1. Який порядок слів переважає в ділових документах? Наведіть приклад.

2. Яку роль виконують інфінітивні конструкції в ділових паперах?

3. Яку роль відіграють віддієслівні іменники у ваших ділових паперах?

4. Яку роль виконують дієприкметникові звороти?

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Потелло Н. Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч. посібник.— К.: МАУП, 1999.— 132 с.— Бібліогр.: с. 129. - Деловой язык
 2. § 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ - Деловой язык
 3. § 1. СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ - Деловой язык
 4. Портал Изба-Читальня - электронные книги и бесплатные учебники по всем научным направлениям!
 5. § 3. АВТОБІОГРАФІЯ - Деловой язык
 6. Деловой язык Портал Изба-Читальня - электронные книги и бесплатные учебники по всем научным направлениям!
 7. КУЛЬТУРА ЄВРОПИ, ВІЗАНТІЇ - Культурология
 8. Культура XX століття - Культурология
 9. ПЕРЕДМОВА - Деловой язык
 10. ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПОСІБНИКОМ - Деловой язык
 11. § 1. МОВА — СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ - Деловой язык
 12. § 1. ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ - Деловой язык
 13. § 2. ПРАВОПИС ПРІЗВИЩ, ІМЕН по БАТЬКОВІ - Деловой язык
 14. § 1. ТЕРМІНИ ТА ЇХ МІСЦЕ В ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ - Деловой язык
 15. § 1. ЗАГАЛЬНІ вимоги до мовних ЗАСОБІВ ДІЛОВОГО СТИЛЮ - Деловой язык
 16. § 1. УСНЕ МОВЛЕННЯ - Деловой язык
 17. Контрольные работы по праву Портал Изба-Читальня - электронные книги и бесплатные учебники по всем научным направлениям!
 18. Констутиционное право Украины - Контрольные работы по праву
 19. Шпаргалки по міжнародному праву - Шпаргалки по праву
 20. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії: Посібник для викладачів економічних і географічних факультетів вузів, наукових працівників, аспірантів /М.М. Паламарчук, О. М. Паламарчук — К Знання 1998. — 416 с. - География

Другие научные источники направления Деловой язык: