Деловой язык

Потелло Н. Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч.
посібник.— К.: МАУП, 1999.— 132 с.— Бібліогр.: с. 129.
§ 2. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У СКЛАДНИХ РЕЧЕННЯХ
Розділові знаки є одним із засобів загальноприйнятої унормованої писемної мови, допомагають передавати на письмі речення, їх сполучення та різновиди структури. Наприклад: А наше — все навколо нас: і води, й дерева, і переплески хвиль, і вогкість лісова, і хмари з синьої прозорчастої криги (М. Рильський). Голова колгоспу, бригадири, ланкові перевіряють, як почуває себе після зими озимина — жито, пшениця (О. Копиленко). Коли ж твій труд в народі не лишивсь — ти марно жив, даремно народивсь (П. Воронько).

Речення, яке складається з двох або кількох речень, об'єднаних змістом, інтонацією і граматично, називають складним. Наприклад: Літо — весна відлетіла, осінь — зима підступає, гуси ночами гелгочуть десь угорі далі й далі (П. Дорошенко). Світи нам, день, безсмертними вогнями, шуміть, сади, роди зерно, земля (В. Со-сюра).

Складні речення поділяють на складносурядні й складнопідрядні.

Складносурядні речення

Речення, які складаються з двох або кількох простих речень, рівноправних за змістом і зв'язаних сполучниками сурядності, називають складносурядними.

Наприклад: Дощ пройшов — і Київ зеленіє (М. Рильський). Снігу ще небагато, але на деревах — іскриста пухнаста паморозь (В. Собко). Реве Дніпро, й лани широкополі медами пахнуть, колосом шумлять (А. Малишко).

У складносурядних реченнях ставлять такі розділові знаки:

а) кому — між простими реченнями, що входять у складносурядне, перед сполучниками і, та, а, але, проте, однак, зате, або,

б* 83

чи-чи, то-то та ін.

Наприклад: Темно-зеленії садки дрімають вже без плоду, і тихо гріються хатки, і верби гнуться в воду (І.
Франко). Чи то не відчувають механічного пульсу, чи, може, їхня увага й думка зайняті іншим (Ю. Збанацький). Пообіч колосились хліба, але до жнив ще було далеченько (Ю. Збанацький). З десятеро вже оперених качат замаскувались під жовте старе коріння, а стара качка з шумом випурхнула з куща (Ю. Збанацький). Земля не може жити без сонця, а людина без щастя (М. Стельмах);

б) крапку з комою — у складносурядних реченнях перед єднальними і зрідка протиставними сполучниками а, та, якщо прості речення далекі одне від одного за змістом або мають вже розділові знаки. Наприклад: Кричать сови, спить діброва, зіроньки сіяють; понад шляхом щирицею ховрашки гуляють (Т. Шевченко). / в хаті в них стало чепурніше, ясніше; і хліб не такий чорний та сухий; і каша до борщу не вряди-годи; а часом і сир на вареники (Панас Мирний). Річка широка та глибока, а вода синя та чиста; і котиться вона, виблискуючи та шумуючи (Марко Вовчок);

в) тире — у складносурядних реченнях перед сполучниками і, та (у значенні і), якщо між ними існує причинно-наслідковий зв'язок або йдеться про швидку зміну подій. Наприклад: Зима летіла над землею, і то весна — і все в цвіту (В. Сосюра). Дмухнув вітер понад ставом — і сліду не стало (Т. Шевченко). Капітан натиснув якусь кнопку на пульті — і двері перед Олесем безшумно розчинились (В. Владко).

У складносурядному реченні кому не ставлять між сурядними реченнями, з'єднаними неповторюваними сполучниками і, та (у значенні і), чи, або, якщо вони мають спільний член речення. Наприклад: Зрідка пробіжить заєць або спиниться на кручі вовк (А. Шиян). Десь спереду гукнув паровоз і почулася пісня (О. Гончар).

Вправа 1. Складіть і запишіть п'ять складносурядних речень, у яких перед сполучниками і, та (у значенні і), що з'єднують сурядне речення, кому не ставлять.

Вправа 2. Додаючи потрібні за змістом слова, перетворіть подані приклади на речення з однорідними членами, з'єднаними сполучником і, а потім — на складносурядні речення з цим сполучником.

84

Зразок. Зійшло сонце.

— Зійшло сонце і прогнало темряву. Зійш ло сонце і темрява зникла.

1. Прокинулись птахи.

2. Над річкою здіймався туман.

3. Прогула вантажна машина.

4. Розпочався трудовий день.

5. Загув колгоспний млин.

Вправа 3. Перекладіть текст українською мовою. Поясніть вживання розділових знаків.

Цветут сначала ландыши, потом шиповники: всему есть свое время цвести. Но бывает, целый месяц пройдет с тех пор, как отцветут ландыши, а где-нибудь в самой черной лесной глуши цветет себе один и благоухает. И так очень редко, но бывает и с человеком. Бывает, где-то в затишье, в тени жизненной, человек; о нем думают: "отжил", и мимо пройдут. А он вдруг неожиданно выйдет, засветится и зацветет (М. Пришвін).

Складнопідрядні речення

Речення, в яких одне з простих речень за змістом підпорядковане іншому і зв'язане з ним сполучником підрядності або сполучним словом, називають складнопідрядними.

Наприклад: Щоб рибку з7сти, треба у воду лізти (Народна творчість). Ти б не хотів, щоб день уже скінчився? (Леся Українка). Піти туди, куди серце кличе і обов'язок (М. Коцюбинський). Там, де тирса шелестіла, йдуть плуги (П. Воронько). Я днів отих ніколи не забуду, коли бруньками вкривається гілля, коли свій одяг очища від бруду й оживає заново земля (Л. Дмитерко).

Кома у складнопідрядному реченні

Підрядне речення у складнопідрядному на письмі відокремлюють від головного комою, якщо воно стоїть перед головним реченням або після нього. Якщо підрядне речення стоїть у середині головного, то його відокремлюють комою з обох боків.

Наприклад: По скляному поверху ставка, з глибини якого визирало темне зоряне небо, тихо плив білою хмарою туман (М. Коцюбинський). Почули б, як пахне земля (О. Десняк).

При складених сполучниках тому що, через те що, для того щоб, після того як, замість того щоб, так що, незважаючи на те що, внаслідок того що кому ставлять один раз (або перед усім складеним сполучником, або перед сполучниками що, щоб, як залежно від змісту, інтонації).

Наприклад: Там вони й сіли, так що стадіон був перед ними мов на долоні (М.

Нечай).
Косарі затягнули пісню так, що аж луна пішла гаєм (І. Нечуй-Левицький). Я прокинувся тому, що поїзд сіпнув і раптом пішов швидше (Ю. Смолич). Я не знала роду-

85

племені моєї знайомої, ледве знала імення, тому що це була літня хвильова зустріч (Леся Українка). З Андрієм вона рідко стрічалась, через те що він ходив на нічну зміну, а вдень спав (М. Коцюбинський). Не писав я до тебе в останні дні через те, що був у дорозі (М. Коцюбинський).

Вправа 1. Прочитайте вголос складнопідрядні речення. Поясніть, від чого залежить інтонаційне оформлення їх у цілому і кожної складової частини.

Добре там живеться, де гуртом сіється і ореться (Народна творчість). Ти 6 не хотів, щоб день уже скінчився? (Леся Українка). Потапович кермував так, щоб триматися посеред Дніпра (О. Бойченко). Ждати, поки проговорить трава? (К. Гордієнко).

Вправа 2. З поданих пар утворіть складнопідрядні речення, використовуючи потрібні сполучники чи сполучні слова, і поставте розділові знаки.

Зразок. Батько Михайла Ломоносова жив у селі. Село було роз ташоване на Курострові. — Батько Михайла Ломоносова жив у селі, яке було розташоване на Курострові.

1. З Курострова видно місто Холмогори. Місто стоїть на березі Північної Двіни. 2. Вниз за течією стоїть велике місто Архангельськ. За тридцять верст від Архангельська починається Біле море. 3. Холмогорські селяни ловили в морі рибу. Селяни жили досить далеко від морських берегів. 4. Моряки і рибалки були загартовані, відважні, сміливі. Моряки і рибалки походили з холмогорських селян. 5. Першими книжками були арифметика і граматика. Книжки вивчав Ломоносов.

Вправа 3. Перекладіть тексти українською мовою.

Лимон — небольшое вечнозеленое дерево, родина которого — Индия. Выращивается в субтропических районах. Цветки белые с сильным приятным ароматом, плоды светло-желтые, ароматные, кислого вкуса. Цветет весной в течение нескольких месяцев. Плоды созревают поздней осенью или в начале зимы.

Лимоны употребляют в пищу в свежем виде, а также используют при изготовлении кондитерских изделий.

В английском флоте в конце XVIII в. был введен обязательный прием 30 г лимонного сока ежедневно, что надежно охраняло моряков от цинги в дальних плаваниях (Л. Дудченко, В. Кривенко).

Зверобой считают "средством от девятисот девяносто девяти болезней". Им можно останавливать кровь, снимать воспаления, заживлять раны. Настоем, приготовленным из цветков и стеблей, промывают ожоги. Этим же настоем полоскают рот при рыхлости или кровоточивости десен. Растет зверобой среди кустарников, на склонах оврагов, опушках леса и полянах (3 фізкультурної бібліотечки школяра).

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. § 3. АВТОБІОГРАФІЯ - Деловой язык
 2. § 2. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У СКЛАДНИХ РЕЧЕННЯХ - Деловой язык
 3. § 2. БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ - Деловой язык
 4. § 1. Одиниці мови - Деловой язык
 5. Потелло Н. Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч. посібник.— К.: МАУП, 1999.— 132 с.— Бібліогр.: с. 129. - Деловой язык
 6. XIX СТОЛІТТЯ - Культурология
 7. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ - Культурология
 8. Культура Київської Русі - Культурология
 9. § 2. ВЖИВАННЯ м´якого ЗНАКА й АПОСТРОФА. Подвоєння ТА ПОДОВЖЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ - Деловой язык
 10. § 2. ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ - Деловой язык
 11. § 2. ПРАВОПИС ПРІЗВИЩ, ІМЕН по БАТЬКОВІ - Деловой язык
 12. § 2. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ - Деловой язык
 13. § 3. ТАБЛИЦЯ - Деловой язык
 14. 4.2. Взаимосвязь развития и воспитания учащихся - Педагогика
 15. 6.10. Информатизация образования - Педагогика
 16. 10.2. Средства общения - Педагогика
 17. 10.3. Средства учебной деятельности - Педагогика
 18. ВСТУП - Культурология
 19. ЧАСТИНА І. ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ - Культурология
 20. КУЛЬТУРА ЄГИПТУ - Культурология

Другие научные источники направления Деловой язык: