Деловой язык

Потелло Н. Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч.
посібник.— К.: МАУП, 1999.— 132 с.— Бібліогр.: с. 129.
§ 3. ТАБЛИЦЯ
Таблиця — це документ, що містить перелік цифрових даних чи інших відомостей, є наочною формою висвітлення фактичного матеріалу. Для неї характерна компактність. У ній вміщують статистичні дані.

86

Заголовки мають бути стислими й повністю відповідати змісту.

Пишуть їх з великої літери. Розділові знаки (крапку й двокрапку) у кінці заголовків і підзаголовків не ставлять.

Слово "Таблиця" пишуть один раз праворуч. Знак "№" не вживають (таблиця 2). При переносі на наступну сторінку пишуть "Продовження табл. 1" чи "Продовження таблиці".

Графу "Порядковий номер" уводять лише тоді, коли є посилання на певні компоненти.

Графи заповнюють відповідними даними. Класи цифр у графах таблиць потрібно розташовувати в колонці один під одним. При повторюванні замінювати цифри на лапки не дозволяється. Це ж стосується й знака процента, номерів позначень марок матеріалів тощо.

Наводимо зразки таблиць:

Написання реєстраційних індексів

Таблиця 1

Порядко- Порядковий Індекс вий номер номер Заголовок листа діловодства картки документа

Примітка

1 1 Про умови виконання Документ-2/2 замовлення на вироби А-31

6 Вихідний документ

2 2 Про згоду укласти до- Документ-2/: говір на виготовлення партії виробів А-31

6 Відповідь на запит

Олійно-клейові шпаклівки, %

Таблиця 2

Компонент Шпаклівка

густа

рідка

Оліфа 25

28

Крейда осадова 70

65

Клейовий розчин 10 — 20%-ний 5

7

Види теплоізоляційних матеріалів

Таблиця 3

Позначення Вид матеріалів

Стисність, %

М М'які

Понад ЗО

НЖ Напівжорсткі

6—30

Ж Жорсткі

До 6

87

Централізоване виготовлення Ґрунтових реперів

Таблиця 4

Порядковий номер

Назва роботи

Норми й розцінки

1

0-67,4

2

Виготовлення ґрунтових залізобетонних реперів ...

0,682

1—35

Зверніть увагу:

а) слова виготовлення, розташування, замовлення, позначення, найменування, написання пишуть з двома н;

б) слово м'який пишуть з апострофом;

в) слова документ-запит, олійно-клейові пишуть через дефіс.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. К читателю - Исторические науки
 2. Авторы учебника Всемирная история - Исторические науки
 3. Потенциальные боевые компоненты космического эшелона широкомасштабной противоракетной системы - Технические науки
 4. 1.2. Пучковое оружие - Технические науки
 5. 1.з. Кинетическое оружие - Технические науки
 6. 1.2. Окружающая природная среда как объект познания - Экология и природопользование
 7. 1.3. Эколого-экономическое содержание природопользования - Экология и природопользование
 8. 7.1. Первый уровень системы — образование отходов - Экология и природопользование
 9. 11.9. Необходимость экологического учета предприятия - Экология и природопользование
 10. 2.3. Логика педагогического исследования - Педагогика
 11. 6.1. Понятие и сущность обучения - Педагогика
 12. 6.9. Технология обучения - Педагогика
 13. 6.10. Информатизация образования - Педагогика
 14. 8.5. Характеристика учебных программ, учебников и учебных пособий - Педагогика
 15. 93. Классификация методов обучения - Педагогика
 16. 10.1. Понятие о средствах обучения - Педагогика
 17. 10.3. Средства учебной деятельности - Педагогика
 18. 10.4. Оборудование учебного кабинета - Педагогика
 19. 10.5. Технические средства обучения (ТСО) - Педагогика
 20. 11.2. Формы организации обучения и их развитие в дидактике - Педагогика

Другие научные источники направления Деловой язык: