Деловой язык

Потелло Н. Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч.
посібник.— К.: МАУП, 1999.— 132 с.— Бібліогр.: с. 129.
§ 3. Список. НАКЛАДНА
Список — це перелік предметів, об'єктів, документів. Він складається в певному порядку. Зауважимо, якщо це буде список осіб за алфавітом, то ім'я та по батькові ставлять після прізвища. 92

Наводимо зразок списку: робітників і службовців

від ....................................

199... р.

СПИСОК № .......

(назва установи, підприємства)

за заявами яких перераховуються суми на їхні рахунки в ощадній касі

Ns ........ - - — — — — .. — — - - — — . - - -

(адреса ощадної каси)

Порядковий номер

Номер рахунка в ощадній касі або слово "новий"

Прізвище, ім'я та по батькові Для особи, на рахунок якої Сума відміток перераховується сума ощадної каси

1 2

Александров Микола Семенович Кожина Ганна Миколаївна

Разом:

(сума словами)

Керівник Головний

підприємства, установи (підпис) бухгалтер (підпис)

Зверніть увагу:

а) слова доручення, зарахування пишуть з двома н;

б) у прізвищі Александров пишуть е, бо російська е після приголосних в українській мові передається літерою е.

У написанні імені по батькові Семенович пишуть суфікс -ович, тому що при утворенні чоловічих імен по батькові в українській мові вживають суфікси -ович, -йович.

У прізвищі Кожина пишуть й, бо російська и в основах прізвищ і на початку слова після ж, ч, ш, щ передається в українській мові літерою й.

У написанні імені по батькові Миколаївна пишуть суфікс -ївн(а), тому що при утворенні жіночих імен по батькові в українській мові вживають суфікс -івн(а) (після голосної — -ївн(а)).

Деяким працівникам підприємств часто доводиться мати справу з прийманням і відправленням вантажів чи видачею матеріальних цінностей.

Обліковим документом у цій ділянці роботи є накладна.

93

Наводимо зразок накладної:

Затверджую: (підпис керівника)

(назва г Відділення

Підстава (м

ідприємства)

вта)

НАКЛАДНА (вимога) N

І°

.199...

р.

... Че

зез кого

Розділ

Джерело

Підприємство

Склад (відправник)

Одержувач

Вид операції

Код

Стаття витрат

Одержувач

Відправник

Безготівковий рахунок, субрахунок

Назва, сорт, розмір

Одиниця вимірювання

Номенклатурний

Кількість

Вартість

Сума

номер

Потребувалось

Видано

Зверніть увагу: слова Відділення, найменування мають подвоєння приголосних.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. § 3. Список. НАКЛАДНА - Деловой язык
 2. § 3. АВТОБІОГРАФІЯ - Деловой язык
 3. Портал Изба-Читальня - электронные книги и бесплатные учебники по всем научным направлениям!
 4. Культурология Портал Изба-Читальня - электронные книги и бесплатные учебники по всем научным направлениям!
 5. Контрольные работы по праву Портал Изба-Читальня - электронные книги и бесплатные учебники по всем научным направлениям!
 6. Потелло Н. Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч. посібник.— К.: МАУП, 1999.— 132 с.— Бібліогр.: с. 129. - Деловой язык
 7. Констутиционное право Украины - Контрольные работы по праву
 8. Обвиняемый и гарантии его процессуальных прав - Курсовые работы по праву
 9. Горелов А.А. Культурология: Учеб. пособие. - М.: Юрайт-М, 2001. - 400 с. - Культурология
 10. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії: Посібник для викладачів економічних і географічних факультетів вузів, наукових працівників, аспірантів /М.М. Паламарчук, О. М. Паламарчук — К Знання 1998. — 416 с. - География
 11. Основные положения оценки доказательств в уголовном процессе - Курсовые работы по праву
 12. Авторы учебника Всемирная история - Исторические науки
 13. 12.4. Система уроков по теме - Педагогика
 14. 23.1. Содержание и методика работы педагогического совета - Педагогика
 15. 23.2. Предметные методические объединения - Педагогика
 16. 24.6. Школьная документация - Педагогика
 17. ИДЕЯ СОЦИОЛОГИИ. ОСНОВАНИЯ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ - Социология
 18. ЧАСТИНА І. ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ - Культурология
 19. § 4. Психовалеология - Валеология
 20. § 7. Доминантный контроль - Валеология

Другие научные источники направления Деловой язык: