Деловой язык

Потелло Н. Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч.
посібник.— К.: МАУП, 1999.— 132 с.— Бібліогр.: с. 129.
§ 1. УСНЕ МОВЛЕННЯ
Прочитайте текст, дайте відповідь на запитання: чим відрізняється усне мовлення від писемного?

За сьогоднішньої економічної реорганізації всього суспільного життя постає потреба перегляду усного ділового мовлення. Тут важливо звернути увагу не лише на лексичний добір слів, їх компонування, а й на інтонацію, наголос. Розрізняють кілька типів усного мовлення за сферами його застосування: спілкування на підприємстві, ділова розмова, засідання, публічний виступ (лекція, промова, бесіда).

Усне мовлення відрізняється від писемного такими

чинниками:

1.

Усне мовлення характеризується в основному непідготовленістю, спонтанністю.

2. В усному мовленні мало уваги приділяють формі вислову, правилам використання правопису, особливо з орфоепії.

3. Усне мовлення характеризується поширеною інформативністю, насиченістю різноплановими фактами.

4. Важливим елементом усної мови є інтонаційне оформлення, від якого залежить зміст висловлювання. Саме ця ознака є однією з найсуттєвіших відмінностей порівняно з писемною мовою, бо запитання, логічний наголос несуть у собі більше інформації, ніж усе висловлене попередньо в писемній формі (доповіді, повідомленні тощо).

Усне мовлення допускає повтори, які використовуються з тією чи іншою метою.

Повторюються одні й ті самі слова, словосполучення, вони можуть і дещо змінюватися; допускається варіантність висловлювання.

Добір мовних елементів зумовлюється метою спілкування співрозмовників.

У зв'язку з підвищенням вимог до управління всією системою господарства підвищуються вимоги й до оформлення мовного спілкування, особливо офіційного. Ці вимоги визначаються основними принципами норми мови, етики стосунків між людьми в суспільстві, зокрема на виробництві.

95

Перебудова всієї нашої системи господарства посилила увагу керівників багатьох підприємств якраз до поліпшення культури ділового мовлення, що позитивно впливає на виробничі відносини.

Підвищуються вимоги до культури оформлення документації, поведінки тих, хто здійснює керівництво. Висувається ряд вимог щодо правильного використання правил вимови, стилістичних особливостей української мови, особистої культури.

Культура усного ділового мовлення містить багато чинників. Це професійна підготовка, інтелект, вміння працювати в колективі, оформляти свої думки, знання традицій та звичаїв.

На особливу увагу заслуговує ділове усне мовлення у процесі виконання службових обов'язків, приймання відвідувачів, спілкування зі своїми колегами та співробітниками інших підприємств з метою виконання планів тощо.

Такі прийоми й зустрічі заздалегідь продумуються й забезпечуються всім необхідним. Слід зважати на те, якою мовою говорить відвідувач, і спілкуватись мовою співрозмовника.

Нині телефон відіграє важливу роль у діловому спілкуванні та повсякденному житті. Тому й слід звернути увагу на особливості розмови ділових людей. Тут цікавими є не лише лексичний склад мови співрозмовників, а й особливості діалогу, структура окремих фраз і взагалі етика спілкування за допомогою телефону.

Усне мовлення кожної людини свідчить про рівень її грамотності, культури й освіченості. Не випадково відомий український педагог В. Сухомлинський писав, що мовна культура — це життєдайний корінь культури розумової, високої, справжньої інтелектуальності. Щоб правильно говорити й писати, треба прагнути до вдосконалення знань, набутих раніше, треба любити українську мову й свою справу.

Запитання

1. Яку роль у суспільному житті відіграє ділове мовлення?

2. Чим зумовлені підвищені вимоги до усного мовлення?

3. Які компоненти ділового мовлення ви знаєте?

4. Яку роль у діловому спілкуванні відіграє телефон?

5. Як ви розумієте слова В. Сухомлинського: "... мовна культура — це життєдайний корінь культури розумової..."?

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. § 1. УСНЕ МОВЛЕННЯ - Деловой язык
 2. Потелло Н. Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч. посібник.— К.: МАУП, 1999.— 132 с.— Бібліогр.: с. 129. - Деловой язык
 3. Культура XIV-XVI - Культурология
 4. § 1. ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ - Деловой язык
 5. Портал Изба-Читальня - электронные книги и бесплатные учебники по всем научным направлениям!
 6. Деловой язык Портал Изба-Читальня - электронные книги и бесплатные учебники по всем научным направлениям!
 7. ВСТУП - Культурология
 8. КУЛЬТУРА ЄВРОПИ, ВІЗАНТІЇ - Культурология
 9. ЕПОХА ВІДРОДЖЕННЯ - Культурология
 10. Культура Київської Русі - Культурология
 11. Українське національно-культурне відродження - Культурология
 12. ПЕРЕДМОВА - Деловой язык
 13. ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПОСІБНИКОМ - Деловой язык
 14. § 1. МОВА — СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ - Деловой язык
 15. § 2. ВЖИВАННЯ м´якого ЗНАКА й АПОСТРОФА. Подвоєння ТА ПОДОВЖЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ - Деловой язык
 16. § 3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ОКРЕМИХ ДОКУМЕНТІВ - Деловой язык
 17. § 1. МОВА й ПРОФЕСІЯ - Деловой язык
 18. § 2. ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ - Деловой язык
 19. § з. ДОВІДКа - Деловой язык
 20. § 2. ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ - Деловой язык

Другие научные источники направления Деловой язык: