Деловой язык

Потелло Н. Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч.
посібник.— К.: МАУП, 1999.— 132 с.— Бібліогр.: с. 129.
§ 3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ОКРЕМИХ ДОКУМЕНТІВ
Документ — це основний вид ділового стилю. Він має правове, господарське значення. Тому повинен бути достовірним, переконливим, містити конкретні й реальні пропозиції та вказівки. Документ має бути добре відредагований і оформлений.

Документи поділяють на розпорядні, статутні, виконавчі й інформаційні. Кожному з цих видів властиві елементи, які називають реквізитами.

Кожний службовий документ повинен мати заголовок.

У ньому стисло подають зміст ділового паперу. При складанні того чи іншого документа виклад треба вести за чітко продуманим планом. Бездоганними мають бути вибір слова й словосполучення, будова речень, зв'язки між ними, відповідна наявність цифрових позначень.

Деякі документи можуть оформлятися і на бланках, і на стандартних аркушах.

Розгляньмо один із способів складання такого документа.

Заява

Дуже часто через службові чи особисті обставини ми пишемо заяву.

Заяву адресують до установи або посадової особи; як правило, вона містить прохання чи пропозицію. Заяву складає одна чи кілька осіб.

Прізвище особи, яка звертається із заявою, пишуть у родовому відмінку без прийменника. Але у разі збігу близькозвучних чи однакових прізвищ пишуть прийменник.

11

Наводимо зразки особистих заяв:

Генеральному директору(ові)

обласного виробничого об'єднання

"Укрпобутрадіотехніка"

ТРЬОМСИНУ І.

М.

БЕЗВЕРХОГО Михайла Михайловича,

який проживає за адресою:

252005 Київ-5,

вул. Пархоменка, б, кв. 180

ЗАЯВА

Прошу прийняти мене на посаду старшого інженера виробничого відділу. 14 квітня 1998 р. (підпис) М. М. Безверхий

Директору(ові) заводу порошкової металургії КИРИЛЕНКУ О. І. ПОТАПЕНКА І. Г., майстра експериментального цеху

ЗАЯВА

Прошу надати мені відпустку на три дні без збереження заробітної плати у зв'язку з екзаменаційною сесією в Київському університеті з 05.01.99 по 20.01.99.

в) у прізвищі Трьомсин пишуть сполучення ьо, тому що російське е після м'якого приголосного передають через о;

г) у прізвищі Григор'єв пишуть й, тому що воно утворене від імені, спільного для української і російської мов; апостроф у цьому прізвищі пишуть за правилами вживання апострофа (після р перед йотованими);

д) у прізвищах на -о пишуть різні закінчення, тому що чоловічі прізвища, які закінчуються на голосний, відмінюються, а жіночі — не відмінюються;

ж) прізвища Безверхий, Кириленко пишуть за загальними нормами українського правопису;

з) якщо в реченні зустрічаються поряд два іменники у формі давального відмінка, то один з них рекомендується вживати із закінченням -ові(-еві), а другий — із закінченням -у(ю): директорові Сидоренку, Іванові Тараненку, Василю Костенкові.

Заповніть зразок бланка для заяви.

(дата) (адреса)

(найменування структурного підрозділу)

ЗАЯВА

І.

Г. Потапенко

2 січня 1999 р.

(підпис)

(розшифрування підпису)

Генеральному директору(ові) виробничого швейного об'єднання "Дніпрянка" КОВАЛЕНКУ Л. Д. КОВАЛЕНКО Л. Д., економіста планового відділу

ЗАЯВА

Прошу надати мені чергову щорічну відпустку з 24.09.98 по 20.10.98. 20.09.98 (підпис) Л. Д. Коваленко

Прошу звільнити мене з посади

(найменування посади) (найменування структурного підрозділу)

Ія)

(причиї

(дата)

(підпис)

(підпис) У справу 10-12. Видано наказ від

А. ф. М'якота

14.02.98

Зверніть увагу:

а) слова об'єднання, зв'язку пишуть з апострофом;

б) у словах збереження, відділ, об'єднання приголосні подвоюються;

12

Зверніть увагу:

а) слова найменування, звільнення, розшифрування пишуть з двома н відповідно до вже згаданих правил;

б) прізвище М'якота пишуть з апострофом.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. КУЛЬТУРА ЄВРОПИ, ВІЗАНТІЇ - Культурология
 2. Розвиток культури в Україні у другій половині XVII-XVIII - Культурология
 3. § 1. ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ - Деловой язык
 4. § 3. АВТОБІОГРАФІЯ - Деловой язык
 5. ЕПОХА ВІДРОДЖЕННЯ - Культурология
 6. ЕПОХА ПРОСВІТНИЦТВА - Культурология
 7. ПЕРЕДМОВА - Деловой язык
 8. § 2. ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ - Деловой язык
 9. Потелло Н. Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч. посібник.— К.: МАУП, 1999.— 132 с.— Бібліогр.: с. 129. - Деловой язык
 10. 12.4. Система уроков по теме - Педагогика
 11. 21.2. Вопросы теории управления школой - Педагогика
 12. 23.7. Система внутритколъного контроля - Педагогика
 13. Макс Вебер. ОСНОВНЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ* - Социология
 14. Общение. Пример чистой, или формальной, социологии* - Социология
 15. XIX СТОЛІТТЯ - Культурология
 16. Культура XIV-XVI - Культурология
 17. Українське національно-культурне відродження - Культурология
 18. Культура XX століття - Культурология
 19. ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПОСІБНИКОМ - Деловой язык
 20. § 3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ОКРЕМИХ ДОКУМЕНТІВ - Деловой язык

Другие научные источники направления Деловой язык: