Деловой язык

Потелло Н. Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч.
посібник.— К.: МАУП, 1999.— 132 с.— Бібліогр.: с. 129.
§ 1. ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ
Прочитайте текст, скажіть, чим відрізняється писемне мовлення від усного.

Оскільки писемне мовлення є основним для ділових людей, бо саме через ділову документацію, листування встановлюються певні ділові контакти, особливості писемного мовлення викликають підвищений інтерес у широкого кола читачів.

Одиницею писемного мовлення є текст різного характеру. Це може бути стаття, книжний чи газетний текст, лист чи будь-який документ.

Залежно від змісту текст поділяється на частини — абзаци, логічно пов'язані між собою.

Писемне мовлення відрізняється від усного:

• за формою вираження. Писемне мовлення фіксують графічними знаками. Воно може передаватися за допомогою як літер, так і малюнків, схем, формул та інших символів;

• писемне мовлення завжди спирається на усне і є вторинним щодо нього. Воно завжди фіксує чиюсь висловлену думку і сприймається зорово;

• писемне мовлення — це в основному форма монологічна. У художній літературі зустрічаються діалоги;

• писемне мовлення характеризується більшою регламентацією мовних засобів, точнішим добором відповідної лексики;

• для писемного мовлення характерні дещо традиційна форма викладу, загальноприйняті структури документів, правила вживання специфічних словосполучень;

• у писемному мовленні тексти розрізняють за сферою спілкування (ділові папери, накази, накладні, квитанції тощо).

Письмові ділові папери завжди можна відтворювати в усній формі.

Часто усне відтворення тексту не може бути точним, і це розширює функції самого тексту.

Основним видом письмового тексту ділового мовлення є документ (від лат. docu men turn — доказ). Слово "документ" означає певний засіб інформації про явища чи діяльність людей у суспіль-

1R

стві. Документ є письмовим доказом діяльності установи чи людини. У ньому фіксується інформація для подальшої діяльності чи для історії.

Документ — це матеріальний об'єкт, у якому зафіксована певна інформація.

Розрізняють документи планові й облікові, інформативність яких часто визначається за допомогою обчислювальних машин. Основна частина різнопланових документів має складатися за чіткими, стислими й зручними схемами.

Ось чому нині на особливу увагу заслуговує діловодство.

Це культура ділового мовлення, чітка організація роботи з документами щодо управління виробничою діяльністю.

Діловедення стало важливою ділянкою роботи кожної організації, адже в ній беруть участь майже всі працівники управління.

У нашій країні існує єдина державна система діловодства, тобто впорядкований комплекс основних норм, правил оформлення та використання.

Документи поділяються на: офіційні (службові) та особисті. Офіційні документи, як свідчить навіть їх назва, створюють в офіційних установах і призначені для вирішення офіційних справ конкретних організацій чи установ. Особисті документи складають для окремих громадян і в їхніх інтересах.

Документи можуть бути внутрішніми й зовнішніми. Внутрішні документи оформлюють і виконують на одному конкретному підприємстві чи установі. Зовнішні документи надходять з інших підприємств.

Документи розрізняють ще й за структурними ознаками: вони можуть бути стандартними й нестандартними, що залежить від багатьох об'єктивних та суб'єктивних чинників.

Запитання

1- Що є основним видом писемного мовлення?

2. Що таке документ?

3. Які види документів Ви знаєте?

4- Який документ найчастіше складають у Вашій організації?

5. Які типи документів розрізняють за структурними ознаками?

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. § 1. ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ - Деловой язык
 2. Портал Изба-Читальня - электронные книги и бесплатные учебники по всем научным направлениям!
 3. Деловой язык Портал Изба-Читальня - электронные книги и бесплатные учебники по всем научным направлениям!
 4. Культура XIV-XVI - Культурология
 5. § 1. КНИЖНІ ТА ІНШОМОВНІ СЛОВА ДОКУМЕНТІВ - Деловой язык
 6. § 1. ПИСЕМНЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ - Деловой язык
 7. § 1. УСНЕ МОВЛЕННЯ - Деловой язык
 8. Потелло Н. Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч. посібник.— К.: МАУП, 1999.— 132 с.— Бібліогр.: с. 129. - Деловой язык
 9. ВСТУП - Культурология
 10. ЧАСТИНА І. ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ - Культурология
 11. КУЛЬТУРА ЄГИПТУ - Культурология
 12. АНТИЧНА КУЛЬТУРА - Культурология
 13. КУЛЬТУРА ЄВРОПИ, ВІЗАНТІЇ - Культурология
 14. ЕПОХА ВІДРОДЖЕННЯ - Культурология
 15. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ - Культурология
 16. Українське національно-культурне відродження - Культурология
 17. ПЕРЕДМОВА - Деловой язык
 18. ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПОСІБНИКОМ - Деловой язык
 19. § 1. МОВА — СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ - Деловой язык
 20. § 2. ВЖИВАННЯ м´якого ЗНАКА й АПОСТРОФА. Подвоєння ТА ПОДОВЖЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ - Деловой язык

Другие научные источники направления Деловой язык: