Шпаргалки по праву

Шпаргалки по міжнародному праву
10.
Загальна х-ка джерел МП.
Джерела МП – форма втілення норм МП, їх зовнішнє вираження. Їм властиві тіж самі хар-ки, як і хар-ки джерел права в загал. теорії права. Особливість - ніде не закріплений конкретний (сталий) перелік джерел МП.

Традиційно використ.

два джерела МП:

- м/н дог-р ( Згідно Віден. конвенції про п-во м/н дог-рів, м/н дог-р- м/н угода складена між державами у письмовій формі і регулюється м/н правом, незалежно від того чи складається така угода в 1 док-ті, чи в 2 або більше зв"язаних між собою док-тах; а також не залежно від його конкретної назви – "дог-р", "угода", "конвенція", "протокол"…). Як пр-ло, уклад-ся у письм. ф-мі, але конвенцією передбачено укладеняя і в усній ф-мі. Це основне джерело МП,

- м/н звичай.(Згідно Статуту М/н Суду ООН, м/н звичай –досвід загальної практики, що визнана в якості правової норми). Це довготривале, повторюване пр-ло поведінки. Особлива ознака звичая-джерела м/н права – довготривала, постійна повторюваність.

Специфіка звичая як джерела- Звичай не являє собою офіц. док-т. Проте може фіксуватися напр. в дипломат. переписці, урядових заявах.

Дог-р і звичай мають однакову юрид. силу.

З розв-ком міждерж. контактів, конфенцій деякі вчені почали відносити до джерел і:

Акти м/н конфернецій та зборів; Акти м/н організацій.(проте не всі ці акти, лише ті, що приймаються з метою встановлення нових правіл поведінки та взаємовівдносин)

Деякі теоретики визначають джерела, виходячи з Статуту М/н Суду ООН ,в якому дано перелік джерел м/н права ,які суд застосовує при розв"яз-ні спорів:

1.- м/н конвенції, як загальні, так і спеціальні;

2.- м/н звичаї;

3.- загальні принципи права (юрид.

поняття, постулати, правила юрид. логіки і юрид. техніки, які застосов-ся при тлумаченні і застосуванні як м/н, так і внутрівшньодерж. норм) Пиклади: "вислухай і іншу сторону", "спеціальним з-ном скасовується загальний", "наступним з-ном скасов-ся попередній", "принцип юридичної чинності дог-ру". Сюди також віднос-ся пр-пи м/н пубіч. права, пр-пи внутрішньодерж. права.

4.- судові рішення і доктрини вчених-фахівців МП.

Національне зак-во і рішення нац. судів на сьогодні НЕ Є джерелами МП.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Шпаргалки по міжнародному праву - Шпаргалки по праву
 2. 10. Загальна х-ка джерел МП. - Шпаргалки по праву
 3. 10. Загальна х-ка джерел МП. - Шпаргалки по праву
 4. ВСТУП - Культурология
 5. АНТИЧНА КУЛЬТУРА - Культурология
 6. КУЛЬТУРА ЄВРОПИ, ВІЗАНТІЇ - Культурология
 7. ЕПОХА ПРОСВІТНИЦТВА - Культурология
 8. КУЛЬТУРА XX СТОЛІТТЯ - Культурология
 9. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ - Культурология
 10. Культура XIV-XVI - Культурология
 11. Розвиток культури в Україні у другій половині XVII-XVIII - Культурология
 12. Українське національно-культурне відродження - Культурология
 13. § 2. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ - Деловой язык
 14. § 2. Основні типи ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ одиниць У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ - Деловой язык
 15. § 3. АВТОБІОГРАФІЯ - Деловой язык
 16. 1. Класифікація конституцій - Контрольные работы по праву
 17. 11. Міжнародний звичай як джерело МП. - Шпаргалки по праву
 18. 14. Співвідношення м/н звичаю та м/н договору. - Шпаргалки по праву
 19. 11. Міжнародний звичай як джерело МП. - Шпаргалки по праву
 20. 14. Співвідношення м/н звичаю та м/н договору. - Шпаргалки по праву

Другие научные источники направления Шпаргалки по праву: