Шпаргалки по праву

Шпаргалки по міжнародному праву
56.
Роль та компетенція Міжнар. Суду ООН
Це головний судовий орган ООН, що діє на підставі Статуту ООН та Статуту Міжнар.
Суду.

Це постійно діючий орган. Складається з 15 членів і перебуває в місті Гаага (Нідерланди).

Рішення мають юрид. силу, якщо присутньо не мен. 9 членів.

Основна функція Суду- розв"язаня спорів між дердавами.

Згідно Статуту, на виріш. М/н Суду виносяться всі справи, що передаються йому державами-сторонами в спорі; і всі питання, що спеціально передбачені Статутом ООН чи діючими дог-рами та конвенціями.

Також до компетенції Суду віднос-ся виріш. спору щодо тлумачення чи застосування певних договірних положень.

В Статуті вказано, що Суд відкрито державам, які є учасниками даного Статуту; умови, на яких Суд буде відкрито для ін.

держав, визнач-ся Радою Безпеки ООН.

Суд при розв"язанні переданих йому спорів застосовує :

1.- м/н конвенції, як загальні, так і спеціальні;

2.- м/н звичаї; як досвід всезагальної практики, визнаної нормою права

3.- загальні принципи права.

4.- судові рішення і доктрини найбільш кваліфікованих спеціалістів в галузі публічного права.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Шпаргалки по міжнародному праву - Шпаргалки по праву
 2. 56. Роль та компетенція Міжнар. Суду ООН - Шпаргалки по праву
 3. 56. Роль та компетенція Міжнар. Суду ООН - Шпаргалки по праву
 4. 16.Рішення м/н орг-цій як джерело мп. - Шпаргалки по праву
 5. 16.Рішення м/н орг-цій як джерело мп. - Шпаргалки по праву
 6. §2. ИММУНИТЕТ ГОСУДАРСТВА И ЕГО ВИДЫ - Международное частное право
 7. § 2. АРБИТРАЖНОЕ РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ В ПРАКТИКЕ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ - Международное частное право
 8. Глава 37.СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945) - Исторические науки
 9. тема VII Возиикновепие и эволюция христианства - Религоведение
 10. 14.1. Политическое и социально -экономическое развитие России в начале XIX в. - Исторические науки
 11. 15.3. Вторая мировая война - Исторические науки
 12. Глава 17. Крушение колониальной системы. Развивающиеся страны и их роль в международном развитии - Исторические науки
 13. 8.2. «Стратегическая оборонная инициатива» и международное право - Технические науки
 14. 2.6. Глобальное моделирование экологических исследований, его мировоззренческое и политическое значение - Экология и природопользование
 15. 20.2. Правовые основы семейного воспитания - Педагогика
 16. ЕПОХА ВІДРОДЖЕННЯ - Культурология
 17. Культура XIV-XVI - Культурология
 18. Українське національно-культурне відродження - Культурология
 19. § 1. Здоровье индивидуальное и популяционное - Валеология
 20. § 4. Триединая функция природной среды - Валеология

Другие научные источники направления Шпаргалки по праву: