Шпаргалки по праву

Шпаргалки по міжнародному праву
82.
Компетенція головних органів ООН.
Статут ООН (ст. 7) передбачає головні та допоміжні органи ООН. Допоміжні – можуть засновуватись відп. до Статуту ООН, якщо є потреба. Головні Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, Економічна і соціальна рада, Рада з опіки, М/н суд і Секретаріат. Центральне місце – Рада Безпеки і Генеральна Асамблея.

Рада Безпеки ООН (РБ ООН). Головна відповідальність за підтримання м/н миру і безпеки, діє від ім. всіх членів ООН, подає на розгляд Генеральної Асамблеї щорічні доповіді і в міру потреби – спеціальні доповіді. Рішення РБ є обов'язк. для виконання усіма членами ООН. РБ складається із 15 членів ООН, є постійні і непостійні члени. 5 постійних членів: Китай, Франція, Росія, Об'єднане Королівство Великоббританії і Північної Ірландії та США.

Місця непостійних членів РБ розподіляються за геогр. п-пом. Непостійні члени обираються на 2-річний термін при щорічному переоборанні 5 Д.-в.

Функції і повноваження РБ: а) підтрим-ня м/н миру та безпеки; б) розслідувати будь-яку суперечку, що може призвести до м/н непорозумінь; в) надавати рекомендації щодо підтримання або відновлення м/н миру і безпеки; г) розробляти плани для створення системи регулювання озброєння; д) визначати наявність будь-якої загрози миру, будь-якого порушення миру або акту агресії і дає рекомендації або вирішує, яких заходів слід вжити для підтримання або відновлення м/н миру і безпеки; є) закликає Д.

– члени ООН до застосування ек-них санкцій та ін засобів, не пов'язаних із застосуванням збройних сил; е) застосовувати воєнні дії проти агресора та ін.

Генеральна Асамблея (ГА ООН). Склад. з усіх членів ООН, вищий орган ООН. Кожна Д. представлена на її сесіях делегацією, чисельний склад якої не перевищує 5 представників, а сама делегація має 1 голос.На сесіях ГА можуть обговорюватись будь-які питання і справи в межах Статуту ООН. Головна особливість ГА - те, що вона розробляє і затверджує рекомендації Д.-членам і Раді Безпеки ООН, також вправі звертати увагу РБ ООН на ситуації, які можуть загрожувати м/н миру та безпеці. ГА організовує дослідження і надає рекомендації в галузі ек-ній, соц-ній, культури, освіти, ох. зд-я і сприяння здійсненню прав людини й осн. свобод для усіх, незалеж. від раси, статі, мови і релігії. Сприяє м/н співроітництву з прогресивного розвитку МП та його кодифікації. ГА розглядає і затв. бюджет ООН.

АЛЕ коли Рада Безпеки виконує поклавдені на неї функції стосовно будь-якого спору або ситуації, ГА не може давати ніяких рекомендацій щодо цього, якщо Рада Безпеки не подасть відповідного прохання.

Економічна і соціальна рада (ЕКОСОР). Координує ек-ну і гуманітарну д-сть ООН. Відповідальність за викон-ня функцій ЕКОСОР покладається на ГА, д-сть ЕКОСОР зд-є під керівництвом і відповідно до рекомендацій ГА.

Ф-ції ЕКОСОР:

орг-ція досліджень і складання доповідей з м/н питань у галузі ек-ній, соц-ній, культури, освіти, охорони зд. тощо;

подання рекомендацій з метою заохочення поваги і додержання прав людини й осн.

свобод для усіх;

підготовка проектів конвенцій з питань, що входять до її компетенції;

узгодження д-сті спеціалізованих установ за доп. консультацій їз ними і вироблення відп. рекомендацій для них;

скликання м/н конференцій із питань, що входять до її компетенції і т.п.

Рада з опіки.ООН под своим руководством создала м/н систему опеки для управления теми тер-риями, кот-е включены в нее индивидуальными соглашениями, и для наблюдения за этими тер-риями.

Эти тер-рии наз. тер-риями под опекой. Сейчас цели сист. опеки были осуществлены в такой что все подопечные тер-рии достигли самоуправления и независимостми. Отныне Совет собирается лишь по мере необходимости. / Тобто Рада з опіки виконала покладену на неї історичну місію сприяння політ., ек-му і соц-му розвиткові підоопічних тер-рій.

М/н суд (МС). Головний суд. орган ООН, що діє на підставі Статуту ООН і Статуту М/н суду, що є невід'ємною частиною Статуту ООН. Кожн. член ООН зобов'язаний виконувати рішення МС в тій справі, в якій він є стороною. Якщо сторона у справі не вик-нає рішення МС, то Рада Безпеки вживає відп. заходи для вик-ня рішення.

МС – постійно діючий орган. Складається з 15 членів, серед яких не може бути двох го-н тієї самої Д. Місцеперебування Суду – м. Гааги (Нідерланди). Осн. ф-ція – розв'язання спорів між державами.

Секретаріат ООН. Він обслуговує головні та ін органи ООН і здійснює керівництво їх програмами. Секретаріат складається з Генерального секретаря та співробітників, які працюють в центр. установах ООН в усьому світі, і займ-ся рішенням питань, пов'язаних з щоденною д-стю ООН.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Шпаргалки по міжнародному праву - Шпаргалки по праву
 2. 82. Компетенція головних органів ООН. - Шпаргалки по праву
 3. 82. Компетенція головних органів ООН. - Шпаргалки по праву
 4. 32.Держава як головний суб’єкт МП - Шпаргалки по праву
 5. 56. Роль та компетенція Міжнар. Суду ООН - Шпаргалки по праву
 6. 32.Держава як головний суб’єкт МП - Шпаргалки по праву
 7. 56. Роль та компетенція Міжнар. Суду ООН - Шпаргалки по праву
 8. КУЛЬТУРА ЄВРОПИ, ВІЗАНТІЇ - Культурология
 9. Культура XX століття - Культурология
 10. § 3. ХАРАКТЕРИСТИКА - Деловой язык
 11. 1. Класифікація конституцій - Контрольные работы по праву
 12. Завдання: Яким нормативним актом керувалася Верховна Рада України, приймаючи Конституцію України у червні 1996 року? Чому? - Контрольные работы по праву
 13. 24. Пр-п мирного розв’язання спорів. - Шпаргалки по праву
 14. 26. Прин-п загальної поваги прав і основних свобод людини. - Шпаргалки по праву
 15. 35.Особливі види суб’єктів МП. - Шпаргалки по праву
 16. 77 Види, порядок утворення та припинення існування міжнародних організацій. - Шпаргалки по праву
 17. 78 Головіні ознаки сучасних міжнародних організацій. - Шпаргалки по праву
 18. 79 Компетенція міжнародних організацій - Шпаргалки по праву
 19. 80 Провідна організація сучасного міжнародного права - ООН. - Шпаргалки по праву
 20. 83. Регіональні м/н організації. - Шпаргалки по праву

Другие научные источники направления Шпаргалки по праву: