Шпаргалки по праву

Шпаргалки по міжнародному праву
1.Поняття та роль мп.
2.Співвідношення м/н публічного і м/н приватного права
3.
м/н право (а) і внутрідержавне право (б) - осн відмінності та взаємовплив.
4.система норм мп
5.Внутрішня структура норм мп.
6.Особливості норм мп.
7.Кодифікація мп.
8.Характеристика процесу нормотворення у мп.
9. Спввідношення мп та національного зак-ва України.
10.
Загальна х-ка джерел МП.
11. Міжнародний звичай як джерело МП.
12. Міжнарод. дог-р як джерело МП.
13. Класифікація м/н договорів
14. Співвідношення м/н звичаю та м/н договору.
15. Допоміжні джерела мп.
16.Рішення м/н орг-цій як джерело мп.
17. Рішення м/н судів та арбітражних трибуналів як джерело мп.
18.Поняття та види галузей мп.
19. Роль та місце прин-пів в системі МП.
20. Пр-п заборони застос-ня сили або загрози силою.
21.
Пр-п суверенної рівності держав
22.Пр-п непорушності держ-х кордонів.
23.Пр-п тер-ої цілісності держав
24. Пр-п мирного розв’язання спорів.
25. Пр-п невтручання у внутрішні справи держав
26. Прин-п загальної поваги прав і основних свобод людини.
27. Прин-п самовизначення народів і націй
28. Пр-п співр-ва.
29. Прин-п сумлінного виконання між-х зобов’язань.
30.Поняття суб’єкта МП
31.Заг. хар-ка суб’єктів МП.
32.Держава як головний суб’єкт МП
33.
Міжнародна правосуб’єктність міжнарод-х орг-цій
34. Нації і народи, що борються за незалежність, як суб’єкти МП
35.Особливі види суб’єктів МП.
36.Міжнародна првосуб’єктність ФО.
37 . Институт признания в м.п.
38. Коститутивное признание
40Зміст та визначення правонаступництва держав
43.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ
44. Види і форми міжнародно-правової відповідальності
45. Основні ознаки міжнародно-правової відповідальності.
46 Обставини, що звільняють від міжнародної відповідальності.
47.
Відповідальність за міжнародні злочини
48. Визначення та основні характеристики міжнародного спору
49 Способи мирного розв’язання міжнародних спорів.
50 . Переговори як засіб мирного розв’язання міжнародних спорів
51 . Посередництво як засіб мирного розв’язання міжнародних спорів.
52. Узгоджувальна комісія.
53.Роль слідчих комісій в процесі мирного розв’язання міжнародних спорів.
55. М/н арбітраж , як засіб мирного розв’язання м/н спорів
56. Роль та компетенція Міжнар. Суду ООН
57.Территория
58.Состав и юридическая природа государственной территории.
59.
Государственные границы
60.Изменение границ и территориальные споры
61. Міжнародні річки
62.Население
63.Международно-правовые вопросы гражданства
64.Режим иностранцев
65. Біженці та переміщені особи.
66. Підстави набуття громадянства.
67. Біпатриди та їх положення з точки зору нац. та МП.
68. Статус апатриду.
69. Поняття і юридична природа м/н договорів
70. Укладання міжнародних договорів.
71. Чинність та дійсність МД.
72. Дотримання та застосування МД.
73 Тлумачення міжнародних договорів.
74 Головні положення національного законодавства України про міжнародні договори.
75. Форми вираження згоди на обов’язковість МД.
76 Застереження до міжнародного договору.
77 Види, порядок утворення та припинення існування міжнародних організацій.
78 Головіні ознаки сучасних міжнародних організацій.
79 Компетенція міжнародних організацій
80 Провідна організація сучасного міжнародного права - ООН.
81 Спеціалізовані установи ООН.
82. Компетенція головних органів ООН.
83. Регіональні м/н організації.
84. Рішення м/н організацій (МНО).
85. Форми матеріальної відповідальності Д.-в
86. Форми нематеріальної відповідальності Д.-в
87. Поняття права зовніш. зносин
88. Органи зовнішніх зносин.
89. Заг. хар-ка дипломат. пред-цтв
90. Завдання та структура консульських установ.
91. Дипломатичний корпус
92. Процедура призначення посла
93. Процедура призначення консула
94. Основні функції дипломат. представників
95. Основні функції консул. агентів
96. Дипломатичні привілеї та імунітети
97. Консульські привілеї та імунітети.
98. Спеціальні місії
99. Роль м/н організацій в праві зовн. зносин.
100. М/н стандарти в галузі прав людини
101 Загальна хар-ка гуманітарного права.
102. Правове положення учасників зброєних конфліктів.
103. Заборонені засоби ведення збройних дій
104 . Характеристика злочинів за м/н правом
105. Поняття, джерела та принципи ММП.
106. Внутрішні морські води.
107. Що таке затока?
109. Територіальне море та притегла зона.
111. Конитинентальний шельф
112. Виключна економічна зона
113. Відкрите море та морське дно за межами національної юрисдикції
114. Архіпелаг та архіпелажні води.
116. Визначення м-н проток.
117. М-н канали. Визначення. Приклади.
118. Поняття, джерела та основні принципи міжнародного повітряного права
120. Правове регулювання м-н повітряних сполучень.
121. Свободи повітря.
122. Принципи м-н косм. права.
123. Правовий режим косм. об"єктів.
124. Правовий статус космонавтів.
125. Поняття та джерела мыжнародного права навколишнього середовища.
1.Поняття та роль мп.
2.Співвідношення м/н публічного і м/н приватного права
3. м/н право (а) і внутрідержавне право (б) - осн відмінності та взаємовплив.
4.система норм мп
5.Внутрішня структура норм мп.
6.Особливості норм мп.
7.Кодифікація мп.
8.Характеристика процесу нормотворення у мп.
9. Спввідношення мп та національного зак-ва України.
10. Загальна х-ка джерел МП.
11. Міжнародний звичай як джерело МП.
12. Міжнарод. дог-р як джерело МП.
13. Класифікація м/н договорів
14. Співвідношення м/н звичаю та м/н договору.
15. Допоміжні джерела мп.
16.Рішення м/н орг-цій як джерело мп.
17. Рішення м/н судів та арбітражних трибуналів як джерело мп.
18.Поняття та види галузей мп.
19. Роль та місце прин-пів в системі МП.
20. Пр-п заборони застос-ня сили або загрози силою.
21. Пр-п суверенної рівності держав
22.Пр-п непорушності держ-х кордонів.
23.Пр-п тер-ої цілісності держав
24. Пр-п мирного розв’язання спорів.
25. Пр-п невтручання у внутрішні справи держав
26. Прин-п загальної поваги прав і основних свобод людини.
27. Прин-п самовизначення народів і націй
28. Пр-п співр-ва.
29. Прин-п сумлінного виконання між-х зобов’язань.
30.Поняття суб’єкта МП
31.Заг. хар-ка суб’єктів МП.
32.Держава як головний суб’єкт МП
33. Міжнародна правосуб’єктність міжнарод-х орг-цій
34. Нації і народи, що борються за незалежність, як суб’єкти МП
35.Особливі види суб’єктів МП.
36.Міжнародна првосуб’єктність ФО.
37 . Институт признания в м.п.
38. Коститутивное признание
40Зміст та визначення правонаступництва держав
43.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ
44. Види і форми міжнародно-правової відповідальності
45. Основні ознаки міжнародно-правової відповідальності.
46 Обставини, що звільняють від міжнародної відповідальності.
47. Відповідальність за міжнародні злочини
48. Визначення та основні характеристики міжнародного спору
49 Способи мирного розв’язання міжнародних спорів.
50 . Переговори як засіб мирного розв’язання міжнародних спорів
51 . Посередництво як засіб мирного розв’язання міжнародних спорів.
52. Узгоджувальна комісія.
53.Роль слідчих комісій в процесі мирного розв’язання міжнародних спорів.
55. М/н арбітраж , як засіб мирного розв’язання м/н спорів
56. Роль та компетенція Міжнар. Суду ООН
57.Территория
58.Состав и юридическая природа государственной территории.
59. Государственные границы
60.Изменение границ и территориальные споры
61. Міжнародні річки
62.Население
63.Международно-правовые вопросы гражданства
64.Режим иностранцев
65. Біженці та переміщені особи.
66. Підстави набуття громадянства.
67. Біпатриди та їх положення з точки зору нац. та МП.
68. Статус апатриду.
69. Поняття і юридична природа м/н договорів
70. Укладання міжнародних договорів.
71. Чинність та дійсність МД.
72. Дотримання та застосування МД.
73 Тлумачення міжнародних договорів.
74 Головні положення національного законодавства України про міжнародні договори.
75. Форми вираження згоди на обов’язковість МД.
76 Застереження до міжнародного договору.
77 Види, порядок утворення та припинення існування міжнародних організацій.
78 Головіні ознаки сучасних міжнародних організацій.
79 Компетенція міжнародних організацій
80 Провідна організація сучасного міжнародного права - ООН.
81 Спеціалізовані установи ООН.
82. Компетенція головних органів ООН.
83. Регіональні м/н організації.
84. Рішення м/н організацій (МНО).
85. Форми матеріальної відповідальності Д.-в
86. Форми нематеріальної відповідальності Д.-в
87. Поняття права зовніш. зносин
88. Органи зовнішніх зносин.
89. Заг. хар-ка дипломат. пред-цтв
90. Завдання та структура консульських установ.
91. Дипломатичний корпус
92. Процедура призначення посла
93. Процедура призначення консула
94. Основні функції дипломат. представників
95. Основні функції консул. агентів
96. Дипломатичні привілеї та імунітети
97. Консульські привілеї та імунітети.
98. Спеціальні місії
99. Роль м/н організацій в праві зовн. зносин.
100. М/н стандарти в галузі прав людини
101 Загальна хар-ка гуманітарного права.
102. Правове положення учасників зброєних конфліктів.
103. Заборонені засоби ведення збройних дій
104 . Характеристика злочинів за м/н правом
105. Поняття, джерела та принципи ММП.
106. Внутрішні морські води.
107. Що таке затока?
109. Територіальне море та притегла зона.
111. Конитинентальний шельф
112. Виключна економічна зона
113. Відкрите море та морське дно за межами національної юрисдикції
114. Архіпелаг та архіпелажні води.
116. Визначення м-н проток.
117. М-н канали. Визначення. Приклади.
118. Поняття, джерела та основні принципи міжнародного повітряного права
120. Правове регулювання м-н повітряних сполучень.
121. Свободи повітря.
122. Принципи м-н косм. права.
123. Правовий режим косм. об"єктів.
124. Правовий статус космонавтів.
125. Поняття та джерела мыжнародного права навколишнього середовища.

Релевантная научная информация:

 1. Портал Изба-Читальня - электронные книги и бесплатные учебники по всем научным направлениям!
 2. Шпаргалки по праву Портал Изба-Читальня - электронные книги и бесплатные учебники по всем научным направлениям!
 3. 35.Особливі види суб’єктів МП. - Шпаргалки по праву
 4. 43.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕЖДУНАРОД¬НО-ПРАВОВАЯ - Шпаргалки по праву
 5. 112. Виключна економічна зона - Шпаргалки по праву
 6. 35.Особливі види суб’єктів МП. - Шпаргалки по праву
 7. 43.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕЖДУНАРОД¬НО-ПРАВОВАЯ - Шпаргалки по праву
 8. 112. Виключна економічна зона - Шпаргалки по праву
 9. География Портал Изба-Читальня - электронные книги и бесплатные учебники по всем научным направлениям!
 10. Шпаргалки по міжнародному праву - Шпаргалки по праву
 11. ВСТУП - Культурология
 12. КУЛЬТУРА ЄВРОПИ, ВІЗАНТІЇ - Культурология
 13. ЕПОХА ВІДРОДЖЕННЯ - Культурология
 14. Культура Київської Русі - Культурология
 15. Культура XIV-XVI - Культурология
 16. Українське національно-культурне відродження - Культурология
 17. Культура XX століття - Культурология
 18. § 2. ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ - Деловой язык
 19. § 2. ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ - Деловой язык
 20. § 1. КНИЖНІ ТА ІНШОМОВНІ СЛОВА ДОКУМЕНТІВ - Деловой язык

Другие научные источники направления Шпаргалки по праву: