<<
>>

В. І. Борисова та ін.. Основи римського приватного права: Підручник. — Х.: Право. — 224 с.. 2008

Підручник підготовлений колективом викладачів кафедр цивільного права № 1 та N° 2 Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого і висвітлює предмет та інструментарій для вивчення дисципліни «Основи римського приватного права». Структура подання матеріалу повною мірою відповідає програмі й робочому плану викладання цієї дисципліни у вищих навчальних закладах. У підручнику характеризуються найважливіші інститути римського приватного права, загальні правові категорії. Найбільш поширені юридичні терміни і вислови наводяться латинською і українською мовами.

<< | >>
Частина І Загальні положення
Розділ 1 Поняття та предмет римського приватного права
Розділ 2 Джерела римського права
Особи
Сімейне право
Захист прав. Позови
Частина ІІ Речове право
Розділ 6 Загальне вчення про речове право
Володіння
Право власності
Права на чужі речі
Зобов’язальне право
Розділ 10 Загальне вчення про зобов’язання
Загальні положення про договори
Окремі види договірних зобов’язань. Квазіконтракти
Зобов’язання із деліктів. Квазіделікти
Розділ 14 Інститут спадкування

Книги и учебники по дисциплине Римское право:

 1. Неизвестно. РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО - 2010 год
 2. Афонасин Е. В.. Римское право : Практикум - 2010 год
 3. О. М. Пашаева, Т. Г. Васильева. Римское право: конспект лекций - 2007 год
 4. Косарев А.И.. Римское частное право Учебник - Москва Юриспруденция. - 192 c - 2007 год
 5. Перетерский И.С., Новицкий И.Б.. РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО - 2005 год
 6. Е.А. СКРИПИЛЁВ. Основы римского црава. Конспект лекций. - 3-изд. - М.: ОСЬ-89. - 208 с. - 2003 год
 7. В. В. Пиляева. Римское частное право. —СПб.: Питер. — 272 с. — (Серия «Учебник для вузов»). - 2002 год
 8. Летяев В.А.. Рецепция римского права в России XIX — начала XX в. (историко-правовой аспект). — Волгоград: Издательство ВолГУ. — 244 с. - 2001 год
 9. Підопригора О.А.. Основи римського приватного права: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі. - 336 с. - 1997 год
 10. Дождев Д.В.. Римское частное право. Учебник для вузов. Д 61 Под редакцией члена-корр. РАН, профессора В. С. Нерсесянца. — М.: Издательская группа ИНФРА • М—НОРМА — 704 с. - 1996 год
 11. А. И. Косарев. Римское право - 1986 год
 12. И. С. ПЕРЕТЕРСКИЙ. ДИГЕСТЫ ЮСТИНИАНА. ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ СОСТАВЛЕНИЯ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - 1956 год