<<
>>

Підопригора О.А.. Основи римського приватного права: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі. - 336 с.. 1997

Навчальний матеріал підручника викладено за пандектною системою відповідно до програми однойменного курсу. Висвітлені поняття, предмет і система римського права, його джерела. Розглянуто питання захисту приватних прав, сімейних правовідносин. Широко подано речові права (поняття і види володіння, право власності та право на чужі речі). Значну увагу приділено зобов’язальному праву, де йдеться про договірні і позадоговірні зобов’язання. Остання, четверта частина присвячена спадкоємному праву. Для студентів юридичних вузів і факультетів.

<< | >>
ЧАСТИНА ПЕРША ЗАГАЛЬНА
РОЗДІЛ І Поняття, предмет і система римського приватного права
РОЗДІЛ IV Особи
ЧАСТИНА ДРУГА РЕЧОВЕ ПРАВО
РОЗДІЛ VI Поняття і види речових прав
ЧАСТИНА ТРЕТЯ ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО
РОЗДІЛ X Загальне вчення про зобов’язання
ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА ПЕРЕХІД МАЙНОВИХ ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ СМЕРТЮ
РОЗДІЛ XIV Спадкове право

Книги и учебники по дисциплине Римское право:

 1. Неизвестно. РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО - 2010 год
 2. Афонасин Е. В.. Римское право : Практикум - 2010 год
 3. В. І. Борисова та ін.. Основи римського приватного права: Підручник. — Х.: Право. — 224 с. - 2008 год
 4. О. М. Пашаева, Т. Г. Васильева. Римское право: конспект лекций - 2007 год
 5. Косарев А.И.. Римское частное право Учебник - Москва Юриспруденция. - 192 c - 2007 год
 6. Перетерский И.С., Новицкий И.Б.. РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО - 2005 год
 7. Е.А. СКРИПИЛЁВ. Основы римского црава. Конспект лекций. - 3-изд. - М.: ОСЬ-89. - 208 с. - 2003 год
 8. В. В. Пиляева. Римское частное право. —СПб.: Питер. — 272 с. — (Серия «Учебник для вузов»). - 2002 год
 9. Летяев В.А.. Рецепция римского права в России XIX — начала XX в. (историко-правовой аспект). — Волгоград: Издательство ВолГУ. — 244 с. - 2001 год
 10. Дождев Д.В.. Римское частное право. Учебник для вузов. Д 61 Под редакцией члена-корр. РАН, профессора В. С. Нерсесянца. — М.: Издательская группа ИНФРА • М—НОРМА — 704 с. - 1996 год
 11. А. И. Косарев. Римское право - 1986 год
 12. И. С. ПЕРЕТЕРСКИЙ. ДИГЕСТЫ ЮСТИНИАНА. ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ СОСТАВЛЕНИЯ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - 1956 год