<<
>>

24. Форма трудового договору

Для трудового договору законодавством передбачено, як пряимпо,jrtMCbMORy форму_.

Стаття 24 КЗпП містить перелік випадків, коли додержання письмової форми трудового договору є обов'язковим: •

при організованому наборі працівників; •

при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними, географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я; •

при укладенні контракту; •

у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі; •

при укладенні трудового договору з неповнолітнім; •

при укладенні трудового договору з фізичною особою; •

в інших випадках, передбачених законодавством України.

Організований набір проводиться органами державної служби

зайнятості, які укладають договори, що передбачають умови переселення громадян, а також за дорученням роботодавців підписують трудові договори.

Особливістю цих договорів є те, що вони укладаються фактично через посередника — орган зайнятості, який виступає від імені роботодавця.

При укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними, географічними і геологічними умовами підвищеного ризику для здоров'я необхідно керуватися Списком виробництв, робіт, професій і посад працівників, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290.

^Трудовий договір обов'язково укладається в письмовій формі ТІГКОЖ вІНШИХ випадках, передбачених законодавством. Зокрема^ укладення трудового договору у письмовій формі передбачено для працівників, робота яких пов'язана з державною таємницею, з громадянами, які працюють у релігійних організаціях; з громадянами, які проходять альтернативну (невійськову) службу; які залучаються до оплачуваних громадських робіт; працюють на умовах трудового договору у фермерському господарстві тощо.

25.

Випробування при прийнятті на роботу

Відповідно до ст. 26 КЗпП випробування при прийнятті на роботу встановлюється з метою перевірки відповідності працівника роботі, на яку він приймається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі чи розпорядженні про прийняття на роботу. КЗпП встановлює перелік категорій осіб, яким випробування при прийнятті на роботу не може бути встановлене. Випробування не встановлюється для осіб, які не досягли 18 років, молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів, молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів, осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби, інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертизи. Випробування не встановлюється також при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, а також для тимчасових і сезонних працівників.

Якщо сторони дійшли згоди про встановлення випробування, то вони домовляються і про його конкретний строк. Стаття 27

КЗпП, зокрема, визначає, що загальний термін випробування не повинен перевищувати 3 місяців, а для робітників — 1 місяць. Законодавством можуть встановлюватись й інші терміни. Так, • для державних службовців випробувальний строк встановлено до 6 місяців.

Конкретний термін випробування у межах встановлених законодавством строків визначається угодою сторін трудового договору і обумовлюється у наказі про прийняття на роботу. Якщо працівник у період випробування був відсутній на роботі у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.

У період випробування на працівника повністю поширюється законодавство про працю, тобто він користується усіма трудовими правами і на нього покладаються обов'язки, визначені трудовим законодавством, колективним і трудовим договором.

Якщо протягом строку випробування виявлено невідповідність працівника виконуваній роботі, то роботодавець до закінчення цього терміну вправі звільнити його з роботи. Але якщо термін випробування закінчився і працівник продовжує працювати, а роботодавець не порушує питання про припинення трудового договору, то вважається, що випробування витримане і жодних додаткових наказів не видається.

<< | >>
Источник: П.Д. Пилипенко. > Трудове право України: Навчальний посібник. — Вид. 2-ге, змінене і доповнене / За ред.. — К.: Істина. - 208 с.. 2007

Еще по теме 24. Форма трудового договору:

 1. § 8. Трудовые договоры (контракты)
 2. § 3. Диспетчеризация и информационное обеспечение
 3. 5. Принципи трудового права
 4. 12. Джерела (форми) трудового права України: поняття, види, особливості
 5. 23. Поняття, сторони та зміст трудового договору
 6. 24. Форма трудового договору
 7. 27. Гарантії для працівників при укладенні трудового договору
 8. 29. Строковий трудовий договір та особливості його укладення
 9. 31. Особливості укладення трудового договору з сезонними та тимчасовими працівниками
 10. 33. Особливості укладення трудового договору з іноземними громадянами
 11. 35. Особливості укладення трудового договору з молодими спеціалістами
 12. 38. Особливості укладення трудового договору з роботодавцями — фізичними особами
 13. 48. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника
 14. 99. Поняття та підстави матеріальної відповідальності сторін трудового договору
 15. 5.16. Договор поручения. Агентский договор
 16. Заключение трудового договора (контракта)