<<
>>

§ 4. Правове положення перегринів

Перегрини (peregrini) — це чужоземці, тобто населення общин, які не мали автономії. Унаслідок загарбницьких війн Рим підкорив сусідні території, населення яких не оберталося в рабство, але й не набувало римського громадянства.

Правового статусу перегрина набувала дитина при народженні в сім’ї перегринів або матір’ю-перегринкою поза шлюбом. Римський громадянин за деякі кримінальні злочини міг бути позбавлений свого статусу і висланий в місця проживання перегринів, де й набував їхнього статусу.

Політичних прав перегрини не мали. У приватноправовій сфері вони керувалися власним національним правом (ius gentium) згідно з законом про провінції, який встановлював для них особливий правовий статус. Різноманітність приватного права, що діяло для перегринів різних общин, а також відсутність правових норм, які регулювали б відносини перегринів із римськими громадянами, ускладнювали розвиток цивільного обороту (торгівлі). Основну роль в усуненні цих негативних факторів відіграв перегринський претор, який узагальнював досвід правової культури різних провінцій та застосовував його у практичній діяльності73.

В окремих випадках перегринам могло бути надане римське громадянство на підставі законів як нагорода за особливі заслуги перед Римом. Іноді надання римського громадянства перегринам спеціальними актами державної влади було пов’язане з політичними чи економічними мотивами, наприклад з метою поповнення римських легіонів воїнами, в яких, як відомо, мали право служити тільки римські громадяни.

На початку III ст. н. е., а саме у 212 р., імператор Каракалла надав прав римського громадянства всім підданим Римської держави, за деякими незначними обмеженнями, чим усунув відмінності у правовому статусі різних верств імперії.

<< | >>
Источник: В. І. Борисова та ін.. Основи римського приватного права: Підручник. — Х.: Право. — 224 с.. 2008

Еще по теме § 4. Правове положення перегринів:

 1. § 35. Правовое положение перегринов
 2. § 3. Правове положення латинів
 3. . Глава 2 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОСЛОВИЙ
 4. § 5. Правове положення вільновідпущеників
 5. Правовое положение человека и гражданина
 6. § 6. Правове положення колонів
 7. Правовое положение журналиста
 8. § 2. Правовое положение холопов
 9. § 34. Правовое положение latini 109.
 10. § 7. Правове положення рабів
 11. § 3. Правовое положение городского населения
 12. 3.2. Правовое положение римских граждан