<<
>>

УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ ТЕРМИНОВ

A PATRIM0N10, 76 A RATION1BIIS, 76 АВ INTESTATO, 188 ACCEPTILATIO, 162, 166 ACTIO. 94, 96, 99, 109, 137, 152, 155,171, 180, 184; CONFESSOR1A, 96; CONTRAR1A, 178; DE AEST1MATO, 180; DE EFFUS1S ET DE 1ECTIS, 186; DE PECULIO, 109; DE POS1T1S ET SUSPENS1S, 186; DOLI, 96.

155. 184; FIDUCTAE, 171; HYPOTHEC ARIA, 172; IN PERSONAM, 152; IN REM PUBL1C1ANA, 137; LEGIS AQU1LIAE, 96; NEGATOR1A, 96; PUBL1C1ANA, 137; QUANT1M1NOR1S. 97, 174; REDH1B1TOR1A, 97, 174; RE1 L/XOR1AE, 125 ACTIONES, 36; BONAE FIDEl, 153, 154; DABO, 97; EX DELICTO, 181; IN PERSONAM, 94; IN REM, 94; M1XTAE, 96; NOXALES, 25, 109, 185; POENALES, 96; POPULARES, 96; RE1 PERSECUTOR1AE, 95; STRICT! 1UR1S, 97 ACTORES, 117 ACTUS, 130, 146 AD INFINITUM, 193 AD 1UD1CATIO, 148 ADOPTIO, 127 ADPROM1SSIO, 160 ADSTR1NGERE, 153 ADULTERIUM, 88 AED1LES CURULES, 25 AEQUITAS, 14, 19,97,98 AERARIUM, 40, 54. 76; POPUL1 ROMANI, 76 AES RUDE. 74 AFFECTIO MARITAUS, 120

AFF1NITAS, 121

AGER PUBLICUS, 44,77,

136

AGNAT1, 118, 192 AGNATUS PROXIMUS, 192 AL1ENA: 1URIS, 105 AMBITUS, 87

ANIMUS, 133; DOMINI, 143; POSSESSIONS, 132 ANNONA, 78 APPELLATIO, 103 APPREHENSIO, 132 APUD1UD1CEM, 93, 100 AQUAEDUCTUS, 130,146 ARBITR1UM, 104 ARRO, 160 ARROGATIO, 127 ASCENDENTAE, 192 AUCTORITAS, 50, 134 AUX1UA, 60

В

BONA: FIDES, 97, 137, 144 BON1 MORES, 97,153, 162 BONORUM POSSESSIO, 187

BONUM: ET AEQUUM, 97 BYZANTION. 57

CAP IT ALIA, 89 CAPITIS DEMINUTIO, 105; CAPUT. 82, 104 CASTIGATIO, 66 CASUS, 18, 160, 169 CAUSA, 133, 166 CESSIO. 164,165 C1VES.55, 116 CODEX: 1USTIN1ANUS, 33; THEODOS1ANUS, 32 COD1C1LL1. 194 COEMPTIO, 122, 123 COERC1TIO, 85 COGNATI, 119,192 COLONUS, 113 СОМГПА, 48 COMMODATUM, 169 CONCUB1NATUS, 124 CONFARREATIO. 122, 123 CONFESSOR1A IN REM ACTIO, 148 CONFUSIO, 148 CONSENSUS, 155 CONS1LIA PLEB1S TRIBUTA, 47 CONS1STOR1UM, 55 CONSTITUTIO ANTON1N1ANA. 83, 116 CONSUETUDO, 20

CONTRACTUS.

152, 153, 180

CONVENTIO, 153 CORPUS. 132, 133, 134; 1UR1S C1VILIS, 36; POSSESSIONS, 132 CR1MINA, 85 CULPA. 18. 160. 170, 181, 182, 184; LATA, 160; LEVIS, 160, 181, 184; LEV1SS1MA, 160. 184 CURA, 77, 129 CURATOR, 80

D

DAMNUM INIURIA DATUM, 84, 181, 182, 184 DELEGATIO, 164 DELICTA: PR1VATA, 18, 83, 84, 88, 182; PUBUCA, 18, 83, 85, 88,182,183 DENUNTIATIO, 103, 164 DEPOSITUM, 170, 171; 1RREGULARE, 171; M1SERAB1LE, 171 DETENTIO, 134 D1GN1TATES: CIVILES, 55; M1L1TARES, 55; PALATINAE, 55 DOLUS, 17, 155, 160, 162, 181, 184,187; MALUS, 155, 163, 184

DOMINIUM, 135. 136, 138 DOM1NUS, 54 DOS, 125

E

EDICT A, 24, 57 ED1CTUM: PERPETOUM, 25; TRALAT1C1UM, 24 EMANC1PATIO, 127 EMPHYTEUSIS, 148 ERROR, 163; IN NEOOTTA, 155; IN PERSONA, 155; IN RE. 155 EV1CTIO, 173 EVOCATIO, 60, 103 EXCEPTIO DOU, 155, 163, 166, 185

EXTRA-ORD1NAR1A COGNmo, 102

F

FAMIUA, 107, 118, 120 FAMOS1 LIBELL1, 183 FIDE1COM1SSUM, 193 FIDES, 97, 171,194

FIDUCIA, 171 FISCUS, 54, 76 FORMULA FICC1A, 102 FRAUS CREDITORUM. 185 FURTUM. 84. 181, 182, 187; POSSESSIONS, 182; RE1, 182; USUS, 182

G

GENTILES, 192 GENUS, 131 GRADUS, 121

H

НАВ1ТАТЮ, 147,148 HERED1TAS. 187; РЕТГПО, 195

HONOR, 80 HONORARIUM, 76 HYPOTHECA, 160, 172

I

1MPERIUM, 103 IN BONIS, 137 IN CAPITA, 192 IN FRAUDEM CREDITORUM, 111 IN 1UD1C10, 93. 99, 102 IN IURE 93, 99 137; CESSIO, 136, 137,140, 148 IN NON FAC1ENDO, 135 IN PATIENDO, 135 IN PROC1NCTU, 189 IN STIRPES, 192 1ND1GNUS, 191 1NFAM1A, 121, 155, 182, 185 1NGENU1, 121 INIURIA, 84, 181, 182, 183 1NQU1SITIO, 73, 103 INSTITUTIONES, 36 INTERPELLATTO, 158 INTERPRETATIO, 20 1NTERREX. 40 ITER, 130, 146 1UDEX UNUS, 93 1UD1CES, 93; ORD1NAR11, 94

1URA, 33 IURE: GENTIUM, 140 1URIS VINCULUM, 151 1UR1SD1CTIO, 53.103 IUS, 31, 33; ABUTEND1, 135; AEUANUM, 23; AOEND1, 71; ANTIQUUM, 31; AUREUM, 113; CIVILE, 26, 101, 116, 132, 152; COMMERC11, 105, 106, 136; CONUB11, 105, 106, 119, 120; CONUB1UM, 119; GENTIUM, 106, 116, 136; HONORARIUM, 24; HONORUM, 105; IN RE AL1ENA, 145; INTERCESSIONS; право коллеги 41; ITAL1CUM, 77, 137; M1L1TARE, 16; NUDUM, 138: PAP1R1ANUM, 20; POSSIDEND1, 133, 135; PRIVATUM. 16; PUBLICUM, 16; RESPONDEND1, 28, 30, 33; SUFFRAG11, 105.

106, 113; TALIONIS, 22; UTENDI, 135; UTENDI ET ABUTENDI, 135; VETUS, 31; VITAE AC NEC1S, 109, 119

1USTAE NUPTIAS, 119 1USTUM MATRIMONIUM, 119

L

LAT1N1, 106 LAT1N11, 116 LEGES, 30; DUODEC1M TABULARUM, 20; GENERALES, 19; IMPERFECTAE, 49; MINUS QUAM PERFECTAE, 49; PERFECTAE, 49; REG1AE. 20

LEGIS: ACTIO; PER MANUS1N1ECT10NEM, 99; PER SACRAMENTUM, 99; ACTIONES, 98; AQU1L1AE,

96

LEGlTIMATIO, 127 LEX, 99; AQU1L1A, 23, 181; COMM1SSOR1A, 174; CORNELIA DE FALS1S, 88; CUR1ATA DE IMPERIO, 48; FALC1D1A, 24; 1UUA DE ADULTERI1S, 124; OVINIA, 39; POETEL1A. 23; RHOD1A DEI ACTUM, 177; SACRATA, 87; SALTUS PERPETUA FORMA, 114; VALERIA DE IMPERIO. 46 UBERAUTAS. 81 UBERT1N1, 111 UNEA, 121

LOCATIO CONDUCTIO, 175

M

Ответственный за указатель Макеев А. А.

С

MAG1STER: AEQUITUM, 46; OFFICIORUM OMNIUM, 56

MANCIPATIO, 35, 119, 130, 136, 139, 148 MANC1P1, 137 MANDATUM, 172, 177, 178 MANUMISSIO. CENSU, 112; TESTAMENTO, 112; VINDICTA, 112 MANUS, 118, 123; MARIT1, 118

MATRIMONIUM. 124; CUM MANU, 122; IURIS; C1V1L1S, 120; GENTIUM, 120; 1USTUM, 120; SINE MANU, 122, 123 METUS, 155, 156, 163, 184 MODUS, 191

MORA, 158; ACC1P1END1, 159; DEBITOR1S, 158; SOLVE ND1, 158 MUTUUM, 154, 167

N

NEGATOR1A IN REM ACTIO, 95

NEGOTIA: BONAE FIDEI, 153; STR1CT1 IURIS, 154 NEGOTIORUM, 134 NEXUM, 165, 167 NOT1TIA D1GNITATUM, 56 NOVATIO, 164 NOVELL AE, 36 NUNCUPATIO, 190

О

OBLlGATIO, 149, 152, 159; NATURAL1S, 152 OBLIGATIONES: EX CONTRACTU, 152; EX DELICTO, 152, 181; QUASI EX D1L1CTO, 186 OCCUPATIO, 141, 143 OFFIC1ALES, 56 OFFICIUM, 56 OPERAE: SERVORUM, 148

P

PACTUM, 153, 158; DE NON PETENDO, 158 PAG1, 57

PARTES FORMULAE, 101 PATER FAM1L1AS, 105, 118. 123, 128,185 PATRIA POTESTAS, 118, 127, 128

PECULIUM, 109; CASTRENSE, 123; QUASI CASTRENSE, 123 PEREGRIN1, 106, 116 PERMUTATIO, 179

PERSONA, 36, 104, 155, 169; AL1EN1 IURIS, 118, 127; CERT A, 190; 1LLUSTR1S, 169; SU1 IURIS, 118, 127

P1GNUS, 160, 171 POENA, 83, 182 POPULUS ROMANUS, 22, 47

POSSESSIO, 132 PRAEFECTUS: URB1S, 52, 56

PRAESES, 94, 103 PRAETOR.

PEREGR1NUS, 44, 106; URBANUS, 93 PRECAR1UM. 171 PRINCE PS, 50, 54, 76 PROCURATOR: GENERAL1S, 178; SPEC1AL1S, 178 PRODITIO, 86 PROPRIETAS, 132, 135 PROVOCATIO: AD POPULUM, 48

Q

QUAESTIONES PERPETUAE, 72 QUAESTORES, 72 QUARTA FALC1D1A, 195

R

RAPINA, 183 RECEPTIO, 11 RECTOR PROV1NC1AE, 56 REI VINDICATIO, 95 RES, 36, 169; CORPORALES, 132; DE RELICT AE, 142; D1V1N1 IURIS, 131; EXTRA COMMERC1UM, 131; FURT1VA, 138; 1MMOB1LES, 130; IN COMMERCIO, 131; 1NCORPORALES, 132; 1UDICATA, 94; MANC1P1, 25, 130, 136, 140; MOBILES, 130; NEC MANC1P1, 140; NULLlUS, 141, 143; PUBUCAE, 131 RESOLUTIO, 148 REX, 93

s

SACRAMENTUM, 60, 98 SALTUS, 114 SERV1: TERRAE, 115 SERVITUTES, 145 SERVITUTIS PRAEDIORUM URBANORUM. 146

SOC1ETAS, 172, 178; PUBLICANORUM, 79 SOCII. 60, 61; ROMAN1, 77 SOLARIUM, 149 SPECIES, 131, 142; NOVO SPECIES, 27 SPECIFIC ATIO, 142 SPONSIO, 165, 166 STATUS, 66; C1V1TATIS, 105; FAM1L1AE, 105; LIBERT ATIS, 105 STIPENDIUM, 78, 80, 137 SUB1ECTI, 55 SU1, 192; HEREDES, 189, 192, 195; IURIS, 105,112, 144

SUPERFICIES, 148

T

TABULA, 21 TALIO ESTO, 84 TEST AMENTUM, 190 T1TULUS, 144 TRAD1DERO, 137 TRADITIO, 130, 132, 136, 137; BREV1 MANU, 134 TR1BUN1 PLEB1S, 46 TR1BUTUM, 80, 136 TUTOR, 129

U

UNDE: COGNAT1, 192; LEGITIM1, 192; L1BER1, 192; V1R ET UXOR, 192 UNUS 1UDEX, 103 URBANUM PRAEDIORUM, 146

USUCAPIO, 137. 143, 144, 148

USUFRUCTUS, 147.148 USUS, 20, 122, 132, 147

V

VECT1GAL, 77 VERBIS: AUTRE, 183 VETO. 45, 52 VIA,130, 146 V1G1NT1 SEX V1R1, 47 VINDEX, 100 VINDICATIO, 95; SERVITUTIS, 148 VINDICTA, 112 VIS, 155, 156, 161; MAJOR, 161

VITIUM REI, 138

<< | >>
Источник: Е.А. СКРИПИЛЁВ. Основы римского црава. Конспект лекций. - 3-изд. - М.: ОСЬ-89. - 208 с.. 2003

Еще по теме УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ ТЕРМИНОВ:

 1. ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
 2. ЗНАЧЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОСТИ
 3. ЭДВАРДУ КЛЭРКУ ИЗ ЧИПЛИ, ЭСКВАЙРУ
 4. Европейский Словарь «непереводимостей»
 5. СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
 6. О СОЧИНЕНИЯХ ГАМАНА
 7. ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ
 8. УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ ТЕРМИНОВ
 9. Предисловие
 10. §3. Методические рекомендации
 11. Н. Ю. Чехонадская ГАЛЛЬСКИЕ ПРОРОЧИЦЫ: ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ И ИСЦЕЛЕНИЕ В РУКАХ ГАЛЛЬСКИХ ЖЕНЩИН
 12. УКАЗАТЕЛЬ
 13. Глава 15 Дж. Пенни ЯЗЫКИ ИТАЛИИ[1631]
 14. Глава 15 ОТ КОЛДОВСТВА К НАУКЕ
 15. Словарь терминов
 16. 16.1. Источники научно-технической информации
 17. 1.2.1. Средства выражения абсолютной конструкции модели 1: «существительное + прилагательное/причастие»
 18. 1.1. Истоки изучения Кормчих книг в России