П.Д. Пилипенко. > Трудове право України: Навчальний посібник. — Вид. 2-ге, змінене і доповнене / За ред.. — К.: Істина. - 208 с.. 2007

Посібник підготовлено на основі програми курсу "Трудове право України" з метою сприяння студентам вищих навчальних закладів у підготовці до складання іспитів з трудового права.

Матеріал посібника подається у формі відповідей на окремі запитання, які зазвичай виносяться на іспити. Така структура є найбільш прийнятною для додаткового повторення отриманих під час навчального семестру знань, їх узагальнення та систематизації і складання іспиту.

Посібник може бути корисним також аспірантам, викладачам, працівникам-практикам, а також усім, хто бажає отримати знання з трудового права.

|
Розділ I ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА
Розділ II СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО. КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ І УГОДИ
Розділ III УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ. ЗМІНА УМОВ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
Розділ IV ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
Розділ V РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ
Розділ VI ОПЛАТА ПРАЦІ
Розділ VII ДИСЦИПЛІНАРНА ТА МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ
Розділ VIII ОХОРОНА ПРАЦІ
Розділ IX ТРУДОВІ СПОРИ

Книги и учебники по дисциплине Трудовое право России и Украины: