<<
>>

А. С. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. М. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. І. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер — 656 с.. 2003

У хрестоматії вміщено законодавчі та інші матеріали, що характеризують суспільний лад, державний механізм, галузі права в Україні з найдавніших часів до сьогодення.

Збірка надасть можливість поглибленого вивчення найважливіших проблем вітчизняної історії держави і права.

Розрахована на студентів, слухачів, аспірантів, викладачів навчальних закладів юридичного профілю, широкий читацький загал.

<< | >>
Стародавні держави на території Північного Причорномор'я (IX ст. до н. е. — VI ст. н. е.)
РОЗДІЛ 2 Ранньофеодальна держава Київська Русь (VI - початок ХІІІ ст.)
РОЗДІЛ з Джерела та основні риси права Київської Русі
РОЗДІЛ 4 Галицько-Волинська держава
РОЗДІЛ 5 Литовсько-Руська держава
Правове становище України у складі Речі Посполитої
Запорозька Січ
Козацько-гетьманська держава (середина XVII — кінець XVIII ст.)
Суспільно-політичний лад і право в українських землях другої половини XVII — 70-х рр. XVIII ст. у складі Речі Посполитої
Державність та право на українських землях у складі Російської імперії (XIX- початок XX ст.)
Суспільно-політичний устрій і право Галичини, Буковини та Закарпаття в складі Австро-Угорської імперії (XIX - початок XX ст.)
Держава і право України в 1917—1920 рр.
Радянська державність в Україні 1920-30-х рр.
Радянська правова система в Україні (1920-30-х рр.)
Державність і право на західноукраїнських землях у міжвоєнний період (1918-1939 рр.)
Держава і право України в роки другої світової війни (вересень 1939 — вересень 1945 рр.)
Радянська державність та право в Україні (1945-1991 рр.)
Держава і право України на сучасному етапі (1991-2002 рр.)

Книги и учебники по дисциплине История Украины:

  1. Найденов В,Симоненко П,Арсеенко А,Шульга Н. ТРУДНЫЙ ВЫБОР.Ученые и политики о вариантах интеграции Украины. - 2013 год
  2. Uchebnikfree.com. История Украины. Учебник - 2010 год
  3. Кондуфор Ю.Ю. (глав. ред.). История Украинской ССР в 10 томах. Том VI - 1984 год